home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Internetgids Ontdekkingsreizen
 

 

 

 

 

Carla wil een historisch verantwoord artikel schrijven over ontdekkingsreizen. Zij wil daarbij gebruik maken van bronnen op internet.

In haar artikel wil zij aandacht besteden aan de volgende aspecten:

 • de motieven van de ontdekkingsreizigers
 • de reizen zelf
 • de gevolgen van de ontdekkingsreizen. 

Jij gaat, samen met een medeleerling, voor haar het voorwerk doen door een internetgids te maken met een selectie van bruikbare en betrouwbare sites.

Per aspect moeten jullie drie sites kiezen en beschrijven die de meest bruikbare (en betrouwbare) informatie leveren. 

De werkwijze die je moet volgen staat hieronder in een stappenplan beschreven.

Stap 1

Bestudeer het stappenplan zoeken op internet.

S
tap 2

Ga voor de diverse aspecten op zoek naar sites. Bedenk voor je dat doet eerst per deelvraag een of meer trefwoorden of maak een woordspin. Bedenk of je Nederlandse of Engelse (Duitse)trefwoorden wilt gebruiken.
Hou rekening met het volgende:

 • Nederlandse sites zijn eenvoudiger te lezen dan Engelstalige of Duitstalige.
 • Het is belangrijk goede, betrouwbare, informatie te vinden   

Stap 3

Maak uit het aanbod van sites per deelvraag een keuze. Dus:

 • Drie sites over de motieven van de ontdekkingsreizigers.
 • Drie sites over de reizen zelf, met aandacht voor de manier waarop schepen op zee hun weg vonden (navigatie) en over de gevaren waaraan de matrozen bloot stonden.
 • Drie sites over de gevolgen van de ontdekkingsreizen. Op deze site(s) moet niet alleen aandacht worden besteed aan de gevolgen voor de veroverde landen, maar ook voor de Europese landen.

De door jullie per deelvraag gekozen sites moeten uiteraard het meest bruikbaar (en betrouwbaar) zijn voor het beantwoorden van de deelvraag.

Stap 4

Beschrijf vervolgens, in een Word bestand, elke site nauwkeurig. Besteed in je beschrijving aandacht aan de volgende aspecten:

 • URL (adres van de site)
 • Taal van de site
 • Welke informatie is er op de site te vinden
 • Geef zo nauwkeurig mogelijk de herkomst van de site aan (wie is de maker; wat is zijn functie) en beoordeel, indien mogelijk, of de informatie betrouwbaar is (hoe weet je dat?). 
 • Beoordeel de site met één of meer rondjes, maximaal 5.

Plaats de informatie in het volgende formulier  

Onderwerp  
URL (adres)  
Taal  
Informatie  
Herkomst  
Beoordeling  

Stap 5

Plaats de beoordeelde sites per onderwerp in een volgorde van belangrijkheid. (van zeer belangrijk naar minder belangrijk)

Stap 6

Lever het verslag met het eindresultaat in bij de docent.  

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap