tijdschrijft voor geschiedenis didactiek

Leren

Het enige wat mij, al lerend, steeds duidelijker wordt, is, Govinda: dat men niets leren kan! Ik geloof dat hetgeen wij 'leren' noemen, feitelijk iets is wat niet bestaat. Wel is er, mijn vriend, een weten dat overal is, dat Atman is, dat in mij, in jou en in ieder ander wezen aanwezig is. En daarom begin ik al langer hoe meer naar de mening over te hellen dat dit weten geen grotere vijand heeft dan het willen weten, dan het leren.'
Herman Hesse, Siddhartha

Artikelen 2017

* Doorbraak voor tweetalig onderwijs?

Bespreking door Jos Martens van een handboek voor tweetalig onderwijs in België: Martens, Liesbeth & Van de Craen, Piet (red.) Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland. Leuven/Den Haag, Uitg. Acco, 2017, 240 blz.. Met bijdragen van: Katrien Dewaele, An Jacobs, Liesbeth Martens, Matthijs Ran, Esli Struys, Jean Surmont, Jill Surmont, Piet Van de Craen & Onno Van Wilgenburg.

 

* Werken aan groei

Een verzameling artikelen over formatief toetsen (Assessment for Learning), met aandacht voor Backward Design, Enduring understanding, Essential Questions, het formuleren van leerdoelen en feedback.

 

Puzzelen of historisch denken?
Een bespreking van een vraag uit het havo- en vwo-examen, waarbij de vraag gesteld wordt of het hier om historisch denken gaat of dat de vraag eerder een beroep doet op het puzzelend vermogen van leerlingen.

 

* Pespective-taking (Perspektivenübernahme)

Een pleidooi om in de geschiedenislessen meer aandacht te besteden aan het interpreatieve karakter van het vak geschiedenis, in het bijzonder aan perspective-taking.

 

* Visioenen van een ideale wereld?

Het wereldbeeld van Thomas More en zijn Utopia (1516)

 

Tentoonstellingscatalogi worden zelden gerecenseerd in literaire tijdschriften of op websites. Ten onrechte, meent Jos Martens. Catalogi zijn al lang niet meer 'praatjes bij plaatjes'. De laatste decennia groeiden zij uit tot volwaardige (buitengewoon fraai geïllustreerde en steeds duurder wordende) naslagwerken waarin een plejade van specialisten een verantwoorde meestal leesbare, want voor een ruim publiek bestemde synthese brengt van de meest recente wetenschappelijk inzichten op hun studieterrein.
Jos Martens schreef een interessante bijdrage over de tentoonstelling over het wereldbeeld van Thomas More en zijn Utopia.

 

* De Gouden cirkel van Simon Sinek
Korte beschrijven van het Gouden Cirkel model van Simon Sinek.

 

* La Chanson de Craonne
Een introductie met lessuggesties op het lied La Chanson de Craonne, dat door muitende soldaten werd gezongen in de Eerste Wereldoorlog. Een pleidooi om wat meer aandacht te besteden aan de menselijke kant van deze oorlog.