artikelen over geschiedenis didactiek

Toetsvragen 20e eeuw

Een toetsenbank met voornamelijk toetsvragen uit eerdere examens over onderwerpen uit de twintigste eeuw.

Toetsvragen 20e eeuw

Het maken van goede, uitdagende, toetsvragen die niet zozeer een beroep doen op het reproduceren van kennis, maar vooral op historisch denken en redeneren, is niet alleen niet eenvoudig, het is ook bijzonder tijdrovend.

Om docenten daarbij een handje te helpen bevat dit onderdeel van Histoforum een groot aantal vragen bij belangrijke onderwerpen uit de twintigste eeuw:
- De Eerste Wereldoorlog
- Het interbellum
- De Tweede Wereldoorlog
- De Koude Oorlog 1
- De Koude Oorlog 2
- De Koude Oorlog 3
- De Koude Oorlog 4
- De Koude Oorlog 5

Deze vragen zijn grotendeels afkomstig uit de examens van vmbo, havo en vwo. Dat betekent dat veel van deze vragen vermoedelijk voor de meeste leerlingen in de onderbouw te moeilijk zullen zijn. Dat betekent echter niet dat ze voor die doelgroep onbruikbaar zijn. Heel vaak kunt u deze vragen met enkele ingrepen geschikt maken voor de doelgroep.
Een deel van de vragen bevat ook de antwoorden en de p-waarde. De p-waarde is een indicatie van de moeilijkheidsgraad. De p-waarde ligt tussen 0 en 100 en hoe hoger het getal des te beter is de vraag gemaakt.

Upgraden en downgraden van een opdracht

Upgraden van een opdracht
• Je kunt in opdrachten meer lagen aanbrengen.
• Je kunt leerlingen minder aanwijzingen/tips geven.
• Je kunt meer verklaringen vragen.
• Je kunt meer eisen stellen aan het antwoord.
• Je kunt de vraag opener formuleren.
• Je kunt naar een uitleg van het antwoord vragen
• Je kunt van een gesloten vraag een meer open vraag maken.
• Je kunt vragen naar verbanden/relaties tussen ontwikkelingen.

Downgraden van een opdracht
• Je kunt in opdrachten meer lagen aanbrengen.
• Je kunt leerlingen meer aanwijzingen/tips geven.
• Je kunt het vragen naar een verklaring of toelichting achterwege laten.
• Je kunt van een open vraag een gesloten vraag maken.
• Je kunt van een vraag waarop een uitgebreid antwoord moet worden gegeven een vraag maken met een kort antwoord.
• Je kunt bronnen inkorten.
• Je kunt bronnen herschrijven.

In dit word-bestand vindt u enkele voorbeelden van zowel het upgraden als het downgraden van opdrachten. In een ander bestand staat een tweetal grotere opdrachten met aanwijzingen hoe je deze kunt downgraden. 

Met dit instrument kunt u de moeilijkheidsgraad van een opdracht bepalen die betrekking heeft op historisch denken en redeneren.

 

Uiteraard kunt u de vragen ook gebruiken als lesmateriaal in plaats van of ter aanvulling op de opdrachten in het werkboek.

De Opstand

Op deze pagina vindt u (toets)opdrachten over de opstand van de Nederlanden tegen Spanje, met name over de Beeldenstorm. De meeste opdrachten hebben betrekking op historisch denken en redeneren.
In dit bestand vindt u examenvragen over de Opstand die u, via downgraden, geschikt kunt maken voor de onderbouw.

 


 

  •  

    u