Lesmateriaal

De economie in de jaren twintig

Grafieken die gebruikt kunnen worden in een les over de economie van de V.S. in de jaren twintig.

De Amerikaanse economie in de jaren twintig

Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking

 

Prijsontwikkelingen in de V.S. In de jaren twintig, consumentenprijzen en groothandelsprijzen.

.

Groei van het aantal arbeiders en de werkloosheid in de V.S. in de jaren twintig.

 van

Gemiddelde inkomen per boerderij in de jaren twintig.

Bron:  https://eh.net/encyclopedia/the-u-s-economy-in-the-1920s/