tijdschrijft voor geschiedenis didactiek

Leren

Het enige wat mij, al lerend, steeds duidelijker wordt, is, Govinda: dat men niets leren kan! Ik geloof dat hetgeen wij 'leren' noemen, feitelijk iets is wat niet bestaat. Wel is er, mijn vriend, een weten dat overal is, dat Atman is, dat in mij, in jou en in ieder ander wezen aanwezig is. En daarom begin ik al langer hoe meer naar de mening over te hellen dat dit weten geen grotere vijand heeft dan het willen weten, dan het leren.'
Herman Hesse, Siddhartha

Artikelen 2017

 

* Visioenen van een ideale wereld?

Het wereldbeeld van Thomas More en zijn Utopia (1516)

 

Tentoonstellingscatalogi worden zelden gerecenseerd in literaire tijdschriften of op websites. Ten onrechte, meent Jos Martens. Catalogi zijn al lang niet meer 'praatjes bij plaatjes'. De laatste decennia groeiden zij uit tot volwaardige (buitengewoon fraai ge´llustreerde en steeds duurder wordende) naslagwerken waarin een plejade van specialisten een verantwoorde meestal leesbare, want voor een ruim publiek bestemde synthese brengt van de meest recente wetenschappelijk inzichten op hun studieterrein.
Jos Martens schreef een interessante bijdrage over de tentoonstelling over het wereldbeeld van Thomas More en zijn Utopia.