tijdschrijft voor geschiedenisdidactiek

Leren

Het enige wat mij, al lerend, steeds duidelijker wordt, is, Govinda: dat men niets leren kan! Ik geloof dat hetgeen wij 'leren' noemen, feitelijk iets is wat niet bestaat. Wel is er, mijn vriend, een weten dat overal is, dat Atman is, dat in mij, in jou en in ieder ander wezen aanwezig is. En daarom begin ik al langer hoe meer naar de mening over te hellen dat dit weten geen grotere vijand heeft dan het willen weten, dan het leren.'
Herman Hesse, Siddhartha

Een online magazine over geschiedenisdidactiek

Een online tijdschrift biedt een aantal voordelen. Zo kan het op elk gewenst moment verschijnen. Als een nieuw artikel wordt aangeboden zal het binnen enkele dagen worden geplaatst. Attendering van nieuwe artikelen zal plaatsvinden via de nieuwsbrief.

Een ander voordeel is dat artikelen altijd kunnen worden aangepast als de auteur tot nieuwe  of aanvullende inzichten komt. Ook opmerkingen van lezers kunnen leiden tot aanpassingen van artikelen.  Bijdragen van vakdidactici en docenten zijn welkom. U kunt uw bijdragen sturen naar kaap@kpnmail.nl

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het leren van leerlingen, ook, zij het in mindere mate, naar het leren bij geschiedenis. Onderzoek dat allerlei relevante zaken oplevert  voor de vormgeving van het geschiedenisonderwijs in Nederland en BelgiŽ. De vertaling van deze onderzoeksresultaten naar nieuwe concepten in het geschiedenisonderwijs blijft echter veelal achterwege.Voor een deel is dat waarschijnlijk te wijten aan de geringe verspreiding van de resultaten van dit onderzoek.
Histoforum Didactiek wil een bijdrage leveren aan het vertalen van onderzoeksresultaten naar het geschiedenisonderwijs. Als een artikel wordt gewijzigd, wordt, indien van toepassing, ook het jaartal van verschijnen gewijzigd.

Faq is een rubriek met  veel gestelde vragen (en antwoorden) over het geschiedenisonderwijs
 met de volegnde onderdelen:

  1. Frequent Asked Questions (algemeen)
  2. Frequent Asked Questions schoolexamen
  3. Frequent Asked Questions centraal examen

Column is een rubriek met columns over geschiedenis en/of didactiek.

web analytics