home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Museum voor een ontdekkingsreiziger
 

 

 

 

 

Van de minister van OCW krijg je de opdracht een projectplan te schrijven voor de oprichting en inrichting van een museum voor een ontdekkingsreiziger. Schrijf dit projectplan dat maximaal uit twee A4-tjes bestaat en besteed daarin aandacht aan de volgende punten:   
  1. Maak duidelijk voor welke ontdekkingsreiziger je een museum wilt oprichten, bijvoorbeeld voor Columbus, Cortéz of Magelhaes. Maar je mag ook een andere ontdekkingsreiziger kiezen. Motiveer met een aantal concrete argumenten waarom juist voor deze persoon. 
  2. Het museum bestaat uit vier zalen. Maak een inrichtingsplan voor elk van de vier zalen.
  3. Geef voor elke zaal aan aan welk aspect van de ontdekkingsreiziger of aan welk aspect van zijn reis of reizen je aandacht wilt besteden
  4. Geef voor elke zaal aan wat er te zien zal zijn (bijvoorbeeld welke voorwerpen, kaarten of welke informatie)
  5. Geef voor elk voorwerp, elke kaart enz. aan waarom je ervoor hebt gekozen

Maak voor het schrijven van je projectplan gebruik van internet. Kijk voor een overzicht van sites bijvoorbeeld op Ontdekkingsreizigen.

Voorbeeld van een antwoord. Alleen toegankelijk voor docenten

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap