artikelen over geschiedenis didactiek

Werken met bronnen

Op de veelgeroemde website Beyond the Bubble van de Stanford History Education Group staat een opdracht over het werken met historische (fotografische) bronnen en de beoordeling daarvan.

Beoordelen van opdrachten over bronnen

Onderstaande opdracht heeft betrekking op een foto over de slavernij in de Verenigde Staten. Interessanter dan de opdracht is het bijgeleverde beoordelingsmodel. Een model dat niet uitgaat van goede of foute antwoorden, maar van matige, redelijke en goede antwoorden.

De opdracht luidt:

1. Hoe kan de foto bruikbaar zijn als bewijs voor de leefomstandigheden van slaven?

2. Wat maakt de foto minder bruikbaar als bewijs voor de leefomstandigheden van slaven? 

 

De makers hadden kunnen volstaan met een vraag, hoewel het beantwoorden daravan wel enige training vraagt:

 

In hoeverre is de foto bruikbaar als bewijs voor de leefomstandigheden van slaven?

 

Leerlingen moeten dan geleerd hebben wat er bij 'in hoeverre'vragen van hen wordt gevraagd.Bron

Slavenhutten op de beroemde  Hermitage, Savannah, Georgia (Cabins where slaves were raised for market-- The famous Hermitage, Savannah, Georgia)  

 

https://beyondthebubble.stanford.edu/sites/default/files/slave%20quarters%20assessment%20image.jpg
 Underwood & Underwood Publishers, 1903. 


Bron: https://beyondthebubble.stanford.edu/assessments/slave-quarters

De bedenkers van de opdracht onderscheiden drie niveaus waarop leerlingen de vraag kunnen beantwoorden. Zij noemen hun model van beantwoorden een rubric, maar je zou het ook een vorm van banded marking kunnen noemen. Elk hoger niveau van beantwoorden bevat het antwoord op het lagere niveau en voegt daar iets aan toe.


Beoordelingsmodel3. De leerling legt uit dat het om hutten van voormalige slaven gaat en dat de bron daarom informatie geeft over de leefomstandigheden van slaven op deze plantage,

De leerling ziet dat de bron in 1903 is gemaakt en dat er daarom tientallen zijn verstreken sinds de afschaffing van de slavernij, wat afbreuk doet aan de bruikbaarheid/betrouwbaarheid van de bron als bewijs voor de leefomstandigheden van slaven.

2. De leerling schrijft dat de foto bruikbare informative oplevert over het onderkomen van de slaven, maar gaat er, ten onrechte, vanuit dat de plantage arbeiders slaven waren. De leerling noemt wel een beperking van de bruikbaarheid van de bron, maar gaat niet in op het belang van de datum.

1. De leerling veronderstelt dat de arbeiders op de plantages slaven zijn, maar vertelt niet op welke manier de foto bruikbare informatie oplevert. De leerling maakt ook niet duidelijk dat de datum waarop de foto is gemaakt de bruikbaarheid beperkt.Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het eenvoudiger is een dergelijk beoordelingsmodel te maken, naarmate er meer van een leerling wordt verwacht. Zie bijvoorbeeld deze opdrachten over het Marshallplan. 


 

  •  

    u/p>