Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Beoordeling betrouwbaarheid van websites

Het beoordelen van websites op betrouwbaarheid is niet eenvoudig. Dit formulier kan hierbij behulpzaam zijn.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org  

Beoordelingsformulier betrouwbaarheid website

“Source evaluation, the determination of information quality, is something of an art. That is, there is no single perfect indicator of reliability, truthfulness, or value. Instead, you must make an inference from a collection of clues or indicators, based on the use you plan to make of your source.” (Robert Harris, 1997)

Adres website:

http://

 

   

Beschrijving

website:

Titel:

 

   

Onderwerp:

   

Deelrubriek

Vragen ter beoordeling van de website naar aanleiding van deze deelrubriek

Criterium relevant?

Jouw oordeel

Algemeen

Wanneer is het artikel gepubliceerd?

O

jaartal:                   /niet bekend

 

Wordt er een ‘last update’ vermeld?

O

ja/nee

 

Is de informatie actueel?

O

ja/nee/niet relevant

 

Werken de hyperlinks op de website?

O

ja/nee/gedeeltelijk

 

Is het taalgebruik correct

O

ja/nee

Auteur(s)

Is duidelijk wie de auteur (s)/organisatie is/zijn?

O

ja/nee

Kun je in contact treden met de auteur(s)?

O

 

Is de deskundigheid van de auteur(s) duidelijk?

O

ja/nee

 

Soort informatie

Is de doelgroep duidelijk?

O

ja/nee

 

Is het doel van de website duidelijk?

O

ja/nee

 

Heeft de site een informatief karakter? 

O

ja/nee

 

Maakt de auteur duidelijk wat zijn bronnen zijn?

O

ja/nee

 

Maakt de site propaganda voor een bepaald standpunt?

O

ja/nee

 

Is de site van een organisatie die een bepaald belang heeft bij het onderwerp? 

O

ja/nee

 

Valt de tekst op door uitgesproken meningen?

O

ja/nee

 

Als de auteur anderen van zijn standpunt wil overtuigen, maakt hij dan duidelijk welk standpunt hij inneemt?

O

ja/nee

 

Worden er meerdere visies op het onderwerp gepresenteerd?

O

ja/nee

 

Is de geboden informatie feitelijk juist? Kun je de informatie nog op andere plaatsen opvragen?

O

 ja/nee/onzeker

 

Worden bronvermeldingen gegeven bij de aangeboden informatie? 

O

ja/nee

 

Bevat de site primaire bronnen of primaire informatie (bijvoorbeeld resultaten uit eigen onderzoek)

O

ja/nee/onduidelijk

Relevantie

Biedt de website relevante informatie voor het beantwoorden van hoofd- en /of deelvragen

O

ja/nee

Tip

Voor veel informatie is het belangrijk te weten wanneer de website voor het laatst is gewijzigd. Als dit niet op de website staat vermeld kun je in de adres balk het volgende typen: javascript:alert (document.lastModified). Dit werkt in veel gevallen, helaas niet altijd. 

Referenties

Captein, Melvin Bernardo Nicolai  (2009). Consumenten en het gebruik van internetbronnen Een studie naar de evaluatie van de betrouwbaarheid van online informatie. Matsrscriptie, verkregen op 9 september 2011 van  http://www.rondjevanpavlov.nl/wp-content/uploads/2011/02/Eindversie-Scriptie.pdf

Harris, R. (1997). Evaluating Internet Research Sources. Southern California College. Internet document, verkregen op 11 september 2011 van  http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm

Nuttige websites

 Informatievaardigheden


 Informatievaardigheden

Copyright:  Albert van der Kaap, 2013