Histoforum

Doelstelling van Histoforum

Histoforum
Histoforum is een website over inhoud en didactiek van het vak geschiedenis en staatsinrichting en verkent de mogelijkheden van ICT voor het vak.Vakinformatie

Vakinformatie voor geschiedenis

Vakinformatie
Vakinformatie is een actuele bron van informatie over het vak geschiedenis (bijvoorbeeld regelgeving en methodes)


Lesmateriaal

Lesmateriaal geschiedenis

Lesmateriaal
Bevat (digitaal) lesmateriaal, geordend op periode.Toetsmateriaal

Toetsvragen geschiedenis

Toetsen
Bevat tijdvaktoetsen, pilot-examenopgaven en losse toets- en oefen opdrachten.


FAQ's

Veelgestelde vragen

FAQ
Antwoorden op veelgestelde vragen
Magazine

Vakdidactische artikelen

Magazine
Het magazine Histoforum Didactiek bevat artikelen en columns over de didactiek van het vak geschiedenis.Zoeken binnen Histoforum

Nieuws 

 

Verlichting examenprogramma Havo met onmiddellijke ingang!

Het ministerie van OCW heeft besloten dat de door een Verlichtingswerkgroep voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Het voorstel van de werkgroep luidt:
1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.
2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden:
I) voor een groot deel geschrapt (17)
II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Op de website van de VGN vindt u ook een nadere toelichting op het genomen besluit.  

Lees het meest recente nieuws over de verlichting van het havo-programma op Examenblad.nl

 

Histoforum nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes voor het geschiedenisonderwijs, meld u dan hierboven aan voor de gratis tweewekelijkse nieuwsbrief van Histoforum.

De tweede nieuwsbrief van maart 2017 vindt u hier.

 

Copyright Albert van der Kaap, 1998-2017