Histoforum

    Moctezuma    

Moctezuma. Aztec Ruler - 2009

DVD -45 minuten, Engels, geen onderschriften - Extra fotogalerij 

Moctezuma, de laatste tlatoani (Grote Spreker) van de Azteken, ging de geschiedenis in als een verliezer. Het British Museum schetste in een tentoonstelling (24 september 2009 tot 24 januari 2010) zijn portret als tragische figuur, maar ook als machtige heerser over een fascinerend imperium.

Moctezuma, Aztec Ruler vormde het sluitstuk van een reeks tentoonstellingen waarin legendarische keizers, machthebbers en veldheren aan bod kwamen. Mythe en werkelijkheid worden daarbij zo goed mogelijk uit elkaar gehaald. Een verbluffende collectie kunstvoorwerpen dient telkens als bewijsmateriaal.

Vanuit zijn paleis in Tenochtitlan, het huidige Mexico, regeerde Moctezuma II van 1502 tot 1520 over de Azteken als een halfgod. Maar wie was de man eigenlijk?

Moctecuzoma Xocoyotzin, 'Hij die zich Gebieder maakt door zijn Toorn, De Jongere', tlatoani van 1502 tot 1520. Zijn naamglief staat achter zijn hoofd. Het turkoois driehoekje is zijn diadeem als heerser. Uit: Codex Mendoza

Het antwoord op die vraag biedt alle ruimte voor een fascinerend verhaal over rise and fall. Moctezuma was de negende bewindvoerder op rij van een krachtige, maar buitengewoon agressieve beschaving. Zijn uitverkiezing tot huey tlatoani of Eerste Spreker begon met een veldtocht, om mensenoffers voor de kroningsceremonie te verzamelen. Een urne voor uitgerukte harten, schedels die als decoratief element op de tempelfaçade werden aangebracht: ze getuigen van een in bloed gedrenkt imperium.

Deze documentaire vergezelt de gelijknamige catalogus van de Londense tentoonstelling (1). De inhoud loopt dus grotendeels parallel, toont veel meer beelden in vaak snelle overgangen, maar gaat meestal minder naar de diepte. Je krijgt wel interessante opnames van de voorbereiding van de tentoonstelling en van de grote maquette van het ceremoniële centrum van Tenochtitlan. Dit telkens afgewisseld met uitvoerige fragmenten (en degelijke uitleg) van een bezoek aan de ruïnes van de Templo Mayor, de Grote Tempel in het hart van het ceremoniële centrum, vlakbij de huidige kathedraal van de hoofdstad Mexico die door de Spaanse conquistadores gebouwd is op de resten van Tenochtitlan.

Ceremonieel centrum. Maquette op de Londense tentoonstelling.pan style="font-size: 14.0pt">

Natuurlijk fungeert de tragische figuur van Moctezuma alleen maar als kleerhanger om deze laatste fase van de Azteekse cultuur en samenleving in de schijnwerpers te plaatsen. De eerste vraag: is er veel nieuws sinds de grote Aztekententoonstelling in Londen in 2002? Of die in de Amsterdamse Nieuwe Kerk dat zelfde jaar?

Niet echt, neen. In de catalogus en de film valt andermaal de verschuiving op naar wereldbeeld en mentaliteit, die veel sterker en genuanceerder beklemtoond worden dan enkele decennia geleden.

Kosmische kalender en mensenharten

Toch loonde een bezoek de moeite, al was het bijvoorbeeld maar voor de ‘teocalli van de heilige oorlog’, waaraan ik bij mijn eerste bezoek aan het Antropologisch Museum van Mexico - City in 1978 achteloos voorbijliep. Een op zicht niet zo indrukwekkend, maar cultuurhistorisch enorm belangrijk monument. Om te beginnen werd het ontworpen op bevel van Moctezuma zelf, ter gelegenheid van “het Verbinden van de Jaren en het Boren van het Nieuwe Vuur” in ons jaar 1507, de aanvang van een nieuwe Azteekse cyclus van 52 jaar - de allerlaatste keer in de geschiedenis dat die plechtigheid zou plaatsvinden.  

Teocalli van de heilige oorlog; Vulkanische steen, 123 x 92 x 100 cm

Het monument is gebouwd in de vorm van een miniatuurpiramide. Het viert de triomf van de Zon in het universum en dient als legitimatie voor de macht van de Mexica na de stichting van de stad Tenochtitlan in het jaar Ome Calli (Twee Huis) 1325, die op die manier verbonden wordt met de kosmische orde. (Dit is identiek met de beter bekende voorstelling op de zogenaamde kalendersteen of Steen van de Vijfde Zon.)

Bovenaan de trappen: Links . quauxcicalli (Adelaarsvaas bestemd voor mensenharten) met jaguarhuid - rechts met adelaarsveren,

Onderaan: de data - links: jaar 1 Tochtli (Konijn) - rechts: 2 Acatl (Riet). Het boren van het Nieuwe Vuur geschiedt bij de overgang van het ene jaar naar het andere.

Boven verticaal centraal: het teken van het huidige tijdvak van de mensengeschiedenis, de Vijfde Zon, Nahui Ollin (Vier Beweging), duidt op de triomf van de Zon

Links daarvan: Huitzilopochtli (god van dag en oorlog) met aan een voet de rokende obsidiaanspiegel van Tezcatlipoca, de tovenaar - god en vijand van Quetzalcoatl (Gevederde Slang). Oorspronkelijk was Tezcatlipoca het sterrenbeeld Grote Beer. Betekenis: de twee goden zijn hier versmolten tot één.

Rechts Moctezuma , herkenbaar aan zijn naamglief.

Let op de versierde spreekvoluten die uit hun mond komen: dit duidt op de gewijde teksten die bij deze gelegenheid werden gereciteerd.

Bovenop (hier niet zichtbaar): 2 Calli (Huis), 1325 - stichting van Tenochtitlan.

 

Quauxcicalli, Adelaarsvaas, bestemd voor geofferde mensenharten

Eén aspect van de Meso-Amerikaanse cultuur heeft de Europeanen vanaf het begin met rillende sensatiezucht dan wel afkeer vervuld: de mensenoffers. Alle religies kennen vormen van offeren. Lees er de Bijbel maar op na. Maar waarschijnlijk nergens nam het offer een zulkdanige plaats in als hier. Al sinds de Mexicaanse oudheid ontwikkelden deze culturen een traditie van offeren, in de vorm van giften aan de voorouders en godheden. Het ging daarbij voornamelijk om objecten die waren gemaakt van aardewerk, stof, hout, been, metaal of andere materialen. Doorgaans werden deze in manden of gaten in de grond of in piramiden of paleizen geplaatst en later met aarde of stenen bedekt.

Bij de Azteken, de jongste cultuur, ontaardde dit in een ware orgie van mensenoffers, duizenden ieder jaar. Nezahualpilli, Hongerige (= vastende) Prins, Grote Spreker van het met Tenochtitlan verbonden Texcoco, en zijn vader Nezahualcoyotl (Hongerige Prairiewolf), de grootste dichter en ziener uit de voor-Spaanse periode, hadden de heersers van de Azteken reeds decennia eerder gewaarschuwd dat de overdaad van bloedoffers de gramschap van de goden zou oproepen.

Offermes. Gevest in de vorm van een adelaarkrijger (elitekorps)

Voor mij is dit het sterkste voorbeeld van godsdienstige aliënatie (vervreemding), om met Karl Marx te spreken: verering van een Opperwezen wordt godsdienst; dit groeit uit tot een institutionele religie met rituelen, een kerk, een priesterkaste. Dit ‘bouwwerk’ gaat een eigen leven leiden, los en soms tegen de oorspronkelijke bedoeling in. Ook in het christendom is dit gebeurd. Denk maar aan kruistochten als heilige oorlog tegen de ongelovigen, de brandstapels voor ketters en heksen. 

De religieuze filosofie die hier in Mexico achter zit is de volgende: de goden hebben zich voor ons geofferd om het huidige tijdperk van de Vijfde Zon te scheppen. Daarom is het de hoogste en edelste plicht van de mens om zich op zijn beurt te offeren voor de goden. 

Dit offeren gebeurde voor of in de tempel die gebouwd was op een steile trappenpiramide. Nadat het hart van het nog levende offer met een stenen mes was uitgesneden, hief de priester het naar de zon als voedsel voor de zonnegod. (De zonnegod moest dagelijks gevoed worden met nog kloppende harten, om in beweging te kunnen blijven.) Dan deponeerde hij het hart in een zogenaamde Adelaarsvaas (quauxcicalli). Volgens de mythen vloog een adelaar met het hart van de geofferde naar de zonnegod en het hiernamaals. Het lichaam werd langs de trappen van de piramide naar beneden gegooid, aan de voet van de trap in stukken gesneden door de priesters en de stukjes verdeeld onder de gelovigen, die door deze “communie” een werden met de god en dus een beetje god werden. 

Een analoge gedachte vindt men eveneens weer in het christendom. Volgens de katholieke leer heeft Jezus, de Zoon van God, aan het kruis Zijn leven gegeven voor de redding van de mensheid tot het eeuwig leven. Dit wordt onbloedig herdacht in de eucharistie. Bij de woorden van de consecratie veranderen het brood en de wijn wezenlijk in het lichaam en bloed van Christus. Bij de communie eten de gelovigen een stukje brood (in de orthodoxe kerk brood én wijn), terwijl de priester zegt: “Het lichaam en bloed van Christus.” Met andere woorden: net als bij de Azteken eten de christenen het lichaam van hun God! Als men bedenkt wat al gruwelijkheden de inquisitie in naam van God heeft uitgehaald, kan men niet anders dan rillend concluderen dat we hier maar op het nippertje aan een Azteeks lot zijn ontkomen! Of hoe een volkomen analoge religieuze redenering, volkomen verschillend kan zijn in de uitwerking. 

Nota: Je zou geneigd zijn te zeggen dat de christenen de zaak symbolisch hebben aangepakt. Maar dat klopt niet: volgens het katholieke dogma is er geen sprake van symboliek, maar worden brood en wijn werkelijk het lichaam en bloed van Christus. Dit noemt men de transsubstantiatieleer. En voor het verschil tussen symbolisch en werkelijk zijn er in de 15de en 16de eeuw tijdens de reformatie oorlogen gevoerd en honderden zoniet duizenden mensen op de brandstapel gebracht!! 

Het einde van een beschaving 

In 1519, het Azteekse jaar 1-Riet, arriveerde de Spaanse avonturier Hernan Cortés in het latere Veracruz met minder dan vijfhonderd manschappen, belust op goud. Waren het goden of vreemdelingen? Was Cortés de god Quetzalcoatl (Gevederde Slang) van wie voorzegd was dat hij in dat jaar Ce Acatl zou terugkeren om zijn rechtmatige plaats weer op te eisen?

Moctezuma wist niet hoe hij de tekens moest interpreteren. Hij bood de Spanjaarden zijn gastvrijheid aan, maar daarmee haalde hij de vijand binnen. De heerser werd gevangen genomen en stierf een gewelddadige dood. Volgens Spaanse bronnen werd hij gestenigd door de Azteekse bevolking, die in hem een collaborateur zag. Maar het is denkbaar dat Cortés en zijn gevolg hem van kant maakten, omdat ze hem als gijzelaar overbodig achtten. Het betekende het einde van een rijk, en het begin van een gewelddadige Spaanse kolonisering. Ze werd nog versneld door een pandemie van pokken en mazelen die de Mexicaanse bevolking binnen één generatie decimeerde.

Het slot van Moctezuma, Aztec ruler heeft de impact van een thriller. Zag Moctezuma werkelijk voortekenen in de vorm van een komeet, een tweekoppig monster of een tempel in vlammen? Of speelt hier de Europese mythevorming? De documentaire suggereert dat Moctezuma zich wellicht niet opgewassen zag tegen de Spaanse invasie. Conservator McEwan: “Paarden, haakbussen en kanonnen hadden ze in Tenochtitlan nog nooit gezien. En Cortés en zijn gevolg zagen er in hun blinkende metalen harnassen uit als exotische gezanten. Ze leken wel van Mars te komen.”

Aanbevolen lectuur

Benardino de Sahagún en zijn encyclopedie van een verwoeste cultuur.  

Van Zantwijk, R. (redactie), De oorlog tegen de goden. Azteekse kronieken over de Spaanse verovering, Amsterdam, Meulenhoff, 1992. (zie bij het artikel over de Sahagún.)

Van Zantwijk, R., ‘Met mij is de zon opgegaan’. De levensloop van Tlacayelel (1398-1478), de stichter van het Azteekse Rijk, Amsterdam, Prometheus, 1992.

Fuentes, C, De Spaanse erfenis. Vijf eeuwen Spaanse invloeden in Latijns Amerika, De Haan, Teleac, 1992.

NOOT

1. McEwan, C. & Lopez Lujan, L., Moctezuma. Aztec Ruler, tentoonstellingspublicatie, Londen, British Museum, 2009, 320 blz.


November 2010, Jos Martens 

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl