home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Das Leben der Anderen
 

 

 

 

 

Kijkopdrachten bij de film 'Das Leben der Anderen', een film over leven in een totalitaire staatLees de opdrachten eerst een keer goed door voor je de film gaat bekijken.

1. Drie belangrijke personen die werken voor de regering van de DDR zijn:

  • Bruno Hempf (minister van cultuur)
  • Anton Grubitz (leidinggevend luitenant van de afdeling xx/7 –cultuur) en
  • Gerd Wiesler (docent verhoortechnieken en als Stasi-agent verantwoordelijk voor operatie ‘Lazlo’)

Alle drie zijn zij overtuigd van de noodzaak tot doorlichting van ‘Georg Dreyman’. Maar alle drie  hebben ze verschillende motieven voor deze operatie. Welk motief heeft ieder van hen?

2. In de film spelen kunst en kunstenaars een belangrijke rol. Acteurs, regisseurs, schrijvers, journalisten behoren tot de vriendenkring van de schrijver Georg Dreyman.

a. Noem vier personen en hun kunstvorm
b. In totalitaire staten, zoals de DDR, worden kunstenaars en hun werk gebruikt door de overheid. Met welk doel gebruikt de regering van de DDR de kunstenaars  en hoe komt dat in de film tot uiting en?
c. Aan de andere kant worden kunstenaars ook streng gecontroleerd. Waarom, waar is de regering bang voor?

3. Ook priesters en vredesapostelen werden vaak gecontroleerd. Waarom juist deze mensen?

4. Geef een of meer voorbeelden van de manier waarop mensen onder druk worden zet.

5. Onderstaande foto is een zogenaamde 'still' uit de film. De foto heeft betrekking op een belangrijke scene in de film. Waarom is deze zo belangrijk? (Verklaar waarom Christa-Maria zo heftig reageert)6. Ook onderstaande foto is een 'still' uit de film. Welke maatregelen nam de Stasi om mensen te volgen en in de gaten te houden?

7. Waarom heeft Albert Jerska een beroepsverbod gekregen? Kon hij met dit beroepsverbod leven?

8. Kun je, volgens de film, op eigen kracht carrière maken in een totalitaire staat?

9. De opvattingen van de stasi Gerd Wiesler (HGW XX/7) veranderen in de loop van de film. Deze verandering krijgt in de film voor het eerste vorm als Wiesler een boek van Bertolt Brecht 'leent'.  Op welke manier krijgt deze verandering vorm in de scene met het jongetje in de lift?10. Christa-Maria Sieland verkoopt zich uiteindelijk voor de kunst. Wat wordt daarmee bedoeld?

11. Hieronder staat een lijst met personen uit de film. Elke persoon heeft een bepaalde houding ten opzichte van het regime in de DDR.
a. Noteer voor je zelf in de eerste kolom de houding van elke persoon
b. Bespreek je antwoorden vervolgens met een klasgenoot en vul in de tweede kolom zo nodig je antwoord aan.

Naam Houding Aanvulling
Gerd Wiesler    
Bruno Hempf    
Anton Grubitz    
Geord Dreymann    
Albert Jerska    
Christa-Maria Sieland    

12. Een aantal jaren na de val de muur (9 november 1989) schrijft Georg Deymann een boek 'Sonate van een goede mens', dat hij opdraagt aan Gerd Wiesler (HGW XX/7).

a. Waar verwijst de titel van dit boek naar?
b. Vind je het terecht dat Deyman zijn boek aan Wiesler opdraagt?

12. Noteer, in korte steekwoorden, welke gevoelens over het leven in de DDR de film bij je oproept.

13. Kun je deze gevoelens in een aantal categorieën indelen. Met andere woorden, welke gevoelens horen bij elkaar?
Bronnen:

 

Copyright © 2010 Albert van der Kaap