Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Een schooleigen canon

Leerlingen maken in deze opdracht een eigen canon.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

Een schooleigen invulling van de canon

In een artikel in Trouw (februari 2008) pleitte het PvdA Tweede Kamerlid Pierre Heynen ervoor dat er bij de onderwijskundige invulling van de canon die binnenkort een plaats krijft in de kerndoelen als 'als uitgangspunt ter illustratie' , veel ruimte moet zijn voor de scholen en de docenten. 'Zo kan de canon', zegt hij, 'specifiek in- en aangevuld worden met regionale, locale of andere specifieke vensters'. (1)

Heynen stond in deze opvatting niet alleen.In diverse reacties op de canon, ook van Van Oostrom zelf, wordt het aangemoedigd om met allerlei eigen versies van de canon te komen. Het liefst zag de canon commissie dat er voor het basisonderwijs zelfs voor elke Nederlandse gemeente een lokale canon werd ontworpen. 'Voor de ontwikkeling van historisch besef door middel van het leren ontdekken van het verleden in het heden kan de lokale en regionale schoolomgeving een positieve bijdrage leveren. Via een lokale of regionale canon kunnen die onderwerpen benadrukt worden, die de beleving van de geschiedenis in de eigen omgeving mogelijk maken', aldus de commissie.

In Kleio pleitte collega Marieke Orsel (2) ervoor om leerlingen zelf een canon te laten opstellen, één die voor hen relevant is. Door er samen met andere leerlingen aan te werken ontstaan er niet alleen meer perspectieven op de vaderlandse geschiedenis, maar wordt er ook meer betekenis aan gegeven.

In een reactie op de officiële website van de canon (3) klaagt een andere collega over het geringe aantal canonvensters per tijdvak. Alleen al voor de prehistorie en de oudheid kan ik me wel minstens tien onderwerpen voorstellen, aldus deze collega, die een plaats hadden kunnen krijgen naast de vermelde.

Met het (gratis) digitale instrument 'De tien tijdvakken van... ' , ontwikkeld door SLO, kunnen leerlingen online een eigen canon maken en die delen met vrienden en familieleden. Het aardige van een dergelijke digitale canon is dat hij interactief is. Bezoekers kunnen reageren op elk item. Zo kunnen medeleerlingen bijvoorbeeld vragen stellen of suggesties ter verbetering doen. Ook kunnen bezoekers elk item waarderen zodat er per tijdvak uiteindelijk een, door de bezoekers bepaalde, volgorde van belangrijkheid wordt aangebracht. (zie de docentenhandleiding)

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden kunt u op http://tientijdvakken.slo.nl inloggen met Kaapcollege_Klas1 en ook Kaapcollege_Klas1 als wachtwoord. Als u op het tijdvak van jagers en boeren klikt ziet u een tweetal canonvensters, één over hunebedden en één over het meisje van Yde. Deze items, met in dit geval van internet afkomstige teksten, zouden bijvoorbeeld een plaats kunnen krijgen in een Drentse canon. De opdracht aan leerlingen zou er als volgt uit kunnen zien.


Maak je eigen canon

Samen met de andere leerlingen van de klas maak je een geschiedenscanon. Deze canon bestaat per tijdvak uit maximaal tien items.

Doe het zo:


Nadat alle groepjes items voor de canon hebben gemaakt kiest de docent de (maximaal) tien items die hij het meest kenmerkend vindt voor het tijdvak. Deze krijgen een plaats op de website voor bezoekers.

Schrijf nu een reactie op twee canon items. Kies voor een of meer van de volgende drie mogelijkheden: 

Verbeter tenslotte, op basis van het commentaar van een of meer medeleerlingen,  jouw item.

Tenslotte bekijken jullie elkaars items en beoordelen elk item met een cijfer van één tot vijf. Het item met de hoogste beoordeling komt vervolgens bovenaan te staan.

Noten

1. Pierre Heijnen, lid PvdA-fractie Tweede Kamer in Trouw 8 februari 2008
2. Kleio, nr. 9, september 2008

 Een canon maken


Copyright:  Albert van der Kaap, 2013