Histoforum Historisch Nieuws

Historisch nieuws

In deze rubriek vindt u een overzicht van historisch nieuws voor het geschiedenisonderwijs.

 

Overzicht Histoforum nieuwsbrieven

 

Wedstrijd: ‘De Verkiezing van de Toekomst’

Tussen 2017 en 2019 vieren we in Nederland dat honderd jaar geleden algemeen kiesrecht werd ingevoerd: in 1917 kregen alle mannen vanaf 25 jaar kiesrecht, twee jaar daarna ook vrouwen. Goed nieuws. Maar… is het kiesstelsel dat we nu kennen geschikt voor de komende honderd jaar? De Kiesraad nodigt jongeren uit de klassen 4, 5, en 6 van het voortgezet onderwijs uit een essay te schrijven over de toekomst van verkiezingen.  

 

Vacature: projectmedewerkers Educatie bij ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat zoekt twee projectmedewerkers Educatie. Zij gaan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van educatieve programma’s, werkvormen en lesmateriaal over politiek, democratie en rechtsstaat. Heb je ervaring met het ontwikkelen van educatieve en attractieve werkvormen en/of interactieve tentoonstellingen, kijk dan eens naar de vacature op de website van ProDemos. Solliciteren voor 21 januari 2018.    

 

Havo examenprogramma met onmiddellijke ingang verlicht

Het ministerie van OCW heeft, met ondersteuning van CITO, het CvTE en de VGN, besloten dat de voorgestelde aanpassingen van het examenprogramma en de syllabus geschiedenis havo worden overgenomen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor het centraal examen in 2018.

Een zeer grote meerderheid van docenten heeft met de voorgestelde maatregelen ter verlichting van de ervaren overlading van het eindexamenprogramma ingestemd (72% vˇˇr, 22% tegen).
Een (vrijwel) net zo grote meerderheid ziet het niet als een onoverkomelijk probleem om de huidige PTA's open te breken, en zo de leerlingen die nu in H4 zitten al te ontlasten (70% vˇˇr, 24% tegen).

In de maanden maart tot juni 2017 zal de vakvereniging VGN in samenwerking met lerarenopleiders en SLO, regiobijeenkomsten organiseren waarin o.a. dit onderwerp aan de orde zal komen.

De afgelopen jaren kwamen er allerlei signalen (zie ook de resultaten van onderzoek onder docenten hieronder) dat het examenprogramma voor havoleerlingen als overladen werd ervaren. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van SLO, Cito, het CvTE en leden van de VGN, heeft op verzoek van het Ministerie van Onderwijs een voorstel geformuleerd voor een substantiŰle verlichting van het eindexamenprogramma geschiedenis havo,

De resultaten van de werkgroep staan op de website van het CvTE. Op de website van de VGN vindt u een toelichting op de gemaakte keuzes. Deze resultaten zijn in een korte vragenlijst voorgelegd aan docenten, die in ruime meerderheid  van mening zijn dat de voorstellen de beoogde verlichting bieden. Het ministerie beslist binnenkort of de voorstelde vernieuwing wordt doorgevoerd en op welke termijn. 

 

Vakspecifieke trendanalyse geschiedenis

Op verzoek van OCW heeft SLO zogeheten vakspecifieke trendanalyses (VTA's) gemaakt voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Zo ook voor geschiedenis. Deze VTA beschrijft de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Dit wordt gecombineerd met BUG-analyses: systematische overzichten van wat er met het curriculum Beoogd wordt, wat daarvan in po en vo is Uitgevoerd en in welke mate uiteindelijk de bedoelingen van het leerplan Gerealiseerd zijn. Ook wordt een kort overzicht gegeven van geschiedeniscurricula in een aantal andere landen en staten.

 

Vragen uit pilotexamens
Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) t/m 2015 tweede tijdvak zijn geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld, een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag. Hoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag. 

 

Tijdvakfilmpjes en filmpjes bij de historische contexten

Verschillende collega's hebben nuttig instructiefilmpjes gemaakt bij bijvoorbeeld kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken en/of bij de historische contexten. In de nieuwe rubriek Tijdvakfilmpjes op Histoforum staan ze per tijdvak bij elkaar.

 

Volg Histoforum op Twitter