home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal

Klas drie
 

 

 

 

 

 1. De Zoektocht
  De Zoektocht is een educatieve strip met lespakket en lesmateriaal over de Jodenvervolging voor jongeren van 13 tot 16 jaar. Grote thema’s zoals collaboratie en verzet komen via een persoonlijk verhaal duidelijk in beeld. Met welke keuzes en dilemma’s kregen gewone mensen te maken tijdens de Holocaust? Waarom hielpen sommigen de Joden en keken anderen toe? In het lesmateriaal gaan leerlingen aan de slag met de vier rollen dader, helper, slachtoffer en toeschouwer. De strip geeft een totaalbeeld van de Holocaust en is flexibel inzetbaar: je kunt er een lessenserie omheen plannen of het in een tussenuur gebruiken.
  Meer over De Zoektocht op onze Docentenportal
 2. Geschiedenislokaal Utrecht WO1 
  Filmpjes, documenten, foto's, kranten en brieven brengen de Eerste Wereldoorlog dichtbij. Ze vertellen over de gevolgen van de oorlog hier in Nederland, in het bijzonder in de provincie Utrecht: mobilisatie, Belgische vluchtelingen, schaarste en de komst van voormalig Duitse keizer Wilhelm II. Didactische tips en opdrachten helpen om de bronnen te gebruiken in de klas.
 3. Groepsprogramma’s in het Anne Frank Huis voor vmbo
  Speciaal voor een museumbezoek met een vmbo-klas hebben we twee nieuwe groepsprogramma’s ontwikkeld. In ‘Voorwerpen uit het Achterhuis’ leren leerlingen over de geschiedenis van Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog. Met een koffer vol materialen gaan ze op onderzoek uit in het museum. In ‘Vooroordelen toen en nu’ zien leerlingen hoe stereotypen en vooroordelen werken en welke rol mensenrechten spelen in hun eigen leven. Het bezoek aan het Anne Frank Huis zorgt ervoor dat leerlingen ervaren hoe het verhaal van Anne Frank zich verhoudt tot de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.
  Meer over Voorwerpen uit het Achterhuis
  Meer over Vooroordelen toen en nu
 4. Code-R
  De Anne Frank Stichting en het Indisch Herinneringscentrum ontwikkelden een crossmediaal project voor het voortgezet onderwijs: Code-R dat betrekking heeft op het herinneren van de Tweede Wereldoorlog.
 5. Met de webquest Sporen van WWII gaan leerlingen zelf op zoek naar verhalen van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland. Ze kruipen in de huid van een fotograaf, burger, verzetsstrijder of historicus en doen onderzoek naar een zelfgekozen locatie. Wat is hier gebeurd? Wat waren de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Zeeland? Hoe was de situatie op andere plekken aan de West-Europese kust? De gevonden informatie verwerken ze in een filmpje, verslag, PowerPoint, collage, infographic of brief.

  De webquest bestaat uit zeven stappen, nuttige informatiebronnen en een interactieve kaart. De webquest is geschikt voor vmbo 3 en havo/vwo 2, voor het vak geschiedenis. www.sporenWW2.nl is gemaakt in opdracht van Provincie Zeeland en Gemeente Middelburg. Van de webquest is ook een Engelse, Vlaamse en Franse versie voor scholen in Essex, West Vlaanderen en Noord Frankrijk.
  www.sporenww2.nl , www.sporenww2.be , www.tracesofww2.uk , www.tracesde3945.fr
 6. Jeugdcultuur in Nederland
 7. Beroemde protesten
 8. Oorkondespel
 9. Appeasement
 10. Hitler in beelden
 11. Die Weisse Rose (Duitstalige bronnen)
 12. Die Weisse Rose (Duitstalige bronnen)
 13. Algemeen kiesrecht
 14. Vrouwenkiesrecht
 15. Greenfield History Site
  Een site met veel lesmateriaal over de twintigste eeuw. Het materiaal moet wel bewerkt worden.
 16. De Eerste Wereldoorlog
 17. Webquest Eerste Wereldoorlog
  Voor VMBO
 18. De soldaat in de Eerste Wereldoorlog
  Webquest over ziekten en gezondheid in de Eerste Wereldoorlog (VMBO)
 19. Yours for Evermore; brieven uit de Eerste Wereldoorlog
  Webquest
 20. Brieven aan het thuisfront
  Webquest over de Eerste Wereldoorlog
 21. The Great War
  Een lessenserie over de Eerste Wereldoorlog van Learningcurve.
 22. The causes of WWI
  Op deze, Engelstalige, site worden leerlingen stapsgewijs geleid door de jaren die voorafgingen aan de Eerste Wereldoorlog, waarbij de regenstellingen tussen de diverse landen zichtbaar worden. 
 23. World War I Cartoons
  Opdrachten waarbij je leert spotprenten te interpreteren
 24. First World War (4 lessen)
 25. Wars and conflicts
 26. Aan het westelijk front
  Zou jij een goede officier zijn geweest? Test je zelf met deze tekst simulatie.
 27. Diagnostische toetsen over de  Eerste Wereldoorlog
 28. Het verdrag van Versailles
  Engelstalig. Kijk ook op het overzicht van het verdrag van Versailles
 29. De Volkenbond
  Engelstalig.
 30. Animal Farm
  Opdrachten bij de film Animal Farm.
 31. Russia 1917-1941
 32. De Russische Revolutie
  Lesmateriaal in het Engels
 33. De Russische Revolutie
  Een simulatie in het Engels
 34. Zwarte Donderdag
  Een aandelenspel
 35. Verhalen uit een koffer
  Opdrachten bij de site van het herinneringscentrum Westerbork.
 36. Nederland in bezettingstijd
 37. De Februaristaking 1941
  Midden in de Amsterdamse jodenbuurt, op het Jonas DaniŽl Meijerplein, worden op 22 en 23 februari 1941 joden met grof geweld bijeengedreven. 25 jonge joden worden opgepakt en vervolgens naar een kamp gebracht. De Amsterdamse bevolking is razend. Het is al onrustig in Amsterdam: arbeiders worden in Duitsland tewerkgesteld; de arbeidsomstandigheden in Nederland zijn verslechterd; de Communistische Partij Nederland (CPN) is verboden, omdat ze tegen de Nazi’s ageert. De CPN heeft in Amsterdam een grote aanhang onder de arbeiders.
  De razzia op de joden is de druppel die de emmer doet overlopen. Er breken spontane stakingen uit. Die stakingen worden gevolgd door een oproep tot een meer gerichte actie, de februaristaking van 25 en 26 februari. 300.000 Amsterdammers leggen het werk neer. Ook in Hilversum en Zaandam wordt gestaakt. Het is de eerste massale verzetsactie tegen de maatregelen van de Duitse bezetter. De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de leeftijd van 13-15 jaar.
 38. De Russenoorlog
  De Russenoorlog is een website met veel informatie over de opstand van de Georgiers op Texel in april 1945. Ook vindt u er, onder het kopje educatie, lesmateriaal over deze gebeurtenis waarover de bewoners van Texel nog steeds niet zijn uitgepraat.
 39. Oorlogsaffiches 1940-1945
 40. Propaganda
  Stel je voor dat je tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zit. De Duitse bezetter heeft in steden en dorpen propagandamateriaal opgehangen. Het is jouw taak om zoveel mogelijk posters onleesbaar te maken. Tijdens je tocht door de straten beantwoord je vragen over de oorlog. Maar pas op dat je niet opgepakt wordt, dat kost je jouw leven!
 41. The Wave
  Opdrachten bij de film The Wave.
 42. Nazi-Duitsland Test
  Vier korte meerkeuzetoetsen over Nazi-Duitsland (in het Engels)
 43. How did the British plan to kill Hitler?
 44. Overijssel in de Tweede Wereldoorlog
 45. The rise of Hitler
 46. Test aanloop W.O.II
  Vier korte meerkeuzetoetsen over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog (in het Engels)
 47. Churchill and Dresden
  Was Churchill a hero or a villain? Read the introduction, then select a question below and judge for yourself.
 48. The German occupation of the Rhineland
  What should Britain do about it?
 49. Chamberlain and Hitler
  Wat probeerde Chamberlain te doen?
 50. The Road to World War II
  Engelstalig
 51. Tweede Wereldoorlog in Groningen
  Een onderzoeksproject
 52. Tweede Wereldoorlog in Overijssel
 53. Tweede Wereldoorlog
  Een onderzoek over maatregelen van de bezetter tijdens de jaren 1940 - 1945 en de reacties van de bevolking daarop.
 54. The Homefront
  How did people prepare for war at home?
 55. Britain and World War II
 56. Truman en de atoombom
  Was Truman a hero or a villain? Read the introduction, then select a question below and judge for yourself.
 57. Koude Oorlog
  Een BBC site met o.a. korte toetsen. 
 58. The Cold War
  Engelstalig.
 59. The Cold War
 60. Koude Oorlog
 61. President Kennedy and the Cuban Missile Crisis
  Was Kennedy a hero or a villain? Read the introduction, then select a question below and judge for yourself.
 62. Stalin and the industrialisation of the USSR
 63. The Berlin Wall
 64. Animal Farm
  Leerlingen oefenen aan de hand van de (teken)film 'Animal Farm' met de benaderingswijzen Oorzaak en Gevolg.
 65. Die Weisse Rose (Duitse bronnen)
 66. Die Weisse Rose (Nederlandse bronnen)
 67. De spoorwegstaking van 1903
  Lesmateriaal van Het Geheugen van Nederland
 68. Jordaan: politiek tekenaar en scherp observator
  Lesmateriaal van Het Geheugen van Nederland
 69. Werken met afbeeldingen
 70. Freules,dames, vrouwen. Friese vrouwen en de burgercultuur (1850-1950)
 71. Val van de Berlijnse Muur
  Op 9 november 1989 valt de Berlijnse Muur, de muur tussen Oost- en West-Berlijn. De muur is het symbool van het ijzeren gordijn, de scheiding tussen twee systemen.
  De Berlijnse Muur is in 1961 gebouwd om mensen die van Oost- naar West-Duitsland willen vluchten tegen te houden. De val van de Muur herstelt niet alleen de eenheid van de stad, maar bereidt ook de weg voor een hereniging van Oost- met West-Duitsland.
  De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de basisvorming (12 - 15 jaar).
 

Copyright © 2014 Albert van der Kaap