home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Lesmateriaal
 

 

 

 

Twintigste eeuw
 
titel omschrijving niveau
IndonesiŽ, werken met bronnen In deze opdracht oefenen leerlingen met vragen over (beeld)bronnen en historische empathie (tijd- en plaatsgebondenheid) tweede fase
Propagandaposters Zeven opdrachten over propagandaposters uit W.O.I en W.O.II. tweede fase
De Eerste Wereldoorlog Allerlei opdrachten over de Eerste Wereldoorlog havo/vwo
Veldpost in W.O. I De  Eerste Wereldoorlog aan de hand van brieven uit de Eerste Wereldoorlog tweede fase
Louis Raemaekers en W.O.I Waarom was de Duitse regering zo gebeten op de cartoonist Louis Raemaekers. onderbouw havo/vwo/ tweede fase
Internetgids Eerste Wereldoorlog

De leraar geschiedenis heeft voor een project over de Eerste Wereldoorlog behoefte aan een internetgids waarin sites beschreven worden die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog. Leerlingen gaan als klas deze internetgids voor hem maken. De klas wordt daartoe opgedeeld in groepjes van twee. Elk groepje zoekt sites die betrekking hebben een aspect van de Eerste Wereldoorlog.

tl/havo/vwo
De Hitlergroet (historische empathie). Zie ook dit artikel. Een les waarin het gaat over historische empathie aan de hand van het brengen van de Hitlergroet. vmbo/havo/vwo
Adolf Hitler Leerlingen moeten beredeneren waarom een tekst met allemaal feiten, toch geen historisch verantwoord verslag oplevert. havo/vwo
Arthur Nebe Een onderzoeksopdracht(je) over de opkomst van het nationnalsocialisme in Duitsland in de jaren dertig. klas 3 vwo en tweede fase
Briefkaart uit Westerbork Aan de hand van een briefkaart uit Westerbork van Siegmund Knieberg kan de docent het verhaal vertellen van het lot van de joden. Bij de tekst hoort een PowerPoint. onderbouw/bovenbouw
AustraliŽ in W.O.II Leerlingen onderzoeken aan de hand van een spotprent de betrokkenheid van AustraliŽ met W.O.II (korte opdracht) klas 3 en tf
De Russische Revolutie Een rollenspel over de Russische Revolutie. Veel bronnenmateriaal en opdrachten in het Engels tweede fase
Animal Farm Opdrachten bij het boek en de film die van het boek is gemaakt. vmbo/havo/vwol
Verzuiling In deze opdracht onderzoeken leerlingen in drietallen of er in hun  families sprake is/was van verzuiling. havo/vwo
Verzuiling In 'verzuiling' gaan leerlingen, middels een aantal opdrachten, in groepjes van drie onderzoeken in hoeverre er in de families van je klasgenoten sprake is/was van verzuiling.  havo/vwo
Economie in de jaren twintig in de V.S. Grafieken die gebruikt kunnen worden in een les over de economie van de V.S. in de jaren twintig. havo/vwo
Tentoonstelling over de jaren dertig Leerlingen krijgen van de plaatselijke wethouder de vraag een projectplan te schrijven voor de inrichting van een tentoonstelling over de jaren dertig in de gemeente.
Deze opdracht is geschreven voor leerlingen in Enschede, maar kan uiteraard voor elke stad of streek worden gebruikt. 
tweede fase (po)
De twintigste eeuw in foto's en spotprenten Uit het grote aanbod van foto's en prenten maken leerlingen een selectie van minimaal 25 en maximaal 40 foto's of spotprenten die volgens hen het meest treffend de belangrijkste gebeurtenissen of ontwikkelingen van de twintigste eeuw in beeld brengen. tweede fase (po)
Het gezin in de twintigste eeuw Leerlingen maken in groepjes van drie  een vergelijking tussen het gezinsleven van een jongere in de jaren 1945-1955 en een jongere van nu. tweede fase (po)
Het grote interview Leerlingen interviewen een tachtig plusser over zijn leven. Aan de orde komen o.a. wonen, werken en relatie. tweede fase (po)
Alphons AriŽns 1 Leerlingen ontwerpen en beschrijven een monument voor een beroemde plaatsgenoot. tweede fase (po)
Alphons AriŽns 2 Leerlingen ontwerpen en beschrijven een stadswandeling langs plaatsen in Enschede die een rol hebben gespeeld in het leven van AriŽns. tweede fase (po)
Die Weisse Rose
(Duitstalige bronnen)
Aan de hand van fragmenten uit het boek Die Weisse Rose gaan leerlingen op zoek naar een antwoord op de vraag waarom de Scholls eerst enthousiast over Hitler waren, vervolgens steeds meer twijfels kregen en uiteindelijk fervente tegenstanders van hem werden.

Daarna gaan zij de gevonden gegevens toetsen aan ander bronnenmateriaal.   

havo/vwo
Die Weisse Rose
(Nederlandstalige bronnen)
Voor deze Nederlandstalige versie heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Docenten kunnen deze aanvragen bij albert@vanderkaap.org
Aan de hand van fragmenten uit het boek Die Weisse Rose gaan leerlingen op zoek naar een antwoord op de vraag waarom de Scholls eerst enthousiast over Hitler waren, vervolgens steeds meer twijfels kregen en uiteindelijk fervente tegenstanders van hem werden.

Daarna gaan zij de gevonden gegevens toetsen aan ander bronnenmateriaal.   

havo/vwo
De Berlijnse Muur In deze opdracht moeten leerlingen, uiteraard met argumenten, duidelijk maken of zij de Berlijnse muur een monument van historische betekenis vinden. Klas 3 havo/vwo; Tweede Fase
Das Leben der Anderen Opdrachten bij de film Das Leben der Anderen over Stasi-praktijken in de DDR in de jaren tachtig tweede fase
The way I spent the end of the world Opdracht bij de film The way I spent the end of the world over het leven in RoemeniŽ aan de vooravond van de revolutie. tweede fase
Was Sparta een totalitaire staat? Kleine onderzoeksopdracht waarbij leerlingen hun kennis van totlaitaire staten moeten toepassen op het oude Sparta. tweede fase/klas 3 vwo
Entartete Kunst Leerlingen onderzoeken wat Entartete Kunst is en richten (op papier) een zaal in over kunst in het Derde Rijk tweede fase
The Wave Kijkopdrachten bij de film The Wave. havo/vwo
The Wave Kijkopdrachten bij de film The Wave. vmbo
Die Welle Kijkopdrachten bij de film Die Welle havo/vwo
Die Welle Kijkopdrachten bij de film Die Welle vmbo
Internetgids Concentratiekampen Iemand wil onderzoek doen naar concentratiekampen en in dat onderzoek aandacht besteden aan diverse aspecten van de kampen. Leerlingen gaan voor haar het voorwerk doen door een internetgids te maken met sites. Per deelvraag kiezen en beschrijven zij twee of drie sites die de meest bruikbare (en betrouwbare) informatie leveren.  tl/havo/vwo
Hitler in beelden Er zijn diverse afbeeldingen en spotprenten van Hitler gemaakt. In drie opdrachten gaan leerlingen onderzoeken welk beeld deze afbeeldingen geven van Hitler. havo/vwo
Appeasement 'Het trauma van MŁnchen' is de titel van een bekend boek van professor Schaper. Het boek gaat over de conferentie van MŁnchen in 1938, maar vooral over de gevolgen van de houding van Frankrijk en Engeland in de jaren ten opzichte van Duitsland en over de invloed van deze conferentie op beslissingen van politici in de tijd daarna. Het woord verzoeningspolitiek (appeasement) heeft sinds het jaar 1938 altijd een negatieve klank gehouden.

Frankrijk en Duitsland kregen achteraf het verwijt dat beide landen zich hard tegen Duitsland hadden moeten opstellen in plaats van zo'n verzoenende houding aan te nemen. Is dat verwijt terecht, daarover gaat dit onderzoek.

tweede fase
Enola Gay Leerlingen onderzoeken vanuit verschillende perspectieven het historisch belang van het werpen van de eerste atoombom. derde klas havo/vwo en tweede fase
De Koude Oorlog In deze opdracht analyseren de leerlingen aan de hand van een aantal gebeurtenissen de Koude Oorlog in termen van macht en angst onderbouw havo en vwo
De Koude Oorlog In deze opdracht geven de leerlingen een beargumenteerde reactie op een aantal voorspellingen van Hitler met betrekking tot de Koude Oorlog tweede fase
De Koude Oorlog Deze, niet eenvoudige, webquest bestaat uit onderzoeksopdrachten over een aantal aspecten van de Koude Oorlog tweede fase
Het Midden-Oosten Op basis van gegeven vragen verzamelen leerlingen hun eigen lesmateriaal over het conflict in het Midden-Oosten. tweede fase
Fritz Behrendt Praktische opdracht. Leerlingen onderzoeken aan de hand van diens spotprenten of Fritz Behrendt een rechtse tekenaar is. tweede fase (po)
 

Copyright © 2013 Albert van der Kaap