Histoforum Lesmateriaal

Lesmateriaal

Per tijdvak vindt u hier lesmateriaal, PowerPoint presentaties en filmpjes.

Tijd van jagers en boeren - Prehistorie

 

PowerPoints presentaties

Lesmateriaal


Voor een goed overzicht van dit tijdvak moeten leerlingen:

 

  • - het begrip prehistorie kunnen omschrijven
  • - zicht hebben op de relatie tussen voedsel verzamelen/jagen en wonen
  • - zicht hebben op de relatie tussen voedsel verzamelen/jagen en godsdienstige opvattingen
  • - zicht hebben op de sociaal-maatschappelijke gevolgen van het ontstaan van landbouw
      (ontstaan van dorpen, arbeidsdeling, bestuurlijke relaties)
  • - zicht hebben op redenen voor en gevolgen van de ontdekking van het schrift

 

Filmpjes 

Korte instructiefilmpjes bij dit tijdvak