home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal
 

 

 

 

 

Prehistorie
 
titel omschrijving niveau
De prehistorie Een webquest over de prehistorie met diverse opdrachten. Brugklas gtl/havo/vwo
Jagers met geheugenverlies Een webquest over de prehistorie Brugklas gtl/havo/vwo
Hunters with amnesia

This webquest, 'Hunters with amnesia', is an example of an activating teaching method (activating instructional format) called the AQUA, which stands for Activating prior knowledge, asking Questions and searching for Answers. The AQUA is related to  problem-based learning. 

'Hunters with amnesia' is an assignment about the life of hunters and gatherers in prehistoric times, but is also an assignment about activating prior knowledge, misconceptions, the formulation of questions and about the search for information (information skills) and cooperative learning. 

Brugklas TTO en tweede fase
De Mammoetjacht Een opdracht over feit of mening, werkelijkheid of fantasie. De leerlingen krijgen een beschrijving van een prehistorische mammoetjacht te lezen. De beschrijving is ontleend aan het boek 'de stam van de Holebeer' van Jane Auel. De schrijfster van dat boek heeft veel onderzoek gedaan voor zij begon met schrijven. In hoeverre is deze beschrijving gebaseerd op bronnen? Waar kun je aannemen dat het om feiten gaat en waar heeft de schrijfster zaken beschreven op een manier zoals het volgens haar gebeurd zou kunnen zijn? Waar is er dus sprake van fictie, van vermoedens of misschien wel van 'uit de duim zuigerij'? Brugklas tl/havo/vwo
Een prehistorische schoen Een opdracht waarin leerlingen leren prehistorische bronnen te bevragen. Brugklas havo/vwo
De Tollund man In deze opdrachten onderzoeken de leerlingen, aan de hand van primaire en secundaire bronnen, de dood van de Tollund man. Hoe en waarom werd hij ter dood gebacht Brugklas gtl/havo/vwo
Veenlijken In deze opdracht onderzoeken leerlingen de doodsoorzaak van mensen die in de eeuwen voor onze jaartellingen in het veen zij terechtgekomen. Deze opdracht traint leerlingen in het historisch denken en redeneren. Tweede Fase
Primaire en secundaire bronnen Een opdracht waarin leerlingen her verschil leren tussen primaire en secundaire bronnen, geschreven en ongeschreven bronnen. Brugklas tl/havo/vwo
Primaire en secundaire bronnen Een opdracht waarin leerlingen her verschil leren tussen primaire en secundaire bronnen, geschreven en ongeschreven bronnen. Brugklas vmbo
De eerste landbouw Een opdracht over het ontstaan van landbouw en veeteelt, gekoppeld aan opdrachten over hunebedden Brugklas tl/havo/vwo
De eerste landbouw Een opdracht over het ontstaan van landbouw en veeteelt voor leerlingen in de tweede fase. Tweede Fase
Het eerste schrift Een opdracht over het belang van de uitvinding van het schrift Brugklas havo/vwo/Tweede Fase
Vrouwen in de prehistorie Hadden vrouwen die voedselverzamelden het gemakkelijker dan vrouwen die aan landbouw deden? En hoe zat het met de mannen? Brugklas
Hunebedden Een webquest over hunebedden aan de hand van Teleblik filmfragmenten Brugklas vmbo/havo/vwo
Hunebedden Een zoektocht naar de betekenis van hunebedden en de levenswijze van prehistorische landbouwers.

Leerlingen leren vragen te stellen over een onderwerp en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden op hun vragen.

Brugklas havo/vwo
Hunebedden Een zoektocht naar de betekenis van hunebedden en de levenswijze van prehistorische landbouwers.

Leerlingen leren vragen te stellen over een onderwerp en gaan vervolgens op zoek naar antwoorden op hun vragen.

Brugklas vmbo
Hunebedden Een zoektocht naar de betekenis van hunebedden en de levenswijze van prehistorische landbouwers. basisonderwijs
Grotschilderingen In deze opdracht verzamelen leerlingen informatie uit grotschilderingen om zo meer te weten te komen over het jagen in de prehistorie.

Leerlingen leren beeldbronnen te gebruiken.

Brugklas tl/havo/vwo
Grotschilderingen In deze opdracht verzamelen leerlingen informatie uit grotschilderingen om zo meer te weten te komen over het jagen in de prehistorie.

Leerlingen leren beeldbronnen te gebruiken.

Groep 7/8 van de basisschool/bb/kb
De Vimose kam In deze opdracht onderzoeken leerlingen wat de vondst van een voorwerp (in dit geval eenkam) zegt over de tijd waaruit het voorwerp stamt. Brugklas.
 

Copyright 1998-2014 Albert van der Kaap