Community Geschiedenis                                                                Histoforum

    Historische speelfilm

laatste wijziging: 11-08-2012

 

Lesmateriaal

Ict en geschiedenis

Nieuwsbrieven

Vaklokaal

Mailinglist

Voor een belangrijk deel wordt ons historisch besef gevormd door het kijken naar speelfilms. In hoeverre geven speelfilms een goed beeld van hoe het er in de geschiedenis werkelijk aan toe is gegaan? En hoe kun je meer over het onderwerp van zo'n film te weten komen. 

De opdracht 

 • Bekijk gezamenlijk de opgegeven speelfilm. Ga er echt voor zitten en laat je niet afleiden. Let tijdens het kijken goed op de manier waarop de makers van de film de HISTORISCHE REALITEIT hebben uitgebeeld. Let dus op: hoofdpersoon, bijpersonen, bepaalde gebeurtenissen, de manier waarop het historische decor is vormgegeven. Merk je iets van een bepaalde stellingname van de regisseur ten opzichte van het onderwerp? Zet jullie oordeel over de film op papier in de vorm van een korte RECENSIE (maximaal 500 woorden, getypt). 

 • Stel naar aanleiding van de film een vraagstelling op voor verder onderzoek: één HOOFDVRAAG en minstens vier DEELVRAGEN, die logisch uit het onderwerp van de film voortvloeien. 

 • Laat de filmrecensie én de vraagstelling door de docent controleren. 

 • Zoek informatie, om antwoorden te vinden op de door jullie geformuleerde vragen. Denk aan: artikelen in een Encyclopedie of het tijdschrift Spiegel Historiael, algemene geschiedenissen van de twintigste eeuw, monografieën (= boeken over een speciaal onder­werp), de wereldgeschiedenis op cd-rom, de twintigste eeuw op cd-rom, artikelen van Internet, de filmencyclopedie en andere literatuur over films en filmmakers in de schoolbibliotheek en/of de Openbare Bibliotheek. Verdeel de leestaken en noteer uit deze boeken alle gegevens die je van belang vindt om je vraagstelling te beantwoorden. Noteer het aantal studielasturen per onderdeel!
  N.B. in dit stadium kan blijken dat je je deelvragen moet bijstellen! Doe dat dan ook. 

 • Schrijf op grond van de gevonden gegevens een WERKSTUK van ongeveer vijf kantjes (2500 woorden). Hierin moeten staan:

  • een inleiding waarin je duidelijk maakt wat je gaat doen en hoe je dat gaan doen 

  • de bespreking van de film 

  • een beschrijving van de realiteit achter de film, in de vorm van de beantwoording van de deelvragen en de hoofdvraag

  • een logisch hieruit voortvloeiende conclusie: in hoeverre geeft de bekeken film wel/niet een goed beeld van de realiteit erachter? Ga hierbij ook in op de bedoeling van de regisseur 

  • een kort verslag van jullie werkzaamheden aan deze praktische opdracht, met vermelding van het aantal studielasturen per onderdeel en per persoon, en hoe je hebt samengewerkt (wie deed wat?).

  • een overzicht van de bronnen die je hebt gebruikt.

© Jan van Oudheusden, 2000

Beoordelingsmodel

Onderdelen

Punten

Inleiding

5

Bespreking van de film

20

De kwaliteit van de hoofd- en deelvragen

5

Uitwerking van de onderzoeksvragen

50

Conclusie

15

Verslag van de werkzaamheden

3

Bronnen

2

Totaal

100

 

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl

     
 

© Albert van der Kaap, Enschede
1998-2008.

kaap@home.nl