home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal

Staatsinrichting
 

 

 

 

 

 1. Lessenserie Nederland als Democratie
  De lessenserie 'Nederland als democratie' handelt over de ontwikkeling van de Nederlandse democratie van 1795 tot heden. Centraal staat het begrip historische significantie: welke persoon of gebeurtenis was het meest belangrijk voor de ontwikkeling van de democratie en waarom? De lessenserie is ontwikkeld voor 4 vwo, in het kader van een onderzoeksproject. Alle materialen van de lessenserie, inclusief de docentenhandleiding en bronnen zijn hieronder te vinden. 
 2. Uitbreiding van het kiesrecht
  Spotprenten over de uitbreiding van het kiesrecht met opdrachten
 3. Kiesrecht voor vrouwen
 4. Je eigen politieke partij
  Een opdracht voor 3 vwo.
 5. De Haagse tribune
  lesmateriaal
 6. De Tweede Kamer
  Een webquest voor klas 3 van het vmbo.
 7. Provinciale Verkiezingen in 1998
  Opdrachten bij uitslagen van provinciale verkiezingen in 1998 
 8. Kabinet
  Lesmateriaal waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestand in Microsoft Access over het  kabinet
 9. Kabinetsformatie 
  Een simulatie van een kabinetsformatie 
 10. Verkiezingen
  Een pdf bestand met veel opdrachten van Albert Jan Binnendijk (met ook materiaal afkomstig van http://www.staatsinrichting.nl en uit Thema's maatschappijleer). U kunt uiteraard ook delen van het materiaal gebruiken.
 11. Het Binnenhof
  Albert Jan Binnendijk heeft een powerpointpresentatie/quiz over het Binnenhof gemaakt die in de klas met een pc & beamer vertoont kan worden. Afnemen van de quiz en nabespreken van de antwoorden is goed voor een lesuur van 45-50 minuten. Zijn ervaring is dat deze quiz bruikbaar is voor leerlingen van alle klassen, van leerjaar 1 tot VWO-6 (leerlingen blijven immers moeite hebben met het verschil tussen regering en parlement; om dat verschil er "via plaatjes in te hameren" blijkt zinvol). Bij de quiz hoort een vragenblad voor de leerlingen, ook via bovenstaand adres te downloaden voor repro voorafgaand aan de les.
 12. Toetsen bij Nederland in de steigers
 13. Schema's bij staatsinrichting
 14. Prinsjesdag 2003: het begrotingsspel
  Op de derde dinsdag van september wordt de rijksbegroting voor het komende parlementaire jaar aan de Tweede Kamer en volk gepresenteerd. Dat gebeurde oorspronkelijk op de verjaardag van prins Willem V (8 maart)
  Daaraan vooraf heeft de opening van het nieuwe Tweedekamerjaar plaats met het voorlezen van de troonrede door de koningin.
  In het ‘begrotingsspel’ verplaatsen de leerlingen zich in de positie van enkele ministers. De ministerraad heeft afgesproken voor 1 miljard euro 'nieuw beleid' te financieren. Het is niet genoeg voor alle wensen die de ministers op tafel hebben gelegd. Er moeten dus keuzes worden gemaakt, prioriteiten gesteld. Het lijkt net het echte leven.
  Niet het waarom van de keuze staat centraal, maar het leerproces van kiezen en onderhandelen.
  De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de basisvorming (12 - 15 jaar).
 15. Prinsjesdag 1
 16. Prinsjesdag 2
  Een site van Ruud Vermeer van het Johan de Wittcollege, bestemd voor het VMBO
 17. Propagandamateriaal ontwerpen
  Je ontwerpt voor twee landelijke politieke partijen een verkiezingsaffiche, naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003
 18. Verzuiling 1
 19. Verzuiling 2
 20. De Tweede Kamer
  Webquest gemaakt door Ben Korsten van het Griftland college in Soest. Klik op Voortgezet Onderwijs en Geschiedenis.
 21. Nederland, politiek en staatsinrichting
 22. Praktische opdracht staatsinrichting bij Pharos
 23. EU-spel
  Lesmateriaal voor klas 2 vmbo

 

 

Copyright 2012 Albert van der Kaap