Lesmateriaal

Het Wilhelmus

 Deze opdracht heeft betrekking op de keuze voor het Wilhelmus als Nederlands volkslied

Het Wilhelmus

Tot 1932 was 'Wien Neerlands bloed' het volkslied van Nederland. De tekst is in 1817 gemaakt ter gelegenheid van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden (in 1815) door Hendrik Tollens (1780-1856). De muziek is van de Nederlandse componist van Duitse origine Johann Wilhelm Wilms (1772-1847).

Hendrik Tollens

 

Wien Neerlands bloed

Wien Neerlands bloed in d' aders vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wiens hart voor land en koning gloeit
Verheff' de zang als wij:
Hij zett' met ons, vereend van zin
Met onbeklemde borst
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst (2x);

 

Opdracht 1


Vind je dit een goede tekst voor het Nederlandse volkslied? Waarom wel, waarom niet?Het Wilhelmus wordt volkslied

In de aanloop naar het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd het Wilhelmus op 10 mei 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Er ontstond al snel commotie over de keuze voor het Wilhelmus. Zo kwamen er bijvoorbeeld vanuit het onderwijs bezwaren. Kinderen konden de tekst van het lied wel uit hun hoofd leren, maar ze begrepen het lied niet. Ook een deel van de katholieke pers had bezwaren tegen het lied en sprak van ‘verkapt Geuzenonderwijs’:

Het Wilhelmus is een doelbewuste leugen en daarom dient het op onze scholen geweerd te worden, ook als ons volkslied. Zoolang wij geen beter volkslied hebben, zullen we er geen zingen.

De Tweede Wereldoorlog zorgde er uiteindelijk voor dat er een eind kwam aan de discussies over dit symbool van Nederland.Bron:  http://historiek.net/het-wilhelmus-is-een-doelbewuste-leugen/38501/

Opdracht 2


1. Verklaar waarom (een deel van) de katholieke pers bezwaren had tegen het Wilhelmus als volksloied van Nederland. Betrek in je antwoord het begrip 'Geuzenobderwijs'.
2. Verklaar waarom er tijdens de Tweede Wereldoorlog een einde kwam aan dez discussie over het volkslied.