Histoforum Lesmateriaal

Lesmateriaal

Per tijdvak vindt u hier lesmateriaal, PowerPoint presentaties en filmpjes.

Tijd van burger en stoommachines - Negentiende eeuw

 

PowerPoints presentatiesLesmateriaal

  • Algemeen kiesrecht
    In de strijd van de (fabrieks)arbeiders voor betere leefomstandigheden (wat betreft bijvoorbeeld wonen en werken) speelt de strijd voor het algemeen kiesrecht een belangrijke rol. Deze strijd werd onderwerp van een groot aantal spotprenten. Deze opdrachten hebben betrekking op een aantal daarvan.

 

Kiesrecht voor vrouwen
In dezelfde tijd waarin (fabrieks)arbeiders streden voor betere leefomstandigheden (wat betreft bijvoorbeeld wonen en werken) streden vrouwen voor de invoering van het vrouwen kiesrecht. Dat de strijd van de vrouwen voor het kiesrecht op nogal wat weerstanden stuitte blijkt uit een groot aantal spotprenten. Deze opdrachten hebben betrekking op een aantal daarvan.

 

Verkiezingen
Leerlingen analyseren verkiezingsuitslagen.

 

Het kabinet

De  opdrachten in deze Queeste hebben betrekking op prinsjesdag, de rijksbegroting, op de taken van het kabinet en op de manier waarop een  kabinet tot stand komt.

 

Het formatiespel

Een simulatiespel van de kabinetsformatie van 2010.

 

Verzuiling
In deze opdracht onderzoeken leerlingen in drietallen  of er in hun  families sprake is/ was van verzuiling.

 

Verzuiling

In 'verzuiling' gaan leerlingen, middels een aantal opdrachten, in groepjes van drie onderzoeken in hoeverre er in de families van je klasgenoten sprake is/was van verzuiling 

 

De Tweede Kamer
Een webquest voor klas 3 van het vmbo.

Verkiezingen

Een pdf bestand met veel opdrachten van Albert Jan Binnendijk (met ook materiaal afkomstig van http://www.staatsinrichting.nl en uit Thema's maatschappijleer). U kunt uiteraard ook delen van het materiaal gebruiken.

 

Toetsen bij Nederland in de steigers

Schema's bij staatsinrichting

 

De Tweede Kamer

Webquest gemaakt door Ben Korsten van het Griftland college in Soest. Klik op Voortgezet Onderwijs en Geschiedenis.

 

 

Filmpjes

 

Thorbeckes grondwet (Bram van Tongeren)

 

 

 

Verzuiling (Bram van Tongeren)

 

 

 

Liberalen en socialisten (Bram van Tongeren)

 

 

 

Eerste Kamer en regering (Bram van Tongeren)

 

 

 

De Kabinetsformatie

 

 

 

Meer, speciaal voor het vmbo gemaakte, filmpjes over staatsinrichting