inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De prehistorie
 

De werkwijze
 

stap 2
 

Ieder groepslid gaat nu zijn deel van het onderzoek uitvoeren en schrijft  een kort verslag van zijn onderzoek. Elk verslag vormt een pararagraaf in het onderzoeksverslag.

Onderstaande informatie kan je op weg helpen bij je onderzoek.

Voedsel 

Hoe kom je in een tijd dat er nog geen landbouw was aan voedsel?

In de prehistorie konden mensen niet schrijven. Voor onze informatie zijn we daarom afhankelijk van andere bronnen. Grotschilderingen, gemaakt in de prehistorie, vormen zo'n belangrijke bron van informatie voor het bestuderen van het leven van de mensen in de prehistorie. Gebruik deze bronnen bij je onderzoek.

Onderstaande vragen kunnen je op weg helpen bij je onderzoek:
  • Bekijk de afbeelding hieronder nauwkeurig. Op welk dier wordt gejaagd en met welk wapen?
  • Je ziet op deze afbeelding niet één, maar een aantal jagers. Blijkbaar ging men niet alleen op jacht, maar in groepjes. Bedenk waarom jagers niet alleen op jacht gingen.
  • Op welke dieren jaagde men nog meer in de prehistorie. Gebruik de sites in de rubriek bronnen.
  • Welke ander voedsel nuttigde men in de prehistorie?

 

Maak gebruik van onderstaande sites:

Meer sites over de prehistorie vind je in de rubriek bronnen.

Onderdak

Hoe woonden mensen in de prehistorie?

Maak bij het beantwoorden van deze vraag gebruik van onderstaande sites:   

Meer sites over de prehistorie vind je in de rubriek bronnen.

Kleding

Droegen mensen in de prehistorie kleding en, zo ja, welke kleding en hoe kwamen ze hier aan? 

Maak eventueel gebruik van een of meer sites uit de rubriek bronnen. 

Ga verder met stap 3