Histoforum Lesmateriaal

Lesmateriaal

Per tijdvak vindt u hier lesmateriaal, PowerPoint presentaties en filmpjes.

Tijd van burger en stoommachines - Negentiende eeuw

 

PowerPoints presentaties

Lesmateriaal

 • Daens
  Een serie opdrachten over de industrialisering van de samenleving en de (sociale) gevolgen ervan.
 • Kinderarbeid

  Leerlingen doen onderzoek naar (de gevolgen van) kinderarbeid in Engeland in de negentiende eeuw. De webquest Kinderarbeid kent vier versies. Het product van versie 1 en 3 is een klassikale discussie, in de versies 2 en 5 maken de leerlingen in groepjes een onderzoeksverslag.

 • Kinderarbeid

  Leerlingen onderzoeken aan de hand van filmpjes en tekstbronnen motieven voor kinderarbeid en omstandigheden waaronder kinderen moesten werken.

 • Albert Hahn en de industrialisatie van de samenleving

  Opdrachten bij spotprenten van Albert Hahn over de gevolgen van de industrialisatie van de samenleving

 • New Lanark

  In het begin van de negentiende eeuw kocht een zekere Robert Owen een paar fabrieken in het afgelegen Schotse dorpje New Lanark. Hij maakte van deze fabrieken iets bijzonders. Zozeer bijzonder zelfs dat een stroom van bezoekers over de heuvelachtige weg vanuit Glasgow naar New Lanark reisde.
  Wat waren de motieven van Robert Owen en waarom kwamen zoveel mensen naar New Lanark?

 • Textiel in Twente
 • Opium van het volk (tweede fase vwo)

 

 

Filmpjes

Korte instructiefilmpjes bij dit tijdvak 

Zes instructiefilmpjes over de historische context Duitsland