home digitale didactiek lesmateriaal ict en geschiedenis contact


Monniken in de middeleeuwen

 

 

 

 

 

Opdrachten bij de aflevering over monniken in de middeleeuwen uit de serie 'De middeleeuwen' van Terry Jones.

Rode draad door deze aflevering is het feit dat de idealen van kloosterleven te lijden hadden van hun succes.

1. Welke idealen had Benedictus, de stichter van de eerste kloosters.

2. Waardoor kwamen deze idealen onder druk te staan?

3. Hoe konden de kloosters in Engeland (en elders) een belangrijke machtsfactor worden in de politiek?

Rievaulx abbey

4. In de twaalfde eeuw kwam er een tegenbeweging op, die weer terugkeerde naar de oude kloosteridealen. Waaruit blijkt dat deze Cisterziencers weer terug wilden keren naar de oude idealen?

5. Het pauselijk paleis in Avignon in Frankrijk, waar de pausen van 1309-1377 resideerden leek meer op een fort dan op een paleis. Wat was daarvan de reden?

6. Deze periode wordt wel de Babylonische ballingschap genoemd. Verklaar die naam. 

Bronnen

 

 

Copyright 2008 Albert van der Kaap