Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Het historisch belang van W.O.I

Rob Phillips (2003) heeft de genoemde criteria gebruikt om een opdracht over de Eerste Wereldoorlog vorm te geven. Hij stelde zichzelf de vraag waarom hij het belangrijk vond om deze oorlog te behandelen.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Rob Philips gebruikte de criteria van Partington voor het vaststellen van het historisch belang van een gebeurtenis voor het maken van een opdracht over de Eerste Wereldoorlog.

Zijn hoofdvraag luidde: 'Waarom werd de Eerste Wereldoorlog de grote oorlog genoemd'.

Hij splitste deze hoofdvraag op in de volgende deelvragen:

Deze vragen kwamen terug in verschillende opdrachten en een klassikale instructie. Het thema werd tenslotte afgesloten met een opdracht waarin de leerlingen antwoord moesten geven op de hoofdvraag. Zij moesten de betekenis van W.O.I analyseren, waarbij Phillips speelde met de Engelse benaming van de Eerste Wereldoorlog, Great War:

G = Groundbreaking
R = Remembered by all
E = Events that were far reaching
A = Affected the fiture
T = Terrifying

De leerlingen kregen per groepje een set met kaartjes waarop verschillende aspecten van de eerste Wereldoorlog werden beschreven of geÔllustreerd en vier kaartjes met de kop: militair, politiek, economisch en sociaal. Zij moesten alle kaartjes indelen bij een van de vier categorieŽn. Hierna moesten zij van elk kaartje aangeven of de beschrijving/illustratie een korte termijn of een lange termijn gevolg had.Tenslotte moeste de leerlingen, op basis van deze opdrachten de hoofdvraag beantwoorden.

De kaartjes

Economisch

 • De Duitse economie was door de oorlog geruÔneerd. Inflatie maakte de spaartegoeden van mensen waardeloos.

 • Gedurende de oorlog was er volledige werkgelegenheid in Engeland, o.a. waren er veel banen voor vrouwen in traditioneel mannen beroepen in de industrie.

 • Engeland verloor, tijdens de oorlog, veel van zijn handel overzee. Dit betekende dat er na de oorlog veel banen verloren gingen, vooral in de steenkool mijnen.

 • De VS werden een grote economische macht, maar de groei ging te hard. In 1929 stortte de beurs in New York in (Wall Street Crash). Dit vormde het begin van de crisis (Grote Depressie) in de hele wereld in de jaren dertig.

 • Overal in Europa en de V.S. ontstonden er nieuwe bedrijven met het geld dat de Amerikanen hadden verdiend aan de oorlog.

 • Gewone soldaten waren kwaad over de economische situatie die zij in Engeland aantroffen toen zij terugkeerden uit de oorlog.

 

Militair

 • Dit was de eerste oorlog waarin waren vliegtuigen, tanks en gas werden gebruikt.

 • De Eerste Wereldoorlog heeft aangetoond dat je alleen grote legers op de been kunt brengen als de diensplicht wordt ingevoerd (begin van de oorlog).

 • De bevolking stelde vragen bij het militaire leiderschap in de oorlog.

 • Machinegeweren en de artillerie hadden bewezen effectief te zijn.

 • De geneeskunde maakte vorderingen door de lessen die dokters en chirurgen tijdens de oorlog hadden geleerd.

 • De belangrijkste manier van oorlogvoeren in West-Europa was het voeren van oorlog in loopgraven. Dit was grotendeels een mislukking. In de toekomst zouden oorlogen aanders worden gevoerd.

 

Politiek

 • In Engeland kregen alle mannen van 21 jaar en ouder en vrouwen boven de 30 stemrecht. In Nederland kregen allen mannen in 1917 actief en passief kiesrecht en vrouwen passief kiesrecht. (in 1919 actief kiesrecht). Engeland en Nederland werden hierdoor massa democratieŽn.

 • Veel Duitsers waren ontevreden met de na-oorlogse regeling. Een van hen was Hitler: Hij werd de leider van de Nazi partij, die tot doel had het verloren land te herwinnen. Deze politiek leidde uiteindelijk tot de Tweede Wereldoorlog.

 • Winston Churchill was ontevreden over de na-oorloge regelingen en was bang voor een nieuwe oorlog. Tijdens W.O. II was hij premier van Engeland.

 • De na W.O. I opgerichte Volkenbond moest conflicten tussen landen in de toekomst helpen oplossen zonder het voeren van oorlog. Het ontbrak de Volkenbond echter aan voldoende macht en vaak trokken landen zich niets van de Volkenbond aan. De Volkenbond lon ook de Tweede Wereldoorlog niet voorkomen.

 • De kaart van Europa zag er na het verdrag van Versailles heel anders uit. Oude rijke moesten plaats maken voor nieuwe landen, zoals Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije.

 • De Eerste Wereldoorlog speelde een rol bij het uitbreken van de Russische Revolutie in 1917. De Bolsjewiki namen de macht over van de tsaar. Rusland bleef communistisch tot 1991.

 

Sociaal

 • Sommige soldaten probeerden hun ervaringen in de oorlog te verwerken door oorlogsgedichten te schrijven, bijvoorbeeld Wilfred Owen, Siegfried Sassoon en Robert Graves.

 • In Engeland zijn er meer dan 60.00 duizend oorlogsmonimenten. Elk jaar op 11 november, de dag waarop de wapenstilstand werd gesloten, worden de doden in Engeland herdacht.

 • Dit was de eerste 'wereld' oorlog, een oorlog waren mensen uit de hele wereld bij waren betrokken.Het had de oorlog moeten zijn die aan alle oorlogen een eind zou maken (the war to end all wars).

 • Vrouwen werkten o.a. in munitiefabrieken gedurende de oorlog. Zij behielden hun gevoel van onafhankelijkheid na de oorlog.

 • Meer dan tien miljoen mensen verloren het leven in W.O.I.

 • Veel woorden die nu nog in Engeland worden gebruikt zijn ontstaan in W.O.I. Bijvoorbeeld 'pal' (vriend) en 'stunt' (aanval).

Literatuur

Philips, R. (2003) Historical significance - the forgotten 'key element'?, in Teaching History, 106, blz. 14 t/m 19  

 

 Gerelateerde artikelen 

 Criteria van Geoffrey Partington (Phillips, 2002)

 Loopgravenoorlog

Copyright:  Albert van der Kaap, 2009