tijdschrijft voor geschiedenis didactiek

Leren

Het enige wat mij, al lerend, steeds duidelijker wordt, is, Govinda: dat men niets leren kan! Ik geloof dat hetgeen wij 'leren' noemen, feitelijk iets is wat niet bestaat. Wel is er, mijn vriend, een weten dat overal is, dat Atman is, dat in mij, in jou en in ieder ander wezen aanwezig is. En daarom begin ik al langer hoe meer naar de mening over te hellen dat dit weten geen grotere vijand heeft dan het willen weten, dan het leren.'
Herman Hesse, Siddhartha

Artikelen 2016

 

  • * Generieke leerdoelen

  • Wie bij het ontwerpen van onderwijs uitgaat van het Backward Design principe, begint met het formuleren van leer- en/of toetsdoelen. Je kunt deze onderwerp specifiek, maar ook generiek beschrijven.

  •  

  • * Brutus

Op de Livius website staat een bron die prachtig illustreert hoe de overgang van, in dit geval, een
germaanse godsdienst naar het christendom geleidelijk plaats vond.. Het gaat om een grafsteen, gevonden in Rigomagus, het huidige Remagen.

 

* Wanneer is een vraag een havo-, wanneer een vwo-vraag?
Anders gezegd, hoe maak je onderscheid tussen opdrachten waarvan je verwacht dat de gemiddelde vwo-leerling die wel kan maken, maar waar de gemiddelde havoleerling te veel moeite mee zal hebben? Om een begin van een antwoord te vinden heb ik twee vragen uit respectievelijk het havo- en het vwo-examen van 2015 (eerste tijdvak), die betrekking hadden op ongeveer hetzelfde onderwerp met elkaar vergeleken.


De Culturele (anti) Revolutie in China
Voor wie in het schoolexamen aandacht wil besteden aan de geschiedenis van communistisch China heeft onze Belgische collega, Jef Abbeel, een uitgebreid schematisch overzicht gemaakt van de Culturele Revolutie, die misschien beter een ant-revolutie genoemd kan worden. Dit overzicht heeft hij gebruikt voor een vraaggesprek over dit thema in het Belgische radioprogramma de Interne Keuken.

 

1956. De wereld in opstand.

Bespreking van het boek van Simon Hall 1956.De wereld in opstand.

 

Wat maakt een opdracht moeilijk?

In 2015 werd in het geschiedenisexamen (eerste tijdvak) voor vmbo-kb en vmbo-gtl gebruik gemaakt van dezelfde bron. De vraag was echter verschillend. Een interessante mogelijkheid te proberen de vraag te beantwoorden wat een vraag meer of minder moeilijk maakt.

 

De ene vraag is de andere niet, of misschien toch wel?

Vragen in het geschiedenisexamen hebben een heel verschillende vorm. Zo moeten leerlingen iets uitleggen, een conclusie onderbouwen of aantonen dat een uitspraak al dan niet juist is. Maar zijn deze vragen wel zo verschillend?

 

Shakespeare's rusteloze wereld

Een bespreking van Shakespeare's rusteloze wereld. Een verrassende geschiedenis in twintig voorwerpen van Neil MacGregor door Jos Martens.

 

Een beknopt overzicht van twee eeuwen geschiedenisonderwijs

In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van het onderwijs in geschiedenis in de afgelopen tweehonderd jaar. De nadruk ligt op het recente verleden. Het artikel is vooral bedoeld voor hen die even snel willen weten wat de belangrijkste veranderingen in het recente geschiedenisonderwijs waren.

 

Beoordelen van opdrachten met bronnen
Kort artikel over het beoordelen van opdrachten met bronnen aan de hand van een opdracht op de Amerikaanse website Beyond the Bubble van de Stanford History Education Group.