Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Het belang van het stellen van vragen

'Teaching the answers without first raising the questions takes most of the meaning out of learning.' (Francis Slater, London School Of Education) 

'Thinking is not driven by answers but by questions' (Richard, w. Paul, Linda Elder)

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org      

One of the reasons that instructors tend to overemphasize "coverage" over "engaged thinking" is that they assume that answers can be taught separate from questions. Indeed, so buried are questions in established instruction that the fact that all assertions-all statements that this or that is so-are implicit answers to questions is virtually never recognized.

 Richard W. Paul, Linda Elder

Once you have learned how to ask relevant and appropriate questions, you have learned how to learn and no one can keep you from learning whatever you want or need to know.

Neil Postman and Charles Weingartner
Teaching as a Subversive Activity

Vragen zijn de drijvende kracht achter denken

Je kunt je moeilijk voorstellen dat leerlingen historisch denken en redeneren kunnen leren zondat dat zij vragen stellen. Vragen staan aan het begin van elke opdracht; zij sturen het oplossen van problemen en kaderen deze in. Antwoorden daarentegen brengen het denken tot sitlstand. Slechts wanneer antwoorden nieuwe vragen oproepen blijft het denkproces in gang. (1)

De meeste schoolboeken bevatten antwoorden op impliciet gestelde vragen. Zij zouden heel goed herschreven kunnen worden in de vragende vorm. Toch wordt dat niet gedaan ook al zijn er wel methodes geweest die daartoe een poging hebben gedaan, zoals 'Vragen aan de geschiedenis'. Maar ook in die methodes draait het om antwoorden op vragen aan de geschiedenis en niet aan de leerlingen. Ook in die methodes wordt direct het antwoord gegeven of op z'n minst een antwoord. Ook deze methodes confronteren leerlingen niet met vragen waarop zij zelf een antwoord moeten vinden of nog liever, nodigen leerlingen niet uit zelf vragen te bedenken waarop zij vervolgens een antwoord moeten vinden. Wat lesgeven vaak zo zwaar maakt is dat docenten antwoorden geven op vragen die leerlingen niet gesteld hebben en waarop ze bovendien geen antwoord willen hebben.

Goede vragen

Wat zijn goede vragen? Jamie McKenzie onderscheidt drie basisvragen (2):

1. Waarom?

Waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Deze vragen eisen oorzaak-gevolg analyses of analyses van relaties tussen verschijnselen. Dit type vragen leidt tot probleem oplossen (de hoe vraag) of tot besluitvorming (wat is het beste vraag). Waaromvragen worden overigens veel meer gesteld door vier-jarigen dan door leerlingen in het voortgezet onderwijs.

2. Hoe?

De hoe vraag nodigt uit tot het oplossen van problemen of tot synthese. Hoe-vragen zijn de favoriete vragen van uitvinders.

3. Welke

Welke-vragen zijn misschien wel de belangrijkste. Zij nodigen uit om beslissingen te nemen. Wat is de beste oplossing voor dit of dat problemen. Welke weg zal ik inslaan?

Zie voor een overzicht van nadere uitwerkingen van deze drie type vragen de Questioning toolkit.

Noten

1. Paul, Richard W. en Elder, Linda Elder (1999) Critical Thinking Handbook: Basic Theory and Instructional Structures, Foundation for Critical Thinking, http://www.criticalthinking.org/page.cfm?PageID=521&CategoryID=71
2. http://questioning.org/qtech.html

Referenties

Paul, Richard W. en Elder, Linda Elder (1999) Critical Thinking Handbook: Basic Theory and Instructional Structures, Foundation for Critical Thinking, http://www.criticalthinking.org/page.cfm?PageID=521&CategoryID=71

http://faculty.philau.edu/kayk/KKay/articles/BestAnsers.pdf

http://questioning.org/qtech.html http://library.sasaustin.org/questioning.php

 

 

 Vragen


 Vragen


 Vragen

Copyright:  Albert van der Kaap, 2010