tijdschrijft voor geschiedenis didactiek

Leren

Het enige wat mij, al lerend, steeds duidelijker wordt, is, Govinda: dat men niets leren kan! Ik geloof dat hetgeen wij 'leren' noemen, feitelijk iets is wat niet bestaat. Wel is er, mijn vriend, een weten dat overal is, dat Atman is, dat in mij, in jou en in ieder ander wezen aanwezig is. En daarom begin ik al langer hoe meer naar de mening over te hellen dat dit weten geen grotere vijand heeft dan het willen weten, dan het leren.'
Herman Hesse, Siddhartha

Artikelen 2014


 • * Misvattingen over Bloom

  Over de (gereviseerde) taxonomie van Bloom bestaan diverse misvattingen. In dit artikel worden er twee besproken. 

 • * Beheersingsniveau en de taxonomie van Bloom

  Benjamin Bloom maakt in zijn beroemde taxonomie uit 1956 (gereviseerd in 2011 door Anderson en Krathwohl) onderscheid tussen lagere en hogere denkvaardigheden. Lagere denkvaardigheden zijn herinneren, begrijpen en toepassen, hogere denkvaardigheden analyseren, evalueren en creŽren, waarbij evalueren makkelijk tot misverstanden kan leiden, In deze taconomie wordt er waarderen en beoordelen mee bedoeld.

  Deze taxonomie wordt vaak gebruikt om via opdrachten die respectievelijk betrekking hebben op de lagere en de hogere denkvaardigheden onderscheid te maken tussen goede en minder goede leerlingen. Dat is eigenlijk onjuist. Je kunt met opdrachten nagaan of leerlingen tot hogere denkvaardigheden in staat zijn, maar je kunt ze niet gebruiken om het niveau van de leerlingen te bepalen. Je kunt alle leerlingen, ongeacht hun niveau, opdrachten die betrekking hebben op hogere denkvaardigheden, de moeilijkheidsgraad van de opdrachten zal echter teleksn verschillend zijn, maar die is van andere factoren afhankelijk. Zie het voorbeeld vcan een opdracht bij de fabel Androclus en de leeuw.


 • * Arbeidsdeling

  Voor een project was ik bezig met het toewijzen van belangrijke begrippen aan kenmerkende aspecten. Een van die begrippen was arbeidsdeling en dat leverde meteen problemen op. In dit artikel de reacties van een tweetal archeologen.


 • * Een spervuur van publicaties. 1914-2014

  In 2014 herdenken wij het begin van de Eerste Wereldoorlog, de Groote Oorlog. En dat zullen we geweten hebben. Daarom deze beknopte intro, die nu en in de loop van de volgende jaren op deze site beslist nog vaker aanvullingen zal kennen. Beschouw dit als een eerste oriŽntatie, beperkt tot non-fiction.


 • * Examenvragen 2014
  Bespreking van enekele vragen uit het pilotexamen 2014 havo.


 • * Beatrijs, een Middeleeuwse Lady-Gaga?

  In dit artikel laat Jan Uyttendaele, lector aan de katholieke universiteit Leuven, aan de hand van Beatrijs zien wat de betekenis van de middeleeuwen voor het heden kan zijn. Maar hij toont ook aan hoe gemakkelijk je hierbij in de fout kunt gaan.


 • * Anatomie. De ontdekking van het menselijk lichaam

  Artikel van Jos Martens naar aanleiding van het boek Anatomie. De ontdekking van het menselijk lichaam van Hugh Aldersey-Williams. Jos Martens waardeert dit boek met vier van de maximale vijf sterren.

   

 • * Hoe moeilijk kan het zijn?

  Verslag van een kein onderzoekje naar de moeilijkheidsgraad van een opdracht.

   

 • * Historische bewijsvoering

  In dit artikel over historische bewijsvoering wordt een tweetal vragen uit centrale examens die betrekking hebben op de historische vaardigheid bron en vraagstelling besproken.

   

 • * Historische bewijsvoering 2

  In dit artikel over historische bewijsvoering wordt een tweetal opdrachten over de prehistorie besproken die betrekking hebben op de historische vaardigheid bron en vraagstelling.

   

 • * Historische bewijsvoering 3

  Ook in dit derde artikel een bespreking van enkele opdrachten die betrekking hebben op historisch denken en redeneren.

   

  • * The shortest history of Europe
   Een samenvatting van een intrigerend boek van de AustraliŽr John Hirst, inclusief een bijbehorende powerpoint presentatie.

  •  

  • * The oddity of Europe
   In dit hoofdstuk uit Pre-Industrial Societies: Anatomy of the Pre-Modern World vraagt Patricia Crone zich af waarom het Eurazische continent zo'n dominante positie in in de wereld inneemt. 

  •  

 • * Waarom is Europa zo dominant in de wereld?
  De visie van Niall Ferguson. Vergelijk die met de visie van Patricia Crone

   

  Structurerende elementen van de Westerse cultuur
  Welke elementen zijn, volgens Jona Lendering, bepalend geweest voor het Europa zoals wij dat kennen?