Histoforum Vakinformatie

Actueel

Historisch nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in geschiedenis en staatsinrichting en wilt u geattendeerd worden op interessante historische websites, meld u zich dan aan voor de Histoforum nieuwsbrief op http://histoforum.net.
De nieuwsbrief verschijnt elke twee weken. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle nieuwsbrieven sinds 2002.

 

Examen

In de rubriek examen op Histoforum staat alle belangrijke informatie rondom het examen, bijvoorbeeld mogelijkheden om te oefenen en  de diverse examenbesprekingen.

 

Tijdvakfilmpjes

Verschillende collega's hebben nuttig instructiefilmpjes gemaakt bij bijvoorbeeld kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en/of bij de historische contexten. In de nieuwe rubriek Tijdvakfilmpjes op Histoforum staan ze per tijdvak bij elkaar.

 

Histoforum nieuwsbrief
De tweede nieuwsbrief van februari 2018 vindt u hier.

 

FAQ's

Histoforum bevat een aantal pagina's met veelgestelde vragen over het geschiedenisonderwijs, met de bijbehorende antwoorden:

* Algemene vragen

* Vragen over het schoolexamen

* Vragen over het centraal examen 

 

Onderzoeksvaardigheden

Onlangs is de SLO website Onderzoek in zes stappen grondig vernieuwd. Deze website wil leerlingen bij alle vakken helpen bij het doen van onderzoek. Voor docenten staan er instrumenten op om leerlingen bij hun onderzoek te begeleiden en om de resultaten van het onderzoek te beoordelen.

 

De Tatoeëerder van Auschwitz 

Onlangs verscheen in Nederlandse vertaling het boek 'De Tatoeëerder van Auschwitz', gebaseerd op het verhaal van Lale Sokolov die samen met zijn latere vrouw Gita, het concentratiekamp Auschwitz overleefde. Heather Morris sprak, na de dood van zijn vrouw, drie jaar lang, twee tot drie dagen per week met Sokolov. Op Histoforum een bespreking van het boek.

Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!

SLO geschiedeniscollega Alderik Visser schreef een mooie notitie over de verschillende visies op en opvattingen over persoonsvorming.  

 

Vakspecifieke trendanalyse geschiedenis

Op verzoek van OCW heeft SLO zogeheten vakspecifieke trendanalyses (VTA's) gemaakt voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Zo ook voor geschiedenis. Deze VTA beschrijft de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Dit wordt gecombineerd met BUG-analyses: systematische overzichten van wat er met het curriculum Beoogd wordt, wat daarvan in po en vo is Uitgevoerd en in welke mate uiteindelijk de bedoelingen van het leerplan Gerealiseerd zijn. Ook wordt een kort overzicht gegeven van geschiedeniscurricula in een aantal andere landen en staten.  

 

Onderzoek naar de invoering van nieuw centraal examen havo/vwo

In de periode 2013-2015 deed SLO onderzoek naar ervaringen van docenten en leerlingen met de invoering van een nieuw centraal examen geschiedenis. De resultaten van dit onderzoek vindt u in onderstaande publicaties.

 

Onderzoek onder docenten

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2009
* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2013 

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2014

* Vragenlijstonderzoek onder docenten in 2015

* Samenvattend eindrapport


Onderzoek onder leerlingen
* Vragenlijstonderzoek onder leerlingen 2014:
* Vragenlijst onderzoek onder leerlingen 2015

 

Data en plaatsen examenbesprekingen havo/vwo en vmbo

Overzicht examenbesprekingen vmbo.

Overzicht examenbesprekingen havo/vwo   

 

Vragen uit pilotexamens

Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) t/m 2015 tweede tijdvak zijn geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld, een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag. Hoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag.

 

Spotprenten

Een nieuwe rubriek op Histoforum is gewijd aan het werken met spotprenten in de geschiedenisles. Na een inleiding en een instructie voor leerlingen over het analyseren van spotprenten volgen diverse voorbeelden van het werken met spotprenten. Aan deze lijst wil ik graag voorbeelden van collega's toevoegen.
Om het materiaal ook in de klas te kunnen gebruiken zijn wel inloggegevens nodig (dezelfde als voor de tijdvaktoetsen).

Het centraal examen geschiedenis in 2018 havo/vwo

Alle, actuele, informatie over het centraal examen vindt u op de examenpagina van Histoforum..

 

Syllabus vmbo-examen in 2018

Hier vindt u de syllabus voor het vmbo voor het examenjaar 2018.


Examenprogramma's en Syllabi

De meest recente versies van de verschillende examenprogramma's en syllabi vindt u steeds op Examenblad. Er zijn kleine wijzigingen in de syllabi havo, vwo en vmbo voor 2016.

Examens

Alles over het eindexamen op één pagina

Examen rooster op de agenda van Histoforum


Oefenen met chronologievragen

Op Histoforum kunnen leerlingen oefenen (drag and drop) met alle chronologievragen uit eerdere pilotexamens. Zij krijgen direct feedback op hun antwoorden.


Primair onderwijs 

Kerndoelen
TULE: tussendoelen en leerlijnen

Voortgezet onderwijs

Onderbouw

De nieuwe kerndoelen of nieuwe kerndoelen

Tussendoelen

Bovenbouw VMBO

Online oefenen met examenvragen 20e eeuw
Online oefenen met examenvragen staatsinrichting

Tweede Fase

Brochure geschiedenisexamen 2015

Brochure nieuwe examen, deel 1 (2007)
Brochure nieuwe examen, deel 2 (2007)
Brochure PTA nieuwe geschiedenisexamen

Resultaten enquête tweede fase 2009

Resultaten enquête tweede fase 2013

Handreiking schoolexamen havo/vwo

De tien tijdvakken

De tien tijdvakken 1 Studio geschiedenis biedt een beknopt overzicht van de kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken op alle niveaus.
De tien tijdvakken 2 is een website voor leerlingen met een kort overzicht van alle tien tijdvakken.
De tien tijdvakken 3 is een website met links naar allerhande informatie per tijdvak.
De tien tijdvakken 4 is een website met links naar allerhande informatie per tijdvak.

Historische tijdschriften

Groniek
Historisch Nieuwsblad
Tijdschrift voor Geschiedenis
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Leidschrift
Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Mnemosyne, a journal of Classical Studies
Hermeneus, populair wetenschappelijk tijdschrift over de oudheid
Historica, tijdschrift voor Gendergeschiedenis

Historische fora

Huiswerkforum Collegenet
Schoolhistory forum

Uitgevers

Thieme-Meulenhoff (Sfinx )
Malmberg (Memo, GaMMa, Argus Clou)
Noordhoff Uitgevers (Geschiedeniswerkplaats, Plein M)

Blink (Saga)

Lambo (GS Compact voor geschiedenis havo bovenbouw)

Tijd voor geschiedenis (digitale methode)
Walburg Pers Educatief (Sprekend Verleden)
SMD
Zwijsen
Uitgevers in Vlaanderen, Engeland en Duitsland

Uitgevers algemeen met geschiedenisfonds

Van Tilt


Algemeen


De cartoonbox, bevat historische spotprenten en links naar sites met spotprenten die docenten kunnen gebruiken voor hun toetsen.
http://histoforum.net/antwoorden, van een aantal opdrachten op Histoforum
Informatievaardigheden bevat veel informatie over informatievaardigheden in het voortgezet onderwijs O.a. informatie over bronvermelding volgens de APA6-regels..