Histoforum Examen

Examenonderwerpen h/v

In deze rubriek vindt u een overzicht van examenonderwerpen vanaf 1973. 

Examenonderwerpen 1973-heden havo en vwo


CEGES
1973

Het nationaal-Socialisme in Duitsland 1918-1939

1974

De onderdrukking van de vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland en het verzet daartegen

1975

De onderdrukking van de vrijheid tijdens de Tweede Wereldoorlog in bezet Nederland en het verzet daartegen

CEVO
1976 Van Nederlands Oost-IndiŽ tot IndonesiŽ 1942-1949
1976 De Koude-Oorlog 1945-1964
1977 Het Midden-Oosten 1917-1967
1977 Nederland in de crisisjaren 1929-1939
1978 Rusland onder Stalin 1927-1953/56
1978 De VS 1917-1941
1979 Nederland na 1945-1973
1979 Het einde van het Britse en het Franse wereldrijk
1980 Nederland 1917-1939
1980 Fascisme in ItaliŽ en Nationaal-Socialisme in Duitsland 1918-1939
1981 Koning - Kabinet - Kamers
1981 China na de dood van Soen Jat-sen, tot de dood van Mao Tse-toeng 1925 - 1976
1982 China na de dood van Soen Jat-sen, tot de dood van Mao Tse-toeng 1925 - 1976
1982 Koning - Kabinet - Kamers
1983 Nationaal - Socialisme in Duitsland 1918 - 1945
1983 Nederland, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1939-1946
1984 De Verenigde Staten van Amerika in de jaren 1917-1949
1984 Ontwikkelingen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis in de jaren 1940-1949
1985 Nederland in de jaren 1945-1973
1985 De Verenigde Staten van Amerika in de jaren 1933-1974
1986 De Sovjet-Unie in de jaren 1917-1953
1986 Nederland 1917-1940
1987 De Sovjet-Unie in de jaren 1924-1964
1987 Het functioneren van het parlementaire stelsel in het Koninkrijk der Nederlanden
1988 Nederland en Nederlands-IndiŽ 1918-1949 
1988 De afbraak van het Britse en het Franse wereldrijk
1989 Nederland en Nederlands-IndiŽ 1918-1949
1989 China na de dood van Sun Yatsen tot het moderniseringsproces onder Deng Xiaoping, 1925-1986
1990 Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1946
1990 ContinuÔteit en verandering: de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten, 1929-1969
1991 Nederland voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, 1939-1946
1991 ContinuÔteit en verandering: de positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten, 1929-1969
1992 Europese integratie 1945-1990, eenheid in verscheidenheid 
1992 Nederland in het interbellum 1917-1940: de verhouding staat en maatschappij
1993 Europese integratie 1945-1990, eenheid in verscheidenheid
1993 Nederland naar een modern - industriŽle samenleving
Economische, sociale en culturele verandering in Nederland 1948-1973
1994 Nederland naar een modern - industriŽle samenleving
Economische, sociale en culturele verandering in Nederland 1948-1973
1994 De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1948 - 1973
1995 De ontwikkeling van de parlementaire democratie in Duitsland 1948 - 1973
1995 De Nederlandse Opstand 1555-1588
1996 De Nederlandse Opstand 1555-1588
1996 De Verenigde Staten 1787-1914; een samenleving op de rails
1997 De Verenigde Staten 1787-1914; een samenleving op de rails
1997 Eenheid in tweevoud: Nederland 1780-1830
1998 Eenheid in tweevoud: Nederland 1780-1830
1998 Europa en de buitenwereld 1150 - 1350
1999 Europa en de buitenwereld 1150 - 1350
1999 Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland op het breukvlak van twee eeuwen
2000 Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland op het breukvlak van twee eeuwen
2000 Duitsland en Europa 1945 – 2000
2001 Duitsland en Europa 1945 – 2000
2001 Nederland en IndonesiŽ. Vier eeuwen contact en beÔnvloeding. Nederland en Nederlands-IndiŽ: van de 17e eeuw tot nu
2002 Nederland en IndonesiŽ. Vier eeuwen contact en beÔnvloeding. Nederland en Nederlands-IndiŽ: van de 17e eeuw tot nu
2002 Sovjet Unie. Sovjet Unie: Een stelsel onder spanning. De Sovjet Unie onder Stalin en onder Brezjnev 1928-1941;1964-1982
2003 Sovjet Unie. Sovjet Unie: Een stelsel onder spanning. De Sovjet Unie onder Stalin en onder Brezjnev 1928-1941;1964-1982
2003 Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus
2004 Politiek systeem en politieke cultuur in Nederland: Nederlanders en hun gezagsdragers 1950-1990: verzuiling, polarisatie en herwonnen consensus
2004 Met de loep op Lancashire 1750-1850. Katoen en samenleving 1750-1850
2005 Met de loep op Lancashire 1750-1850. Katoen en samenleving 1750-1850
2005 Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
2006 Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
2006 Van kind tot burger Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920)
2007 Van kind tot burger Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland (1780-1920)
2007 De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-IndiŽ
2008 De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-IndiŽ
2008 Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen
2009 Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen
2009 Dynamiek en Stagnatie
2010 Dynamiek en Stagnatie
2010 Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam
2011 Dynamiek en Stagnatie
2011 Dekolonisatie en de Koude Oorlog in Vietnam
2012 Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
2012 De Republiek in een tijd van vorsten
2013 De Republiek in een tijd van vorsten
2013 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 - 1965
2014 De Verenigde Staten en hun federale overheid 1865 - 1965
2014 De Republiek in een tijd van vorsten
vanaf 2015 OriŽntatiekennis van de tien tijdvakken, inclusief historische contetxten

 

Oude examens