Speelkwartier

Speelkwartier

Speelkwartier is een onderdeel van Histoforum waarin op ongeregelde momenten bijdragen verschijnen die ontleend zijn aan of inspelen op berichten in de actualiteiteit.Soms ook zijn het persoonlijke observaties.

Frans Hals in Spaarndam

Treedt in de voetsporen van Frans Hals en laat uw huwelijk voltrekken in de Oude Kerk in Spaarndam! Zo begint de wepagina van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Spaarndam. Sinds enkele jaren kun je er niet alleen je kerkelijke- maar ook je burgelijke huwelijk laten voltrekken.Afgelopen zondag (14 april 2013) bracht ik een bezoek aan het kerkje. Mijn vrouw ging er voor in de dienst. Voorafgaand aan de dienst verkende ik het interieur en vernam dat de grote schilder in oude kapel aan de Westkolk zijn tweede huwelijk had laten vertrekken. Op 12 februari 1617 trouwde hij met Lysbeth Reyniers. Een paar dagen later werd hun dochter Sara geboren.


Niet voor het werd ik ervan bewust hoe belangrijk het is om via de zogenaamde petit histoire, via kleine gebeurtenissen in het leven van bekende personen of familieleden, in contact te komen met het verleden. Ik nam plaats op een van de stoelen in het middengedeelte en stelde me voor hoe ik op die dag in februari op de rug van Hals en zijn bruid keek. Ik vroeg me af welke muziek er geklonken had en even was Frans Hals en zijn tijd heel dichtbij. Bij het verlaten van de kerk viel mijn oog op een informatiebord op de buitenmuur van de kerk. In 1626 werd de oude kapel, waarin Frans Hals getrouwd was, door een zware noorderstorm vernield en in 1727 op de huidige plaats vervangen door een nieuwe kerk.
De magie van het moment was verdwenen. Frans Hals was tien jaar te vroeg getrouwd.Maar gelukkig is Nicolaus Samuelis Cruquius wel echt in de huidige kerk begraven. Bij zijn overlijden in 1754 bleek hij als perfectionist zijn begrafenis en erfenis tot in detail geregeld te hebben, inclusief de tekst op zijn grafzerk. Deze grafsteen en een herdenkingsraam zijn nog te vinden in het oude kerkje. Ik heb ze met eigen ogen kunnen aanschouwen.