artikelen over geschiedenis didactiek

Een andere kijk op geschiedenis.

Tijdens een geschiedenisconferentie in juli 2010 in het Australische Sydney gaf historicus John Hirst, voormalig reader in History aan de La Trope universiteit in Melbourne, een lezing over een serie colleges die hij had gegeven aan eerste jaars geschiedenisstudenten op de La Trope universiteit in Melbourne.

Structurende elementen in de Westerse cultuur

 •  

  In zijn boek 'Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur' onderzoekt Lendering in hoeverre de klassieke oudheid werkelijk de bakermat van onze beschaving is. Volgens hem zijn invloeden uit bijvoorbeeld BabyloniŽ en de islamitische wereld altijd sterk onderschat.

  In het schema hieronder staan de structurerende elementen van onze Westerse cultuur die Lendering onderscheidt en de oorsprong ervan.

  element inbedding datum cultuurkring
  Schrift voor specialisten tempel- en paleisadministratie ca 3200 v. Chr. BabyloniŽ, Egypte
  Maatschappelijke hiŽrarchie koning, adel vierde, derde millennium BabyloniŽ, Egypte
  Rechtscodificatie konings, ambtenaren derde millennium BabyloniŽ
  Algemeen gebruik van het schrift paleis, tempel, kooplieden e.a. tweede millennium Egypte, FeniciŽ
  Wetenschappelijke (matematische) methode tempel- en paleisadministratie eerste millennium BabyloniŽ
  Artistieke en literaire vormentaal elke groep die respectabiliteit zoekt eerste millennium Griekenland
  Logica filosofische scholen vierde eeuw v. Chr. Griekenland
  Krijgskunst hellenistitische staten vierde eeuw v. Chr. Griekenland, Rome
  Autoriteitsgeloof kerk vierde eeuw n. Chr. christendom
  Terugkeerideaal keizerlijk hof ca 800 Frankisch
  Gelijkheidsideaal Romeins Recht twaalfde eeuw Islamitisch
  Expertisedenken in de wetenschap (doctoraat) madrasa/universiteit ca 900 Islamitisch
  Experimentele wetenschap vorstelijk mecenaat ca 900 Islamitische wereld
  Scheiding van kerk en staat koning, keizer veertiende eeuw Europa
  Machtenscheiding Staten-Generaal veertiende eeuw Europa
  Vrijheid van meningsuiting Staten-generaal zestiende eeuw Europa
  Moderne natuurwetenschappelijke methode o.a. universiteit zestiende en zeventiende eeuw Europa
  Filhellenisme universiteit en gymnasium achttiende en negentiende eeuw Duitsland

   

  Bron: Lendering, J. (2009) Vergeten erfenis. Oosterse wortels van de westerse cultuur, Amsterdam, Athenaeum - Polak & Van Gennep. Klik hier voor een recensie.