home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Animal Farm

  updated 18-12-2011
 

 

 

 

 

Animal Farm was the first book in which I tried, with full consciousness of what I was doing, to fuse political purpose and artistic purpose into one whole."

"Every line of serious work that I have written since 1936 has been written, directly or indirectly, against totalitarianism and for democratic socialism as I understand it."

 -- George Orwell, "Why I Write"

 

 

 

 

 
In 1955 werd van het boek Animal Farm van George Orwell een prachtige tekenfilm gemaakt.

In 1999 is het boek van George Orwell opnieuw (voor televisie) verfilmd. Dankzij de moderne computertechnieken was het mogelijk een film te maken met echte mensen en dieren.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de tekenfilm.

Hieronder staat een aantal opdrachten die betrekking hebben op Animal Farm, het boek van George Orwell, en op de tekenfilm die naar het boek is gemaakt.

Opdracht 1

De tien (zeven) geboden

Uiteindelijk waren de varkens erin geslaagd de principes van het Animalisme teruggebracht tot zeven geboden:

1. Whatever goes upon two legs is an enemy.
2. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.
3. No animal shall wear clothes.
4. No animal shall sleep in a bed.
5. No animal shall drink alcohol
6. No animal shall kill any other animal
7. All animals are equal.

Later in het verhaal veranderden zij de geboden als volgt:

1. Whatever goes upon two legs is an enemy.
2. Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.
3. No animal shall wear clothes.
4. No animal shall sleep in a bed with sheets
5. No animal shall drink alcohol to excess
6. No animal shall kill any other animal without cause
7. All animals are equal. but some animals are more equal than others

Tegen het eind van het verhaal  schreeuwde de schapen vijf minuten lang luidkeels: “Four legs good, two legs better.”  Dan gaan ze naar binnen en vragen Benjamin hardop voor te lezen wat er op de muur staat. Alle geboden zijn verdwenen op één na: “All animals are equal, But some animals are more equal than others.”

Vragen

 1. Hierboven staan de zeven geboden die de varkens uitvaardigden. Licht elke wet kort ( één zin) toe: maak duidelijk wat het doel van elke wet is of waarom de wet werd gemaakt.
 2. Waarom veranderde de varkens de geboden
 3. Leg uit waarom er tenslotte slechts één gebod overbleef en verklaar dit enige gebod.
Opdracht 2

De namen van de dieren

Orwell heeft de namen van de dieren heel bewust gekozen. Geef een verklaring voor of toelichting op elk van de volgende namen.

 1. Mr. Jones
 2. Napoleon
 3. Snowball
 4. Squealer
 5. Moses, the crow
 6. Boxer

Opdracht 3

Op enig moment in de film bekennen de dieren dat zij schuldig zijn aan verraad. Waarom bekennen zij zich schuldig?

Opdracht 4

Je kunt de kritiek van Orwell op het communisme samenvatten is de beroemdste zin uit het boek:

“ALL ANIMALS ARE EQUAL BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS.”

Licht deze zin toe.

Opdracht 5

Boek/film en werkelijkheid

De hoofdpersonen in boek en film zijn dieren, met namen als Napoleon en Snowball. Al deze dieren hebben een tegenhanger in de werkelijkheid. Je kunt ze, in meer of mindere mate, vergelijken met personen uit de begin periode van de geschiedenis van de Sovjet-Unie of in een enkel geval met iemand uit de negentiende eeuw.

Schrijf zoveel mogelijk historische tegenhangers op van dieren uit boek en/of film

 

Opdracht 6

Oorzaken en gevolgen

Als je onderzoek doet naar oorzaken en gevolgen van een bepaalde gebeurtenis moet je steeds bepaalde vragen stellen. Deze vragen staan hieronder vermeld. Kijk naar de film 'Animal Farm', gemaakt naar het gelijknamige boek van George Orwell, waarin dieren de macht op de boerderij overnemen. Schrijf vervolgens een kort verslag over de oorzaken en gevolgen van deze gebeurtenis. Gebruik daarbij, voor zover mogelijk, onderstaande vragen.

 


Oorzaken

 1. Slechts zelden zal er sprake zijn van één oorzaak. Stel je dus altijd de vraag welke oorzaken kan ik ontdekken?
 2. Niet alle oorzaken die je vindt zijn waarschijnlijk even belangrijk. Stel je daarom altijd de vraag welke oorzaken zijn zeer belangrijk en welke minder belangrijk ofwel welke oorzaken zijn van doorslaggevend belang en welke van bijkomstig belang?
 3. Een oorzaak die direct een bepaalde gebeurtenis tot gevolg heeft, maar die eigenlijk geen echt diepliggende oorzaak is, noem je een aanleiding
 4. Sommige oorzaken spelen al een lange tijd een rol (oorzaken op lange termijn), andere oorzaken zijn korte termijn oorzaken. Kijk of je deze verschillen kunt ontdekken.
 5. Gebeurtenissen worden niet altijd veroorzaakt door andere gebeurtenissen, maar vaak ook door normen, waarden en belangen van mensen. Kijk dus telkens of je die kunt ontdekken.

Gevolgen

 1. Sommige gevolgen van een gebeurtenis zijn direct zichtbaar, andere openbaren zich pas veel later. Kijk of je korte en lange termijn gevolgen kunt ontdekken
 2. Welke gevolgen zijn ingrijpend en welke minder ingrijpend?
 3. Welke zijn directe en welke indirecte gevolgen? Van directe gevolgen kun je meestal veel gemakkelijker oorzaken aanwijzen dan van indirecte gevolgen.
 4. Kun je een verschil aanbrengen tussen bedoelde en onbedoelde gevolgen? Soms willen mensen dat iets een bepaald gevolg zal hebben, maar soms vindt iets ook plaats zonder dat dit echt de bedoeling was en heeft men er misschien wel spijt van.

Opdracht 7

1. Bovenstaande afbeelding is het omslag van Animal Farm. Beargumenteer of de afbeelding goed past bij het boek.

Op de achterkant van het boek staat: 'Animal Farm - het verhaal van een revolutie die misliep - is de brilliante satire van George Orwell's over de corrumperende invloed van macht.'

2. Leg uit hoe en waarom de revolutie misliep.

4. Leg uit wat bedoeld wordt met: 'de corrumperende invloed van macht.' 

Opdracht 8

Boek en film

Het boek Animal Farm van George Orwell wijkt in een aantal opzichten af van de gelijknamige tekenfilm.

Maak op maximaal twee A4-tjes een vergelijking tussen boek en film.

Praktische opdracht

Collega Dick Berents van College Blaucapel in Utrecht heeft een praktische opdracht gemaakt bij de tekenfilm Animal Farm 

Essay opdracht

Assess the effectiveness of Orwell's use of a fable in critiquing Soviet Communism and Stalinism.

TIPS: The question is asking candidates to assess (make a judgement) of how well or poorly Orwell conveys his message (his criticisms of the soviet system and Stalin) through his use of his animal characters and related concepts (e.g. 'animalism') and through the his story telling (fable).

Docenten

Docenten vinden met hun gebruikersnaam en wachtwoord antwoorden bij opdracht 2 op deze site.

De film

De film Animal Farm is te zien op YouTube.

Sites

 

Copyright © 2012 Albert van der Kaap