home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal

Klas twee
 

 

 

 

 

 1. Holmes’ Bonfire 1666
  Collega Sjoer Faber van de rsg Simon Vestdijk in Harlingen, schreef in opdracht van Stichting 1666 een lesbrief met docentenhandleiding en PowerPoint presentatie over gebeurtenissen op Vlieland in 1666. De lesbrief bestaat uit een groot aantal bronnen over deze gebeurtenis (en achtergrond) met daarbij een aantal activerende opdrachten.
 2. Dossier Geschiedenis: De Gouden Eeuw’
  De Gouden Eeuw is een speciale bewerking van de populaire NTR/VPRO serie ‘de Gouden Eeuw’. Uit het tv-materiaal heeft Schooltv een lespakket ontwikkeld voor het vak geschiedenis voor de bovenbouw havo en vwo. Op de dvdPLUS staan vier afleveringen van elk 15 minuten waarin de belangrijkste informatie over De Gouden Eeuw aan bod komt. Het lesmateriaal sluit aan bij een van de vier historische contexten. Daarnaast bevat de dvd een lesbrief en diverse informatieve clips. Deze dvd is te bestellen via de website van Schooltv www.schooltv.nl/webwinkel.
 3. Kwartetspel Verlichting
  Gemaakt door collega David Hof
 4. Kaarten op tafel
  Een reis door de tijd met oude en nieuwe kaarten
 5. De hispanisering van Nieuw Spanje
 6. Oorkondespel
 7. Leonardo's Workshop
  Engelstalig
 8. Het spel van Bontekoe
 9. Nova Zembla
  Overwinter met Willem Barentsz op Nova Zembla en probeer vervolgens terug te reizen naar Nederland. Om het gevoel van authenticiteit te vergroten is gebruik gemaakt van teksten en prenten uit het dagboek van Gerrit de Veer.
 10. De opstand der Nederlanden
  Een onderzoeksopdracht over een persoon die een rol heeft gespeeld in de opstand van de Nederlanden tegen Spanje.
 11. De Unie van Utrecht. De geboorte van Nederland
  Op 23 januari 1579 sluit een aantal Nederlandse provincies en steden in Utrecht een verbond. Ze gaan samen de strijd aan koning Philips II van Spanje en diens landvoogdes Margaretha van Parma. Deze Unie van Utrecht is het begin van wat zal uitgroeien tot een democratisch en onafhankelijk Nederland.
  Deze lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de basisvorming (12 - 15 jaar).
 12. De VOC
  Een lessenserie over de VOC voor het VMBO, gemaakt door Pegg Busman
 13. VOC spel
  Site van het gemeente archief Amsterdam met o.a. een spel over de VOC 
 14. Dia de La Hispanidad: Columbusdag
  Op 12 oktober herdenken de Verenigde Staten, Spanje, ItaliŽ en verschillende landen in Latijns-Amerika dat Columbus in 1492 voet aan wal zette in een voor Europa nieuwe wereld. De wereld die we nu Amerika noemen. En dat hebben de inheemse volken daar geweten. Het heeft hun leven ingrijpend veranderd. Het heeft ook velen het leven gekost.
  Landen en bevolkingsgroepen die nauw bij deze historische gebeurtenissen betrokken zijn geweest herdenken de ontdekking van Columbus op hun eigen manier.
  De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de basisvorming (12 - 15 jaar).
 15. De Verlichting
 16. De geschiedenis van Amsterdam
 17. De Armada
  Engelstalig lesmateriaal
 18. Lodewijk XIV en het mercantilisme
 19. Hoe reageerden de Engelsen op juli 1789?
 20. Textiel in Twente
 21. De Hervorming
 22. Daens
  Een webquest over de gevolgen van de industrialisatie. U vidnt deze door Albert van der Kaap gemaakte webquest in een fraaie vormgeving ook op de site van het Vellesancollege.
 23. Kinderarbeid WebQuest
  Vier versies van een onderzoeksopdracht over kinderarbeid. Leerlingen verzamelen informatie voor een negentiende eeuws debat over de stelling: 'Kinderarbeid moet worden afgeschaft' of voor een onderzoeksverslag. 
 24. Uitvindingen uit de tijd van de industriŽle revolutie
 25. Spotprenten industrialisatie
 26. The 1833 Factory Act
  Centraal staat de vraag of deze wetgeving het probleem van de kinderarbeid in fabrieken oploste.
 27. New Lanark
 28. Child Labour: a factory simulation
  Een Engelse site met een opdracht over kinderarbeid, met zeer veel bronnenmateriaal 
 29. Women in the Industrial Revolution 
 30. Ondernemertje spelen in Engeland in de 19e eeuw
  Een eenvoudig rollenspel waarbij leerlingen zich moeten verplaatsen in een ondernemer en een aantal meerkeuzevragen moeten beantwoorden.
 31. Gelderman textiel in Oldenzaal
 32. Hof van Lodewijk XIV en Europa
 33. Absolute vorsten in Europa
  Site hoort bij de methode Memo. Klik op lesmateriaal, basisvorming en vmbo, 2 havo/vwo en De Franse Revolutie.
 34. De slag bij Waterloo
  Op 18 juni 1815 vond Napoleon Bonaparte zijn Waterloo. Op die dag verliest hij de finale slag van de hertog van Wellington, van generaal Von BlŁcher en onze eigen prins Willem van Oranje.
  Sindsdien is de uitdrukking ‘je Waterloo vinden’ in het Nederlands een gevleugelde uitdrukking voor ‘definitief verslagen worden’.
  In deze lesbrief blikken we terug op die historische gebeurtenis. We kijken naar wie Napoleon eigenlijk was, hoe de veldslag verlopen is en de gevolgen van de veldslag voor Nederland.
  Maar eerst kijken we naar Napoleon en Waterloo in verschillende (pop)liederen, bij wijze van ludieke binnenkomer.
  Deze lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 13 -15 jaar.
 35. Slag bij Waterloo
 36. De slag bij Waterloo
  Een webquest voor klas 2 vmbo
 37. Napoleon
  Lesmateriaal bij een videoband over Napoleon
 38. You be the historian
  Leerlingen moeten op basis van voorwerpen en documenten conclusies trekken over het leven van het echtpaar Springer dat eind 18e eeuw in de V.S. woonde.
 39. Slavernij in Suriname
 40. Landverhuizers
  Friese emigranten naar Amerika.
 41. Opdrachten op internet bij Sporen, deel 2
  Site van de uitgever
 42. Migranten in Nederland na 1945
 43. Kwartetspel
  Leerlingen maken een kwartetspel over de achttiende en negentiende eeuw
 44. Een omgevingsonderzoek naar huwelijksomstandigheden in de de 19e en 20e eeuw
 45. Verstandig tot in de dood (vmbo)
 46. De molens van Kinderdijk
 47. Vincent van Gogh
 

Copyright © 2013 Albert van der Kaap