artikelen over geschiedenis didactiek

Kleitablet klapt uit de school over huwelijk

Onderstaand Assyrisch kleitablet bevat het oudst bekende huwelijkscontact. Het tablet is ruim 4000 jaar oud en werd gevonden in KŁltepe-Kanesh in Turkije.

Kleitablet klapt uit de school over huwelijk

 

Onderstaand kleitablet bevat de tekst van een huwelijkscontract uit AssyriŽ. Vertaald staat er:

 

  

'Laqipum is getrouwd met Hatala, dochter van Enishru. In het land [Centraal AnatoliŽ] mag Laqipum niet met een andere [vrouw] trouwen, maar in de stad [van Assur] mag hij een hierodule (tempelslaaf, behorend tot de laagste klassen van dienaren in de tempel) trouwen. Als ze (Halala) hem binnen twee jaar niet van nageslacht voorziet, zal zij zelf een slavin kopen en later, nadat zij voor hem een kind heeft voortgebracht, mag hij haar, waar hij maar wil, verkopen.

Mocht Laqipum ervoor kiezen om van haar (Halala) te scheiden, dan moet hij haar vijf zilveren mina betalen - en mocht Hatala ervoor kiezen om van hem te scheiden, dan moet ze [hem] vijf zilveren mina betalen" (Een mina is een gewichtseenheid die wordt gebruikt voor valutadoeleinden)'.

 

Deze tekst biedt aardige mogelijkheden om leerlingen, aan de hand van een bron in spijkerschrift, te laten nadenken over niet alleen bronnen, maar ook en vooral over normen en waarden in het Assyrische rijk (standplaatsgebondenheid).

 

Je zou leerlingen om te beginnen kunnen vragen wat er volgens hen in het huwelijkscontract staat. Met andere woorden, welke afspraken worden er gemaakt. Door deze vraag geven leerlingen zich rekenschap van mogelijke waarden en normen in hun eigen tijd. Je kunt eventueel ook verwijzen naar het verhaal van Abraham en Sarah (Genesis 16, 1 e.v.).  Sarah vroeg haar Egyptische slavin Hagar met Abraham te slapen om voor nageslacht te zorgen.

 

Vervolgens kun je hen de tekst van de bron geven en hen vragen welke informatie de bron geeft over de relatie tussen mannen en vrouwen in het Assyrische rijk. Ook kun je vragen wat zij ervan vinden dat een man een kind mag verwekken  bij een vrouw. Wat zegt dit over het belang dat gehecht wordt aan nageslacht. Vervolgens kun je een vergelijking maken met het draagmoederschap in onze tijd.

 

Opvallend is dat de prijs voor een echtscheiding voor mannen en vrouwen hetzelfde is en dat dus ook vrouwen een scheiding konden aanvragen.

 

Opvallend ten slotte is dat de tekst ervan uitgaat dat de schuld van de onvruchtbaarheid bij de vrouw ligt. Wat zegt dit over de visie op mannen en vrouwn in die tijd?

 

Bijbehorende PowerPoint

 

Referentie

 

https://www.livescience.com/60950-oldest-marriage-contract-infertility-surrogacy.html


 

  •  

    u