home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal
 

 

 

 

 

1500-1900
 
titel omschrijving niveau
'De luit in de schilderkunst; Je weet niet wat je ziet'

Deze klassikale les gaat over de symboliek op schilderijen uit de zeventiende eeuw.  Centraal staat daarin de luit. De ondertitel 'je weet niet wat je ziet' duidt op het feit dat achter veel schilderijen in deze periode veel meer schuil gaat dan de toeschouwer geneigd is te denken. Aan de hand van veel afbeeldingen kunt u, mits u beschikt over een computer met internet en een beamer, de leerlingen op een andere manier laten kijken naar - met name - zeventiende eeuwse schilderijen. 

vmbo/havo/vwo
De val van Icarus

De val van Icarus van Pieter Bruegel is een schilderij dat zich prachtig leent voor een introductie van lessen over de overgang van Middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. Op Histoforum staat een overzicht van de didactische mogelijkheden en een artikel over het schilderij.

havo/vwo
De Gezanten 'De Gezanten' van Hans Holbein is een schilderij dat gebruikt kan worden als inleiding op of als illustratie van de overgang van middeleeiwen naar de Vroegmoderne tijd. Dit materiaal bevat een PowerPoint. alle niveaus
Den ellendighen staet der Nederlanden Den ellendighen staet der Nederlanden is en schilderij dat gebruikt kan worden als illustratie van de situatie in de Nederland op het eind van de jaren zestig in de zestiende eeuw in de Nederlanden. alle niveaus
Plakkaat van Verlatinghe Een opdracht over verschillende visies op het belang van het Plakkaat van Verlatinghe tweede fase
Museum voor een ontdekkingsreiziger Leerlingen maken een projectplan voor een museum van een ontdekkingsreiziger naar keuze. havo/vwo
Internetgids Ontdekkingsreizen

Leerlingen maken voor iemand die onderzoek wil doen naar de motieven en de reizen van ontdekkingsreizigers en naar de gevolgen ervan een internetgids. Per aspect kiezen zij drie sites die de meest bruikbare (en betrouwbare) informatie leveren. Tevens beschrijven zij die sites.

tl/havo/vwo
De VOC Leerlingen doen een klein onderzoek naar aspecten van de VOC. In een vooronderzoek gaan ze eerste op zoek naar bruikbare en betrouwbare internetsites. havo/vwo
De hervorming Diverse opdrachten over Luther en de hervorming tl/havo/vwo
De Beeldenstorm Leerlingen gaan op zoek naar daders en motieven voor de Beeldenstorm. havo/vwo
De Beeldenstorm Leerlingen gaan, aan de hand van filmpjes en primair en secundaire bronnen op zoek naar daders en motieven voor de Beeldenstorm. havo tf
Wien Neerlands bloed en het Wilhelmus Een analyse en evaluatie opdracht over de waardering voor beide volksliederen. onderbouw vwo en tweede fase
Het Wilhelmus Leerlingen onderzoeken de vraag of de tekst van het eerste couplet van het Wilhelmus niet een merkwaardige tekst is voor het volkslied van Nederland.
Deze opdracht vormt samen met De moord op Willem van Oranje en Balthasar Gerards een drieluik.
havo/vwo klas 2 of tweede fase
De moord op Willem van Oranje Leerlingen onderzoeken waarom Willem van Oranje werd vermoord. Deze opdracht vormt samen met Het Wilhelmus en Balthasar Gerards een drieluik. havo/vwo klas 2 of tweede fase
Balthasar Gerards Leerlingen onderzoeken de vraag waarom er zo verschillend geoordeeld werd over de  moordenaar van Willem van Oranje. Deze opdracht vormt samen met Het Wilhelmus en De moord op Willem van Oranje een drieluik. havo/vwo klas 2 of tweede fase
Schilders uit de Gouden Eeuw Leerlingen doen een klein onderzoek naar leven en werk van een schilder uit de Gouden Eeuw. In een vooronderzoek gaan ze eerst op zoek naar bruikbare en betrouwbare internetsites. havo/vwo
Michiel de Ruyter Leerlingen onderzoeken hoe er in de loop van de eeuwen over Michiel de Ruyter is geoordeeld. Tweede Fase
De Nederlandse Sontregisters Gedurende een groot deel van de achttiende eeuw hielden Nederlandse gezanten in Elseneur bij welke schepen de Deense Sont passeerden. Deze gegevens werden opgenomen in de Nederlandse Sontregisters (NSR).

Leerlingen doen onderzoek aan de hand van deze registers.

Tweede Fase (po)
Absolutisme Deze opdracht gaat over de betekenis van het absolutisme en de gevolgen voor de bevolking. tweede fase
Daens Een serie opdrachten over de industrialisering van de samenleving en de (sociale) gevolgen ervan. tl/havo/vwo
Kinderarbeid Leerlingen doen onderzoek naar (de gevolgen van) kinderarbeid in Engeland in de negentiende eeuw.

De webquest Kinderarbeid kent vier versies. Het product van versie 1 en 3 is een klassikale discussie, in de versies 2 en 5 maken de leerlingen in groepjes een onderzoeksverslag.

tl/havo/vwo
Kinderarbeid Leerlingen onderzoeken aan de hand van filmpjes en tekstbronnen motieven voor kinderarbeid en omstandigheden waaronder kinderen moesten werken. vmbo 2/3
Albert Hahn en de industrialisatie van de samenleving Opdrachten bij spotprenten van Albert Hahn over de gevolgen van de industrialisatie van de samenleving tl/havo/vwo
Uitvindingen Opdrachten bij uitvindingen uit de begintijd van de industrialisatie. Leerlingen leren hoe de diverse uitvindingen met elkaar samenhangen. tl/havo/vwo
Textiel in Twente Opdrachten bij grafieken over aspecten van de Textieindustrie in Twente tl/havo/vwo
New Lanark In het begin van de negentiende eeuw kocht een zekere Robert Owen een paar fabrieken in het afgelegen Schotse dorpje New Lanark. Hij maakte van deze fabrieken iets bijzonders. Zozeer bijzonder zelfs dat een stroom van bezoekers over de heuvelachtige weg vanuit Glasgow naar New Lanark reisde.

Wat waren de motieven van Robert Owen en waarom kwamen zoveel mensen naar New Lanark?

havo/vwo
Opium van het volk In deze, niet eenvoudige. opdracht onderzoeken leerlingen het verschil tussen 'opium van het volk' en 'opium voor het volk'. vwo tweede fase
Columbus Day In deze opdracht kijken leerlingen vanuit verschillende perspectieven (standplaatsgebondenheid) naar een nationale feestdag in de Verenigde Staten, namelijk Columbus Day. Klas 2 en tweede fase
 

Copyright 1998-2014 Albert van der Kaap