home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Tentoonstelling over de jaren dertig
 

 

 

 

 

Van de wethouder van Onderwijs van de gemeente Enschede krijg je als groep van vier de opdracht een projectplan te schrijven voor de inrichting van een tentoonstelling over de jaren dertig in Enschede of Twente. 

Schrijf dit projectplan, dat maximaal uit twaalf A4-tjes bestaat, en houd je bij het schrijven aan de volgende richtlijnen:

1.   De tentoonstelling bestaat in totaal uit vier zalen. In elke zaal moet aan een ander aspect van de jaren dertig aandacht worden besteed

2.   Schrijf een inleiding waarin je alvast kort ingaat op de inrichting van de diverse zalen en geef een korte karakteristiek van de jaren dertig in Enschede of Twente.

3.   Elk groepslid maakt een inrichtingsplan voor een van de vier zalen. Geef voor elke zaal aan aan welk aspect van de jaren dertig je aandacht wilt besteden. Geef voor elke zaal aan wat er te zien zal zijn (bijvoorbeeld welke voorwerpen, kaarten of welke informatie) Geef voor elk voorwerp, elke kaart enz. aan waarom je ervoor  hebt gekozen.

4.   Schrijf tenslotte een evaluatie van je werkzaamheden waarin je ingaat op de onderdelen die goed gingen (eenvoudig waren) en de onderdelen die moeizamer verliepen. Geef ook aan waarop onderdelen moeizaam verliepen en geef aan wat je een volgende keer anders zou doen.

Bij het schrijven van je projectplan kun je o.a. gebruik maken van museum Jannink en het krantenarchief van de openbare bibliotheek.  Ook personen van tachtig jaar en ouder kunnen je mogelijk op ideeŽn brengen.

Hieronder staat hoe de verschillende onderdelen van het onderzoek worden beoordeeld.

Onderdelen

Maximumscore per onderdeel

1              Inleiding

 10

2              Zaal 1

 20

3              Zaal 2

 20

4              Zaal 3

 20

5              Zaal 4

 20

6              Evaluatie

 10

Totaal

 100

 

Enkele internet adressen

  1. De Jaren Dertig
    Deze site geeft een beknopt overzicht van gebeurtenissen uit de jaren dertig, gerangschikt naar jaar.
  2. De opkomst van het nationaal socialisme in Nederland tussen 1930-1940
    Deze site geeft een beknopt overzicht van per jaar
  3. Affiches uit de jaren dertig 
 

Copyright © 2006 Albert van der Kaap