Histoforum Vakinformatie

De historische canon


De canon

Over de historische canon is veel gezegd en geschreven. Op deze pagina vindt u hiervan een beknopt overizicht. .

 

Andere canons

In navolging van de officiŽle canon, zijn er diverse regionale en locale canons gemaakt. Op deze pagina staat een selectie.
 

De canon website
Alle vijftig vensters vindt u natuurlijk op de officiŽle canon website met een eigen canon forum.

De canon
Een website met korte beschrijvingen van de 50 vensters en een uitgebreide bibliografie.

Van Oostrom over de canon
Van Oostrom bij Pauw en Witteman over de canon

Podcast Van Oostrom
Op deze site staat een interview met Frits van Oostrom over de canon.

Leestips bij de canon
Het NRC heeft een overzicht gemaakt van boeken bij elk canonvenster.

Canon dossier
Het Nationaal Historisch Museum heeft op haar website een canondossier aangelegd.

Het cito en de canon
Het cito is bezig met een toets over de canon. Een eerste proeve hiervan is hier te zien.


Klokhuis en de canon
Het Klokhuis heeft 50 klokhuis-specials in voorbereiding. De eerste hiervan over Anne Frank is af.

Verleden van Nederland en de canon

Het Verleden van Nederland werkt aan edu-clips. De eerste over hunebedden staat online. Zie ook Verleden van Nederland.

De canonquiz
Speel online de canonquiz of doe de canontest van het Historisch Nieuwsblad.

Nederlandse geschiedeniscanon: een discussie zonder eind? 
Artikel
van Huub Kurstens (Cito) over de canon en de tien tijdvakken van De Rooij.

De canon en de kerndoelen basisonderwijs
In deze tabel wordt de canon ingebed in de tien tijdvakken van de commissie De Rooij.

De canon en de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs
In deze tabel wordt de canon ingebed in de tien tijdvakken van de commissie De Rooij.

De canon en de geschiedenis methoden
Nu alle leerlingen tussen de acht en veertien jaar de de canon van de Nederlandse geschiedenis moeten kennen is het voor uitgevers vanzelfsprekend belangrijk dat hun methode 'canon-dekkend' is.

Wolter-Noordhoff meldt op haar site dat de geschiedenismethode van Wolters-Noordhoff gescreend is op de canon; de inhoud van de canon is, volgens W-N volledig gedekt in hun methode.

Ook Zwijsen heeft in haar nieuwe geschiedenismethode voor het basisonderwijs De Trek de canon al opgenomen.

De historische canon volgens Fokke en Sukke
Fokke en kke bekijken de ijkpunten van de Nederlandse geschiedenis geheel op hun eigen manier. Ze slapen op een hunebed en zoeken een stoere bijnaam voor Willem van Oranje. Vanaf 24 februari ligt de Historische Canon van Fokke en Sukke in de boekhandels, maar hij is nu al in verkorte versie te bekijken op /Geschiedenis! Klik hier om de cartoons te bekijken.

 

De canon in beeld
De educatieafdeling van Beeld en Geluid heeft een webtentoonstelling samengesteld, waar achter de vele vensters van de canon bewegend beeld bekeken kan worden. Zie de Canon in beeld

 

De canon in links
Sipke Kloosterman verzamelt voor het basisonderwijs links rond de vijftig vensters.  


50 Canon-paden

Jack Nowee heeft voor (met name) het basisonderwijs 50 Canon-paden ontwikkeld.

Steeds meer canons

Nederland telt talloze canons. Op deze pagina vindt u alleen de canon die online zijn te bekijken.

Regiocanons
Regionale canons (per provincie) vindt u hier.

De canon van Zuid-Holland
De provinciale canon van Zuid-Holland.

De canon van Rijnland
Het Rijnland heeft in Zuid-Holland zijn eigen canon.

De canon van Leiden
De canon van Leiden

De canon van West-Friesland
De canon van West-Friesland

De canon van de Zaanstreek
De canon van de Zaanstreek

De Amsterdamse canon
Amsterdam heeft sinds 3 september 2008 zijn eigen canon in 50 vensters en de canon van Amsterdam.

De canon van Friesland
De Fryske kanon

De canon van Groningen
De canon van Groningen

De canon van Overijssel

De canon van Overijssel, ook 50 vensters, is gemaakt door de scheidende provinciaal archiefinspecteur van Overijssel, mr. Caspar van Heel.

De canon van Enschede
De canon van Enschede

De canon van de Noordoostpolder
De canon van de Noordoostpolder

De canon van Kampen

Op de pagina van de canon van Overijssel vindt u de canon van Kampen.

De canon van Nieuwleusen
Op de pagina van de canon van Overijssel staat ook de canon van Nieuwleusen.

De canon van Twente
Dick SchlŁter maakte de Twentse canon..

De canon van Salland
De Stentor presenteert de canon van Salland.

De canon van Friesland
Fraai vormgegeven is de canon van Friesland.

De canon van Haarlem
Ook Haarlem heeft zijn eigen
canon.

De canon van Arnhem
Canon van Arnhem

De canon van Eindhoven
Op de website van het Eindhovens dagblad vindt u de canon van Eindhoven..

De canon van Nieuwegein
De canon van Nieuwegein is nog niet af. U kunt bijdragen.

De Canon van de Zijpe
De Zijpe heeft niet alleen zijn eigen canon, maar deze is ook nog eens onderwerp van een tentoonstelling in het Zijpermuseum in 2010.

De canon van Limburg
De provinciale canon van Limburg

De canon van Oss
De canon van Oss

De canon van Zeeland
De provinciale canon van Zeeland.  Eind november 2008 kreeg Zeeland zijn eigen canon in 50 vensters.

De canon met de kleine c
De naam zegt het al, een canon over de petite histoire van ons land.

Watercanon
De water canon

De canon van Harderwijk
Vroeger had Harderwijk zijn eigen universiteit. Nu moeten ze het doen met een eigen canon.

Bezettings canon
Het NIOD heeft een canon van de bezettingemaakt, waarop mensen kunnen reageren. Na de discussie wordt de definitieve (for the time being) canon van de bezetting vastgesteld.

Drentse Geschiedeniscanon in de maak
De canon van Drenthe in boekvorm

Canon van Limburg
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (www.lgog.nl
) is bezig met het ontwikkelen van een canon voor Limburg.

Christelijke canon
Een aantal historici, onder wie James Kennedy, hebben een aangepaste versie van de canon gemaakt, de christelijke canon genoemd.

Retour NL
Jenny van der Toorn-Schutte schreef Retour.nl, De canon van de Nederlandse geschiedenis in vijftig verhalen. De Canon van Nederland wordt in Retour NL aanschouwelijk gemaakt voor jongeren. Om deze Canon meer te laten zijn dat een rijtje namen en jaartallen, schetst Jenny van der Toorn van elk onderwerp de achtergronden.

Waterschapscanon
De Waterschapscanon volgt de geschiedenis van het Flevolands watergebied van 4500 voor Christus tot nu.

Belgische canon
Ook in BelgiŽ zijn er plannen voor een canon met vijftig sleutelmomenten.

Relicanon
De redactie van het opinieblad VolZin heeft de leden van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis uitgenodigd om mee te werken aan het opstellen van een relicanon van Nederland. De leden van de vereniging werd het volgende gevraagd: “Wilt u ons laten weten wat volgens u de tien belangrijkste feiten, personen, bewegingen en/of fenomenen uit de religie- en kerkgeschiedenis van Nederland zijn? Belangrijk in die zin dat kennis daarvan nodig is om onszelf en de huidige Nederlandse samenleving te begrijpen.” Het resultaat vindt u hier.

Vrouwelijke canon
Het blad Opzij vindt dat vrouwen en emancipatie in de canon slecht zijn vertegen woordigd. Alleen Aletta Jacobs, Anne Frank en Annie M.G. Schmidt worden genoemd en alleen bij Aletta Jacobs komt vrouwenemancipatie kort aan bod. Dat vraagt volgens het blad om een aanvulling

De Leidse canon
Het Leidsch Dagblad publiceerde de Leidse canon

De canon van de Nederlandse film
Het canon virus grijpt om zich heen. Nu is er ook de canon van de Nederlandse film en net als de echte canon is ook deze uiteraard omstreden.

De canon van de kindertelevisie
U kunt zelf nog bijdragen aan de canon van de kindertelevisie.

Canon van de klassieke muziek
Een commissie van vijf vooraanstaande vertegenwoordigers uit het Nederlandse muziekleven  benoemde met oog en oor voor diversiteit en kwaliteit uit vijfhonderd jaar Nederlandse klassieke muziek, vijftig onderwerpen. De canon is niet bedoeld als definitieve selectie of eindpunt. Het is eerder een manier om door vijftig verschillende vensters onze rijke muziekgeschiedenis te beschouwen.

Canon van de glastuinbouw
Er is nu ook een canon van de glastuinbouw in Nederland.

Canon van de opvoeding
De gemeente Den Haag ontwikkelt een unieke Canon van de Opvoeding. Hagenaars kunnen straks hun kennis over opvoeden testen en krijgen tips en adviezen. Prof. dr. Renť Diekstra is nu bezig met onderzoek naar de kennis van Hagenaars over opvoeden en de ontwikkeling van kinderen. Dit onderzoek is nieuw in Nederland. Met de uitkomsten maakt hij de Haagse Canon, die begin 2008 beschikbaar is.

Canon van Sociaal Werk in Vlaanderen
In BelgiŽ is eind december 2007 de canon van het sociaal werk gelanceerd. De vormgeving is ontleend aan de Nederlandse canon. In 30 vensters van de lokale armenzorg, gemene aalmoes en armentafel tot en met de verzorgingsstaat en het MattheŁs-effect wordt een beeld geschetst van het sociaal werk in Vlaanderen.

Canon van het sociaal werk in Nederland
Canon van het sociaal werk in Nederland. In een beperkt aantal vensters wordt een beeld geschetst van het sociaal werk van Helena Mercier: grondlegster maatschappelijk werk tot en met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Canon van het schaatsen
Het kon natuurlijk in schaatsland nummer 1 niet uitblijven, een canon van het schaatsen.

Geschiedenis in een boekenkast
De cultuur-historische canon in 50 verhalen voor kinderen van 8-14 jaar. Een brochure voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Links

.