home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Internetgids De Eerste Wereldoorlog
 

 

 

 

 

De leraar geschiedenis heeft voor een project over de Eerste Wereldoorlog behoefte aan een internetgids waarin sites beschreven worden die betrekking hebben op de Eerste Wereldoorlog.

Jullie gaan als klas deze internetgids voor hem maken. De klas wordt daartoe opgedeeld in groepjes van twee. Elk groepje zoekt sites die betrekking hebben op één van de volgende onderwerpen.

1.       De oorzaken van de Eerste Wereldoorlog

2.       De loopgravenoorlog in België en Frankrijk

3.       De oorlog op de Balkan (Oostenrijk-Hongarije, Servië, Rusland)

Bedenk dat je alleen bruikbare en betrouwbare sites mag gebruiken.

De werkwijze die je moet volgen staat hieronder in een stappenplan beschreven.

Stap 1

Bestudeer het stappenplan zoeken op internet.

S
tap 2

Ga voor de diverse aspecten op zoek naar sites. Bedenk voor je dat doet eerst per deelvraag een of meer trefwoorden of maak een woordspin. Bedenk of je Nederlandse of Engelse (Duitse)trefwoorden wilt gebruiken.
Hou rekening met het volgende:

  • Nederlandse sites zijn eenvoudiger te lezen dan Engelstalige of Duitstalige.
  • Het is belangrijk goede, betrouwbare, informatie te vinden   

Stap 3

Maak uit het aanbod van sites nu een keuze. Jullie deel van de gids moet bestaan uit vijf sites. De gekozen sites moeten uiteraard relevante informatie bieden over het onderwerp.

Stap 4

Beschrijf vervolgens, in een Word bestand, elke site nauwkeurig. Besteed in je beschrijving aandacht aan de volgende aspecten:

  • URL (adres van de site)
  • Taal van de site
  • Welke informatie is er op de site te vinden
  • Geef zo nauwkeurig mogelijk de herkomst van de site aan (wie is de maker; wat is zijn functie) en beoordeel, indien mogelijk, of de informatie betrouwbaar is (hoe weet je dat?). 
  • Beoordeel de site met één of meer rondjes, maximaal 5.

Plaats de informatie in het volgende formulier  

Onderwerp  
URL (adres)  
Taal  
Informatie  
Herkomst  
Beoordeling  

Stap 5

Plaats de beoordeelde sites per onderwerp in een volgorde van belangrijkheid. (van zeer belangrijk naar minder belangrijk)

Stap 6

Lever verslag met het eindresultaat in bij de docent.  

 

 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap