home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


De Verzuiling
 

 

 

 

 

De emancipatiestrijd van arbeiders, protestanten en katholieken heeft in ons land geleid tot een uniek verschijnsel: verzuiling. Deze verzuiling ontwikkelde zich met name vanaf de jaren twintig van de 20e eeuw sterk en werd vanaf de jaren zestig van diezelfde eeuw duidelijk minder.

Verzuiling betekent dat mensen hun leven inrichten op basis van hun geloof. Concreet betekent dit dat iemand die bijvoorbeeld katholiek was naar een katholieke school ging, trouwde met iemand van zijn/haar eigen geloof, een katholieke krant las, op een katholieke partij stemde enz.

In deze opdracht ga je in drietallen onderzoeken of er ook in jullie families sprake is/ was van verzuiling.

 • In deze opdracht ga je je grootouders en je ouders ondervragen op de onderwerpen die in het schema hieronder staan. Het gaat er bij alle onderwerpen om na te gaan of de krant, politieke partij enz. dezelfde levensbeschouwelijke achtergrond hebben/hadden als de levensbeschouwing van de ondervraagde persoon. (Denominatie betekent levensbeschouwelijke achtergrond). Voor je de vragen kunt stellen moet je natuurlijk eerst weten bij welke zuil een krant, omroep enz. hoort.Vul daarom om te beginnen eerst samen schema 1 in. Vul in het schema zelf sportverenigingen in uit jouw woonplaats en/of uit de woonplaats van je grootouders.

 • Ondervraag nu, voor zover mogelijk, je grootouders en je ouders. (als je het onderzoek nog wilt uitbreiden mag je ook je ooms en tantes ondervragen) en vul de gevonden gegevens in op schema 2. Vul  het schema vervolgens ook, voorzover mogelijk, voor jezelf in.

 • Vergelijk de gevens van zoveel mogelijk mensen met elkaar. Wat valt je op? Kun je een bepaalde lijn ontdekken?

 • De gevonden gegevens hebben slechts betrekking op een paar mensen. Toch kun je op grond van deze gegevens misschien wel een voorspelling doen over een of meer ontwikkelingen die ook gelden voor een hele groep mensen. Zo'n voorspelling, waarvan nog nader onderzocht moet worden of hij juist is, noemen we een hypothese. Zo'n hypothese zou bijvoorbeeld kunnen luiden: 
  'Als iemand katholiek is zal hij in de meeste gevallen een katholieke krant lezen.' 
  Formuleer nu op basis van de gevonden gegevens zelf een hypothese. 

 • Geef tenslotte op basis van de door jullie gevonden gegevens een, voorlopig, antwoord op de hypothese. Ondersteunen jullie gegevens de door jullie geformuleerde hypothese?  
   

Het verslag

Het verslag van je onderzoek bevat de volgende onderdelen:

 • Een inleiding, waarin je beschrijft wat je gaat onderzoeken en hoe je dat gaat doen
 • Het ingevulde schema 1
 • Het ingevulde schema 2
 • Een paragraaf waarin je beschrijft wat je allemaal is opgevallen in de gevonden gegevens
 • Een paragraaf waarin je een hypothese formuleert en waarin je duidelijk maakt of de gevonden gegevens je hypothese ondersteunt. 

Het beoordelingsmodel

Onderdelen Punten
Inleiding 10
schema 1 10
schema 2 10
wat is je opgevallen 30
hypothese en de uitwerking van de hypothese  40
Totaal 100
 


Schema 1

  protestant katholiek socialistisch neutraal

Krant

       
Telegraaf        
Volkskrant        
NRC        
Algemeen Dagblad        
Reformatorisch Dagblad        
Tubantia        
Twentsche Courant        

Omroep

       
KRO        
NCRV        
Veronica        
Tros        
Vara        
BNN        
EO        

Politieke Partij

       
PvdA        
D66        
Christen Unie        
CDA        
D66        
VVD        
Groen Links        
SP        
Vakbond        
FNV/NVV        
CNV        

Sportverenigingen

       
         
         
         
         
         
         
         
         

schema 2

 

opa

oma

opa

oma

vader

moeder

jezelf

Geboortejaar

 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst

 

 

 

 

 

 

 

Godsdienst partner

 

 

 

 

 

 

 

Denominatie basisschool

 

 

 

 

 

 

 

Denominatie voortgezet onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

Omroep

 

 

 

 

 

 

 

Politieke Partij

 

 

 

 

 

 

 

Vakbond

 

 

 

 

 

 

 

Krant

 

 

 

 

 

 

 

Sportvereniging

 

 

 

 

 

 

 

Overige              

 

 

 

 

 

Copyright 2006 Albert van der Kaap