home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Was Sparta een totalitaire staat? 

 

 

 

 

 

Veel mensen, zo schrijft het Duitse tijdschrift Geschichte in oktober 2009, zagen in het oude Sparta  de eerste totalitaire staat. Is deze kwalificatie juist? Was Sparta een totalitaire staat?

Schrijf over deze vraag een kort essay (één ŕ twee A4-tjes).

Aanwijzingen:

  • Wat zijn volgens jou de belangrijkste kenmerken van een totalitaire staat?
  • In hoeverre voldoet Sparta aan deze kenmerken. Illustreer steeds een kenmerk en beredeneer, uiteraard met argumenten, waarom Sparta volgens jou wel of niet aan een kenmerk voldoet.
  • Trek tenslotte een conclusie: was Sparta een totalitaire staat?

Tip:

Kijk bijvoorbeeld naar de opvoeding van de Spartanen (mannen en vrouwen), het huwelijk, bezit, (on)gelijkheid en de rol van de staat.

Als je deze opdracht samen met een klasgenoot maakt, kun je de bronnen verdelen en vervolgens de gevonden gegevens uitwisselen en met elkaar bespreken. Schrijf samen het korte essay.

Extra

1. Op het eind van de negentiende eeuw gaf de Duitse oudhistoricus Eduard Meyer (1855-1930) een nogal geďdealiseerd beeld van de slag bij Thermopylae en de dood van Leonidas. Dit beeld kreeg een plaats in de Duits geschiedenisboeken. Maak duidelijk waarom dit beeld goed paste bij de geschiedenis van Duitsland op het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

2. De opperbevelhebber van de Duitse luchtmacht Hermann Göring stelde de Duitsers in een radiorede (laatste kwart) op 39 januari 1943 de slag bij Thermopylae en de dood van Leonidas ten voorbeeld. Maak duidelijk waarom en waarom juist op dat moment.  

3. Op de website van het Vlaams Belang staat een beschrijving van de slag bij Thermopylae. Leg een verband tussen deze slag en de opvattingen van het Vlaams Belang.

Bronnen

 

Lycurgus (800 v. Chr.?–730 v. Chr.?) was de belangrijkste wetgever van Sparta
]

Copyright © 2009 Albert van der Kaap