Lesmateriaal

De Vimose kam

Aan hand van een voorwerp, in dit geval een kam, kun je leerlingen laten stoeien met historische bewijsvoering..

De Vimose kam

De kam op onderstaande afbeelding dateert uit het midden van de 2e eeuw en is gevonden in Denemarken.

Bron 1
Bron 2

Op de kam staat in Runenschrift  HARJA. Dit is de oudst bekende tekst in Runenschrift  (Vimose inscripties)

Bron 3

Offervoorwerpen gevonden in Vimose (Offers in Vimose).

The offerings in Vimose
Gebruik de bronnen

Wat kun je op basis van deze bronnen zeggen over het leven van de mensen die in de tweede eeuw leefden in dit deel van Denemarken?