home      tijdvak 1      tijdvak 2      tijdvak 3      tijdvak 4      tijdvak 5      tijdvak 6      tijdvak 7      tijdvak 8      tijdvak 9      tijdvak 10    

Koude Oorlog 1

Al in de veertiende eeuw werd het begrip 'Koude Oorlog' gebruikt door de schrijver Don Juan Manuel, die er de ongemakkelijke vrede tussen de moslims en christenen in Spanje mee aanduidde.

George Orwell gebruikte het begrip, zoals wij het kennen, in zijn stuk 'You and the Atomic Bomb' voor de langdurige economische, geopolitieke en ideologische strijd tussen de Verenigde Staten en de S.U. en hun bondgenoten. (1)

Opdracht 1 Een woordspin (woordweb)

 1. Zet  de begrippen macht en angst naast elkaar (met de nodige tussenruimte) op een vel papier (bij voorkeur A3).

 2. Schrijf vervolgens in kleine groepjes onderstaande begrippen op het vel papier onder het begrip macht of angst of onder beide. Je mag ook zelf aanvullende begrippen bedenken.

  1. leger

  2. oorlog

  3. verdediging

  4. wapens

  5. muur

  6. dam

  7. geweld

  8. economische hulp

  9. militaire organisatie (Navo en Warschaupact)

  10. paniek

  11. kwetsbaar

  12. dreigen

  13. propaganda

  14. intimidatie

 3. Verbind vervolgens elk genoteerd begrip met het centrale begrip macht en/of angst.

 4. Hang de vellen aan de muur van het lokaal en bespreek de uitkomsten klassikaal.

Opdracht 2

 1. Breng de volgende historische onderwerpen of gebeurtenissen stuk voor stuk in verband met de begrippen macht en angst. Doe dat als volgt:

  1. Leg eerst kort uit wat het begrip inhoudt

  2. Maak op een vel papier twee kolommen. Zet boven één klom macht en boven de andere kolom angst. Plaats elk onderwerp of gebeurtenis in één klom of in beide kolommen.

   1. Marshall-plan

   2. Truman doctrine

   3. Containment politiek

   4. Bufferzone in oost-Europa

   5. Dominotheorie

   6. De blokkadevan Berlijn

   7. Berlijnse muur

   8. Wapenwedloop

Bronnen

Bijvoorbeeld:

 

 Koude Oorlog


 Koude Oorlog

 Opdrachten

Klik op de afbeelding om terug te gaan naar het overzicht met opdrachten.

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009