Histoforum Toetsmateriaal

 

(Advertentie) 


Laten we het eens over de toekomst hebben
Soms is het tijd voor iets nieuws. Een master Leraar Geschiedenis volgen aan de Hogeschool van Amsterdam biedt je de uitgelezen kans om meer uit jezelf en je carrière te halen. Je ontwikkelt je tot eerstegraadsleraar geschiedenis.
Het onderwijs wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten die de praktijk kennen. Je vakkennis komt op academisch niveau en wordt breder, dieper en up-to-date. En wat je leert kun je direct in je werk toepassen. Lastig te combineren? We bieden een flexibel deeltijdprogramma.

Meld je aan voor een vrijblijvend intakegesprek: mastereducation@hva.nl.

Meer informatie 

Toetsen

De rubriek toetsen bevat:

Tijdvaktoetsen over één of meer tijdvakken, beschikbaar gesteld door collega's. Voor deze rubriek kunnen alleen docenten een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Examens nieuwe stijl met alle opgaven uit de pilotexamens 2006 tot heden, geordend op periode. Voor deze rubriek kunnen alleen docenten een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Toetsopdrachten, een rubriek met meer dan 100 korte opdrachten die u (al dan niet bewerkt) kunt gebruiken als oefenmateriaal of als toetsmateriaal.

Aanvullingen zijn welkom.

Nieuws  

 

Verlichting Examenprogramma Havo met onmiddellijke ingang!

Het ministerie van OCW heeft besloten dat de door een Verlichtingswerkgroep voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Het voorstel van de werkgroep luidt:
1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.
2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden:
I) voor een groot deel geschrapt (17)
II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Op de website van de VGN vindt u ook een nadere toelichting op het genomen besluit. 

 

Examen 2017

In de rubriek examen op Histoforum staat alle belangrijke informatie rondom het examen, bijvoorbeeld mogelijkheden om te oefenen en in april een overzicht van de diverse examenbesprekingen.
Leerlingen kunnen online oefenen met chronologievragen (met directe feedback) uit alle pilotexamens op http://histoforum.net/chronologie

 

Vragen uit pilotexamens
Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) t/m 2015 tweede tijdvak zijn geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld, een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag. Hoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag. 

 

Tijdvakfilmpjes

Verschillende collega's hebben nuttig instructiefilmpjes gemaakt bij bijvoorbeeld kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en/of bij de historische contexten. In de nieuwe rubriek Tijdvakfilmpjes op Histoforum staan ze per tijdvak bij elkaar.

 

Histoforum nieuwsbrief

De nieuwsbrief van juli 2017 vindt u hier. Oude nieuwsbrieven vindt u hier.

 

Contact

Voor vragen en gebruikersnamen en wachtwoorden kunt u contact opnemen met Albert van der Kaap.