Histoforum      Lesmateriaal      Toetsmateriaal      Vakinformatie      Magazine    

Noten en bronvermelding

Een goed verslag van een onderzoek vraagt om een adequaat gebruik van voet- of eindnoten en om een juiste bronvermelding.

Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org

Bronvermelding

Bij elk onderzoeksverslag hoort een bronvermelding. Als je gebruik maakt van citaten of als je in je tekst verwijst naar opvattingen van een andere auteur maak je gebruik van noten. Op het eind van je verslag geef je een overzicht van gebruikte bronnen.

Noten

Als je in de tekst van je werkstuk een bron letterlijk citeert of in je eigen woorden weergeeft maak je een noot. Als je bron ook in de literatuurlijst voorkomt kun je in je noot volstaan met een korte beschrijving. (Radzinsky, 1996, p. 46). Komt de bron niet voor in je literatuurlijst, gebruik dan de volledige beschrijving.

Je kunt op twee manieren noten aan je verslag toevoegen, als voetnoot of als eindnoot. Een voetnoot staat aan het eind van een pagina, een eindnoot aan het eind van je verslag. Voordeel van voetnoten is dat de lezer snel even kan kijken wat er in een voetnoot staat. Voordeel van eindnoten is dat de bladspiegel een stuk rustiger is.

Verwijzingen in een tekst

In veel wetenschappelijke disciplines is het tegenwoordig gebruiken om niet te werken met noten, maar met verwijzingen in de tekst. Hieronder staat hoe je dat volgens APA6 moet doen.

Als je in de tekst verwijst naar een onderzoek van een auteur  dat genoemd wordt in een boek van iemand anders dan doe je dat als volgt:  Uit onderzoek van Thompson (geciteerd in Smith, 2008) blijkt dat ... 

Bij één auteur:

Als je in de tekst de naam van een auteur noemt kun je tussen haakjes het jaar van verschijnen noemen: Gray (2009). Als de auteur in een jaar twee relevante publicaties op zijn naam heeft staan kun je er een letter aan toevoegen: (Gray 2009a of Gray 2009b).

Bij twee auteurs:

Bij drie t/m vijf auteurs:

Bij zes of meer auteurs

Een secundaire (indirecte) verwijzing

Het verdient de voorkeur om te verwijzen naar bronnen die daadwerkelijk geraadpleegd zijn.
Soms vind je echter in een bron een interessante verwijzing naar een andere bron, maar blijkt het zeer moeilijk te zij deze in handen te krijgen . In zo’n geval mag je ‘secundair (ofwel indirect) verwijzen In het Nederlands kun je dan ‘zoals geciteerd in’ gebruiken:

Smith (zoals geciteerd in Jones, 2002) vond significante verschillen of Resultaten van een andere studie wezen er echter op dat . . .( Smith, zoals geciteerd in Jones, 2002)

N.B. In de literatuurlijst wordt alleen de bron opgenomen die geraadpleegd is, in dit geval Jones

Literatuurlijst/Referenties

Boeken

let op: titel van boek cursief! 

Eén auteur:

Twee of meer auteurs:

Organisatie als auteur:

Hoofdstuk in een boek:

Let op!

Wat is een DOI?

Een DOI is een Digital Object Identifier. Een DOI is een unieke, permanente code voor een artikel dat gepubliceerd wordt door een wetenschappelijke uitgever. Een DOI-code verwijst naar een permanent digitaal bestand, de verwijzing zal dus nooit veranderen. Het artikel zal dus altijd online beschikbaar zijn via deze DOI-code.

Een voorbeeld

(http://dx.doi.org/) 10.1352/0047-6765%282005%2943%3C11:UMHTOM%3E2.0.CO;2
Elke DOI-code begint met het cijfer 10. De cijfers hierna (maar voor de slash) verwijzen naar de uitgever. Het gedeelte van de code na de slash heeft betrekking op het artikel.

Artikelen

let op: titel van boek waarin het artikel is verschenen of de titel van het tijdschrift cursief! 

Artikel in een boek:

Artikel in een boek (gepubliceerd op internet):

Bij meer dan zeven auteurs:

Krantenartikel van internet: 

Twitter 

Verwijzen naar een tweet op Twitter
Achternaam auteur, voorletter(s). (gebruikersnaam). (als alleen de gebruikersnaam bekend is, kan daarmee worden volstaan). "tekst van de tweet". Datum en Tijd van de tweet. Tweet.

Blog

Athar, S. (jaar-maand-dag) Titel van blog. [Weblog]. Verkregen van http://...

Filmpje op YouTube

Athar, S. (jaar-maand-dag). Titel van filmpje. [Video bestand]. Verkregen van http://www.youtube.com/,,,

Facebook

Gebruikersnaam (jaar-maand-dag). Tekst van Facebook. [Facebook update]. Verkregen van http://www.facebook.com

Persoonlijke communicatie
Naar informatie uit persoonlijke of telefonische interviews, e-mail berichten en memo’s wordt alleen in de tekst verwezen. Deze krijgt geen plaats in de literatuurlijst.
Voorbeeld (A. van der Kaap, persoonlijke informatie, 10 november 2013)

Let op

Tips

1. Als je een ISBN nummer van een boek hebt kun je met http://www.ottobib.com/ heel gemakkelijk een literatuurverwijzing (laten) maken.

2. literatuurverwijzing maken in Word.

Je kunt in Word eenvoudig in de tekst een verwijzing naar een boek opnemen en tegelijkertijd een bibliografie aanmaken. Dit gaat als volgt:

Verwijzing in de tekst 

Literatuurlijst

Je kunt ook gebruik maken van speciale websites om een literatuurverwijzing te maken, bijvoorbeeld Citation Machine of EasyBib.

Academisch schrijven

De Open Universiteit heeft een overzicht gemaakt van tips en trics voor academisch schrijven, kort en bondig.

Bronnen

Noot

Naast de APA style bestaan er ook andere manieren van citeren, bijvoorbeeld de Harvard Referencing Style of de MLA Citation Style.

Meer over de MLA  stijl:

 Informatievaardigheden


 Informatievaardigheden

Copyright:  Albert van der Kaap, 2017