Histoforum

Doelstelling van Histoforum

Histoforum
Histoforum is een website over inhoud en didactiek van het vak geschiedenis en staatsinrichting en verkent de mogelijkheden van ICT voor het vak.Vakinformatie

Vakinformatie voor geschiedenis

Vakinformatie
Vakinformatie is een actuele bron van informatie over het vak geschiedenis (bijvoorbeeld regelgeving en methodes)


Lesmateriaal

Lesmateriaal geschiedenis

Lesmateriaal
Bevat (digitaal) lesmateriaal, geordend op periode.Toetsmateriaal

Toetsvragen geschiedenis

Toetsen
Bevat tijdvaktoetsen, pilot-examenopgaven en losse toets- en oefen opdrachten.


FAQ's

Veelgestelde vragen

FAQ
Antwoorden op veelgestelde vragen
Magazine

Vakdidactische artikelen

Magazine
Het magazine Histoforum Didactiek bevat artikelen en columns over de didactiek van het vak geschiedenis.Zoeken binnen Histoforum

Nieuws 

 

Enquête Verlichting Examenprogramma Havo

Het huidige programma voor het eindexamen geschiedenis voor het HAVO over de zogenoemde oriëntatiekennis wordt door veel docenten en leerlingen als overladen ervaren. Daarom gaf het ministerie van OCW een zogenaamde ‘verlichtingswerkgroep’ de opdracht om te komen tot een voorstel voor een substantiële verlichting van het examenprogramma.
De werkgroep stelt voor de HAVO-leerlingen die in september 2017 starten in de vierde klas en centraal examen doen in mei 2019 het volgende voor:
1) De tijdvakken 1 tot en met 4 (prehistorie tot ca. 1500) blijven onderdeel van het examenprogramma, maar zullen niet meer worden getoetst in het Centraal Examen, maar in het schoolexamen.
2) De zogenoemde Historische Contexten blijven gehandhaafd. De voorbeelden die daarbij per paragraaf steeds genoemd zijn, worden:
I) voor een groot deel geschrapt (17)
II) voor een kleiner deel (10) opgenomen in de tekst van de syllabus

 

Geschiedenisdocenten die les geven in de havo-bovenbouw worden uitgenodigd de korte enquête over het voorstel in te vullen. Het voorstel voor een nieuw examenprogramma. een gereviseerde syllabus en de enquête vindt u op de website van de VGN.

 

Vakspecifieke trendanalyse geschiedenis

Op verzoek van OCW heeft SLO zogeheten vakspecifieke trendanalyses (VTA's) gemaakt voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Zo ook voor geschiedenis. Deze VTA beschrijft de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Dit wordt gecombineerd met BUG-analyses: systematische overzichten van wat er met het curriculum Beoogd wordt, wat daarvan in po en vo is Uitgevoerd en in welke mate uiteindelijk de bedoelingen van het leerplan Gerealiseerd zijn. Ook wordt een kort overzicht gegeven van geschiedeniscurricula in een aantal andere landen en staten.

 

Vragen uit pilotexamens
Alle vragen uit de pilotexamens vanaf 2006 (havo en vwo) t/m 2015 tweede tijdvak zijn geordend op tijdvak en historische context en voorzien van een verwijzing naar examen en vraagnummer. Bij alle vragen uit het eerste tijdvak worden ook de p-waardes vermeld, een indicatie van de moeilijkheidsgraad van de vraag. Hhoe hoger de p-waarde des te eenvoudiger de vraag. 

 

Histoforum nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes voor het geschiedenisonderwijs, meld u dan hierboven aan voor de gratis tweewekelijkse nieuwsbrief van Histoforum.

De eerste nieuwsbrief van december 2016 vindt u hier.

 

Copyright Albert van der Kaap, 1998-2016