home inleiding opdracht werkwijze bronnen beoordeling reflectie docent


De moord op Bonifatius

'U zult de heidense volken onderwijzen in de regels van Zijn Koninkrijk',  'U zult dit doen met liefde, kalm en op een manier die zij begrijpen.' (brief uit 719 van paus Gregorius II aan Bonifatius)