home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Bronnen
 

 

 

 

 

Bij het onderzoek van het verleden spelen bronnen een belangrijke rol. Deze bronnen kun je op verschillende manieren indelen.

A Primaire en secundaire bronnen

Primaire bronnen zijn gemaakt door mensen die direct bij een kwestie betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld ooggetuigen), secundaire bronnen zijn gemaakt door mensen die niet direct bij de kwestie betrokken zijn geweest. Deze bronnen zijn vaak in een andere tijd gemaakt.

B    Geschreven en ongeschreven bronnen

Geschreven bronnen (bijvoorbeeld kranten, brieven, dagboeken)

Ongeschreven bronnen kun je onderverdelen in:

  1. gesproken bronnen (bijvoorbeeld interviews)
  2. gebouwen, voorwerpen enz.
  3. beeldbronnen (bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen, foto's)
  4. bewegende beeldbronnen (film, video)

N.B. Ga bij de beantwoording van de vragen 1 t/m 3 uit van primaire bronnen!!!

1    Stel je wilt onderzoek doen naar de manier waarop de mensen zo'n 30.000 jaar geleden met hun doden omgingen. Werden zij verbrand, begraven of ....?
Schrijf de nummers van de hierboven (bij B) genoemde bronnen op die je dan niet zou kunnen gebruiken.

2    Stel je wilt onderzoek doen naar de manier waarop mensen in de 17e eeuw zich kleedden. Schrijf de nummers van de hierboven (bij B) genoemde bronnen op die je dan niet zou kunnen gebruiken.

3    Stel je wilt onderzoek doen naar de manier van leven van één van je grootouders. Welke van de hierboven (bij B) genoemde bronnen zou je dan wel en welke niet kunnen gebruiken?
Geef van de bron of bronnen die je niet kunt gebruiken aan waarom je die niet kunt gebruiken.
Schrijf je antwoord als volgt op: (let op, dit is alleen een voorbeeld)
1 wel
2 niet, omdat enz.

4    Stel je wilt een onderzoek doen naar het eerste huis waar je grootouders hebben gewoond. Als onderdeel van je onderzoek stel je vragen aan je moeder. Zij vertelt je van alles over dat huis hoe het eruit zag, hoeveel kamers het had enz.. Zij vertelt je ook dat zij er niet is geboren en dat zij het huis zelf nooit heeft gezien.
Is je moeder in jouw onderzoek een primaire of een secundaire bron? Leg je antwoord uit.

5    Als je onderzoek wilt doen naar de geschiedenis van Egypte zou je de volgende bronnen kunnen gebruiken
a je schoolboek over Egypte
b een beschrijving van de rotsgraven in Egypte uit de 18e eeuw
c een drieduizend jaar oud, in Egypte gevonden, dodenboek
d een reconstructietekening van het binnenste van een piramide
e een mummie uit het oude Egypte
f een verfilming van de mythe van Isis en Osiris
g een stuk papyrus waarop een handelscontract staat tussen twee kooplieden uit het oude Egypte

Welke van deze bronnen zijn primaire en welke secundaire bronnen? Schrijf je antwoord als volgt op:
1 primaire (of secundaire) bron
2 secundaire (of primaire) bron
3 enz.

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap