Lesmateriaal

Arthur Nebe

 Een opdracht bij een fragment uit de thriller Grijs Verleden van Phillip Kerr, een roman die speelt in de jaren dertig in Nazi-Duitsland.

Arthur Nebe

Bron

In de thriller Grijs Verleden schrijft Philip Kerr de volgende passage over de Duitser Arthur Nebe
'Nebe had twee verschillende persoonlijkheden,' zei ik. 'Misschien wel meer dan twee. In 1933 geloofde Nebe dat de nazi's het enige alternatief waren voor het communisme en dat ze orde op zaken zouden stellen in Duitsland. Rond 1938, waarschijnlijk eerder, besefte hij zijn vergissing en beraamde hij samen met anderen binnen de Wehrmacht en de politie een samenzwering tegen Hitler. Er is een foto van het ministerie van Propaganda van Nebe met Himmler, Heydrich en Muller waarop te zien is hoe ze met zijn vieren plannen maken voor een bomaanslag op Hitlers leven. Dat was in november 1939. En Nebe maakte deel uit van die samenzwering. Dat weet ik omdat ik er ook onderdeel van was.

De Reichsführer SS Heinrich Himmler bespreekt op 8 november 1939 in München met de chef van de Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich en diens medewerkers (Nebe, Huber en Müller) het dan voorloggende onderzoeksverslag van de bomaanslag in im de Bürgerbräukeller in München.

Maar Nebe veranderde snel van mening na de val van Frankrijk en Engeland in 1940. Veel mensen veranderden van mening over Hitler na het mirakel van Frankrijk.

 


Arthur Nebe

Bron: Kerr, Ph. (2011). Grijs verleden. blz. 56. Amsterdam: De Boekerij bv


Gebruik de bron

 

1. Volgens deze bron was Arthur Nebe begin jaren dertig bang voor het communisme. Beredeneer waarom meer Duitsers begin jaren dertig bang waren voor het communisme dan, bijvoorbeeld, in de tweede helft van de jaren twintig.

2. Wat was er gebeurd in de tussenliggende jaren dat Arthur Nebe, alweer volgens deze bron, zijn vergissing was gaan inzien.

3. Verklaar waarom Nebe zijn mening in juni 1940 opnieuw herzag.

4. Deze passage komt uit een roman, een thriller, waarin fictie en non-fictie door elkaar lopen. Onderzoek met behulp van internet of het beeld van Nebe in deze passage overeenkomt met de werkelijkheid en of Nebe inderdaad in 1939 deel uitmaakte van een complot tegen Hitler.