Histoforum

    Alatriste    

Alatriste

Spanje 2007 - DVD - duur: 147 minuten - Spaans gesproken, Nederlandse ondertiteling.

Tijd en ruimte: de Nederlanden en Spanje, tussen 1622 en 1643.

Regie: Agustín Díaz Yanes.

Acteurs: Viggo Mortensen (Alatriste), Eduardo Noriega, Unax Ugalde, Elena Anaya, Enrico Lo Verso, Javier Cámara.

Winnaar van drie Goya’s.

Persoonlijke waardering: ***/4

“Vlaanderen is de hel.” (Alatriste)

“In Vlaanderen wordt beslist over de toekomst van het Spaanse wereldrijk.” (Olivares, graaf-hertog)

Nederlandse boeken, studies, (jeugd)romans over De Opstand zijn er bij dozijnen. Bibliotheken vol. Vanaf de 16de eeuw reeds. Geen wonder: voor de Nederlanders vormt de opstand tegen Spanje zowat de basis van hun natievorming, voor hun regerende vorstenhuis, de Oranjes zowat de legitimatie van hun recht op regeren en zelfs voortbestaan. Ook in Spanje heeft De Opstand vanaf het begin een stroom van publicaties op gang gebracht, vooral toneelstukken en gedichten: Lope de Vega, Calderon de la Barca…

In de Nederlanden is Alva, de IJzeren Hertog, iets als de baardelijke duivel in hoogsteigen persoon; in Spanje is hij als de Grote Hertog een nationale held. Tijdens het laatste Oranje-jaar, 1984, wilde de huidige hertog van Alva voor een tentoonstelling alleen unieke stukken uit het (nog steeds fenomenale) familiepatrimonium uitlenen, als er een colloquium kwam over de rol van zijn illustere voorvader. Dit werd afgewimpeld. M.i. een gemiste kans. De tentoonstelling ging door, maar zonder de unieke Spaanse stukken. Toch treft het dat in de televisiereeks over Willem van Oranje, die in hetzelfde jaar 1984 werd uitgezonden, Alva eerder genuanceerd werd opgevoerd. In onze bibliografie bij het artikel over deze televisiereeks zat oorspronkelijk slechts één Spaans boek: de biografie van Filips II door H. Vazques de Prada (1975). 

Kortom, de Spaanse kijk op de Opstand bleef voor ons quasi ontoegankelijk. De boeken van Arturo Pérez-Reverte over kapitein Alatriste kunnen dit vacuüm opvullen. Des te meer verbazingwekkend dat ze tot voor kort in de Nederlanden slechts op weinig bijval konden rekenen. Jarenlang was De zon van Breda het enige van de reeks dat in het Nederlands vertaald was. Daar schijnt nu definitief verandering in te komen, dankzij Uitgeverij Karakter. Nu is er eveneens de gelijknamige film. 

“Ik zweer bij God dat de Hollandse kanalen nat zijn op een vroege, herfstige morgen.” Zo begint Iñigo Balboa zijn relaas over De zon van Breda.

Het zou het script kunnen zijn voor de openingsscène van de film Alastriste. Uit de mist en het water duiken schimmen op, die de lonten van hun haakbussen droog pogen te houden boven hun hoofden. Op het scherm verschijnen de woorden: “Vlaanderen, winter 1622.” Spaanse soldaten overvallen Hollandse schildwachten, stoten door tot bij de kanonnen en maken ze onbruikbaar door ze te vernagelen (grote spijkers in het zundgat kloppen). Aan beide zijden vallen slachtoffers. “Sterf katholieke hond” (in het Nederlands). “Sterf protestantse ketter” (in het Spaans). Kapitein Alatriste moet een vriend dood achterlaten, maar redt het leven van een Spaanse graaf. 

De volgende sequentie verplaatst ons (na ca. 8 minuten reeds) naar drukke Madrileense straten. Alatriste haalt de jonge Iñigo op, zoon van zijn in Vlaanderen gesneuvelde wapenbroeder, wiens moeder te arm is om hem te blijven onderhouden. In dit fragment ontmoet Iñigo toevallig de blik van de piepjonge Angelica, die zijn hele verdere leven zal beheersen en bijwijlen vergiftigen, zolang ze leeft.

Onmiddellijk daarna reeds wordt Alatriste aangesproken en ingehuurd, samen met een zekere Gualterio Malatesta, om twee buitenlandse ketters te overvallen en te doden. De opdracht komt van ‘hogerhand’ en van de oppermachtige inquisitie. Tijdens de overval voelt Alatriste nattigheid. Hij weet de mannen te redden en in veiligheid te brengen in het huis van een bevriend en belangrijk edelman, de graaf van Guadalmedina (de man wiens leven hij in de aanvangssequentie redde in Vlaanderen). ’s Anderdaags blijken de twee Engelsen niemand minder te zijn dan Charles, prins van Wales en zijn vertrouweling, de latere hertog van Buckingham. In een romantische bui is de prins naar Spanje gereisd om zijn toekomstige bruid te ontmoeten, Maria, de zuster van Philips IV. Alatriste is nu zelf in gevaar: niemand ontsnapt aan de klauwen van de Heilige Inquisitie. Dit is verteld in Kapitein Alatriste.

De graaf-hertog van Olivares, gunsteling van koning Filips IV en machtigste man van Spanje, stuurt Alatriste voor zijn eigen veiligheid terug naar ‘Flandes’. In een volgend filmisch schuifje treffen wij hem dus weer met zijn wapenbroeders van de tercio (regiment) van Cartagena onder de wallen van het door hen belegerd Breda, waar ze ingezet worden als tunnelgravers en mijnenleggers. Dat loopt ei zo na slecht af. Nog maar net op het nippertje uit de tunnels ontsnapt, horen ze dat Breda capituleert. Heel kort zien we dan Justinus van Nassau die aan de Genuese veldheer in Spaanse dienst, Ambrogio Spinola, de sleutels van de stad overhandigt. Dat maakt de sprong mogelijk naar tien jaar later, waar Iñigo Balboa, intussen uiteraard volwassen geworden, als hoveling de onthulling bijwoont van Diego Velázquez’ monumentale schilderij De overgave van Breda, beter bekend als Las Lanzas (De Lansen). Dit wordt, enigszins afwijkend, verteld in De zon van Breda.  

Zo zouden we nog een eind kunnen doorgaan, sequentie na sequentie, tot die fatale dag in mei 1643, waar het slagveld van Rocroi, in een totale nederlaag tegen de Fransen, de zonsondergang zag van de Spaanse infanterie, van de tercio van Cartagena en Alatriste in het bijzonder. Meteen krijg je een idee van de sterkste en zwakste punten van deze film. 

Voormalig oorlogscorrespondent Arturo Pérez-Reverte behoort tot de meest gelezen schrijvers in het Spaanse taalgebied. Regisseur Roman Polanski verfilmde zijn occulte thriller El club Dumas in 1999 als The ninth gate. En nu is er het niet minder eigenzinnige Alatriste, een ambitieuze verfilming van een volledige romanserie van de auteur. Pérez-Reverte heeft in Spanje meer dan drie miljoen fervente Alatriste-fans. (In mijn kennissenkring heb ik slechts één Pérez-Reverte-fan ontmoet en die kende dan nog geen enkele van de Alatriste-boeken.) Je krijgt de indruk dat de film zich in hoofdzaak tot die kring van ingewijden richt. Dat was in zekere zin ook zo met de verfilming van The lord of the rings door de excentrieke Peter Jackson (tussen 2001 en 2002). Maar dat leverde een reeks films op die evenzeer konden gesmaakt worden buiten de kring van lezers van Tolkiens cultboeken. (Hoewel: ook hier tref je onvoorwaardelijke fans en even onvoorwaardelijke tegenstanders, zowel van de boeken als van de films of van beide.) 

Regisseur en scenarioschrijver Agustín Díaz Yanes stak met de verfilming flink zijn nek uit, want hij kreeg het grootste budget uit de Spaanse filmgeschiedenis tot zijn beschikking (24 miljoen euro), probeerde vijf boeken in één scenario te vangen en gaf de hoofdrol aan de ster uit The lord of the rings. Viggo Mortensen, Aragorn in The lord of the rings, speelt het fictieve personage onderkoeld en gelouterd. Zijn vertolking is boeiend genoeg om de aandacht vast te houden in deze groots opgezette les Spaanse geschiedenis. En hier wringt het schoentje. De hele film is opgebouwd in veel te korte, veel te anekdotische schuifjes, vaak met sprongen, zonder behoorlijke overgang. De regisseur had zich beter beperkt tot de drie verhalen die chronologisch en roman-technisch een eenheid vormen. De helft van de tijd vraag je je af wie wie is, wat het verband is met het hele verhaal. Zelfs wie de Alatriste boeken goed kent (en dat is voor mij het geval voor de drie die in het Nederlands vertaald zijn) heeft de grootste moeite om te kunnen volgen. Het helpt ongetwijfeld als je de romans leest, vooral het knappe De zon van Breda, of toch minstens de recensies op deze site. De derde waarderingsster is dan ook na veel aarzeling toegekend.  

Voor Spanjaarden is het inderdaad een Aha-erlebnis, een opfrissing van de lessen over de deemstering van hun Gouden Eeuw, met de dichters en toneelschrijvers Lope de Vega en Calderon de la Barca, evenknie van hun tijdgenoot Shakespeare; de schilders Velázquez en Murillo, evenknie van hun tijdgenoten Rubens en Van Dijck; de hekeldichter Francisco de Quevedo (geportretteerd door Murillo), prominent aanwezig in de romans en de film als trouwe vriend van Alatriste; diens levenslange rivaal Góngora -geen fictieve romanfiguren, zoals ik meende- en een verhaal, doorspekt met fragmenten van toneelstukken en talloze gedichten… En dat is dan, samen met de knappe regie en dito cameravoering, de reden van de derde ster voor waardering!

Bij een eerste visie kreeg ik de indruk dat de regisseur jammer genoeg heel wat kansen had laten liggen. Alleen al in De zon van Breda komen enkele zeer realistisch beschreven grotere gevechten voor: de slag bij de molen, de allerlaatste aanval van prins Frederik Hendrik. Die ontbreken in de film. De cineast verkoos slechts één veldslag in beeld te brengen: de slotscène met de Slag bij Rocroi (1643). Deze lange sequentie geeft echter een zeer goed en realistisch beeld van de toenmalige strijdtactieken zoals de samenwerking van piekeniers en schutters; de aanval van gepantserde Franse pistoolruiters… De hele sequentie kon zo uit het instructieboek van Jacob de Gheyn (1607) of dat van von Wallhausen komen.

In Vlaanderen is de film slechts in enkele zalen vertoond. (Van de receptie in Nederland heb ik geen idee.) De DVD, die in 2008 beschikbaar kwam, heeft blijkbaar meer succes. Maar goed, een productie die drie Goya's won (de Spaanse Oscars) verdient onze aandacht.

De film verhaalt de belevenissen van kapitein Alatriste, een soldaat in het leger van de Spaanse koning en in zijn vrije tijd huurling in opdracht van de hoogste bieder. We zien hem ploeteren in de Vlaamse modder en betrokken raken bij de intriges en uitwassen van het hof in Madrid, waar zijn adoptiefzoon Iñigo verliefd wordt op de dochter van een hoveling, later echtgenote van een hoge edelman. De in Argentinië opgegroeide Deen Viggo Mortensen speelt de titelfiguur. Voor de film moest hij zijn accent flink aanpassen om als Spanjaard uit de 17de eeuw over te komen.

Wie toch het noorden verliest bij alle politieke kuiperijen, kan nog altijd genieten van de visuele pracht van de film. Regisseur Yanes weet hoe hij de tijdgeest moet vatten. Het ziet er geweldig uit, dankzij de fraaie locaties, prachtige kostumering en het soms letterlijk met zijn clair-obscur naar de schilderijen van Velázquez verwijzende camerawerk. En het acteursensemble met een keur aan Spaanse topacteurs is overwegend sterk op dreef.  

Over zijn bedoeling met de verfilmde romans weidt Pérez-Reverte uit in een interview dat ik hier gedeeltelijk herneem uit de bespreking van De zon van Breda. Voor de drie miljoen Spaanse Alatriste-fans is het alvast de eerste keer dat zij met de bloederige, meestal schandalige en soms ontroerende waarheid over die periode in aanraking komen. Want Spanjes machthebbers wilden wel een paar triomfantelijke episodes herdenken, maar verzwegen dat het om een ruïneuze, tachtig jaar durende oorlog ging. Voor de auteur een gelegenheid om te onderstrepen dat Spanje, tot die zonsondergang in Flandes, “zichzelf had opgewerkt tot een macht zoals niemand later meer geworden is” en dat glorie steevast door “stompzinnige politieke leiders, fanatieke paters, een geharnaste adel en een tot het merg corrupte bureaucratie” de nek werd omgedraaid. 

Spanjes laatste dictatuur, onder generaal Franco, “eigende zich de imperiale glorie toe op zo'n walgelijke manier, dat de meeste Spanjaarden sindsdien geloven dat onze historie alleen van de rechtsen is en allemaal beter in de prullenbak kan. Wij Spanjaarden dreigen de slag om onze ware verleden te verliezen,” zegt Pérez-Reverte. Zijn bijdrage om die nederlaag af te wentelen, is de Alatriste-serie.

“Ik begon ermee, haast als een grap, om mijn tienerdochter Carlota van dat gevaar te redden,” vertelt hij. Carlota mocht het eerste boek mee ondertekenen, als beloning voor haar documentatiewerk. “Maar nu is Alatriste uitgegroeid tot iets dat mijzelf ook diep treft.” Het heeft hem er extra bewust van gemaakt, bij de regionale bekvechterijen in het huidige Spanje, “hoe tragisch het is, dat wij Spanjaarden blijven toestaan dat hondenlullen van politici onze geschiedenis naar believen manipuleren, om haar te misbruiken als wapen tegen andere Spanjaarden.” 

De geschiedenis zou daarentegen begrip en tolerantie moeten leren. Maar zeker niet, vindt Pérez-Reverte, “in de vorm van de 'politiek correcte hysterie’, die met onze hedendaagse maatstaven toenmalige ondeugden wil uitvlakken. Spanjes historie is zoals ze is - en ik verdom het om er excuus voor te vragen.” 

En dankzij de vertaler en de film kunnen we daaraan als doelgroep toevoegen: het hedendaagse Nederlandstalige publiek, dat al evenzeer eeuwenlang slachtoffer is geweest van een dubbele geschiedenisvervalsing pro- of contra-Spaans, naargelang de officiële standpunten van zijn of haar religieuze zuil. Lees hiervoor de inleiding bij Straffe van verwarringe. 

Didactische tips 

Een aantal opdrachten zijn vermoedelijk ook interessant buiten een schoolse omgeving, voor geïnteresseerde kijkers en lezers.

Vooraf: wat weet je over

- Maurits en Frederik Hendrik van Nassau?

- De belegering van Breda?

Zoek meer gegevens hierover op in een encyclopedie of op Internet. 

Vergelijk de openingsscène van het boek (zie bovenaan deze bespreking De verrassingsaanval) en die van de film Alatriste.

Bespreek het schilderij van Velázquez in detail. Waarom zegt Iñigo: “Zo was het en zo was het niet?” (p. 203) Argumenteer met voorbeelden uit het boek.

Zoek aanvullende informatie op over Filips IV, Olivares, Velázquez, Murillo, Lope de Vega, Calderon de la Barca en, natuurlijk, over Francisco de Quevedo, de heetgebakerde dichter en trouwe vriend van Alatriste.

In De zon van Breda komen enkele zeer realistisch beschreven grotere gevechten voor: de slag bij de molen, de allerlaatste aanval van prins Frederik Hendrik. Die ontbreken in de film Alatriste. De cineast verkoos slechts één veldslag in beeld te brengen: de slotscène met de Slag bij Rocroi (1643). Deze lange sequentie geeft echter een zeer goed en realistisch beeld van de toenmalige strijdtactieken zoals de samenwerking van piekeniers en schutters; de aanval van gepantserde Franse pistoolruiters… De hele sequentie kon zo uit het instructieboek van Jacob de Gheyn (1607) of dat van von Wallhausen komen.

- Voor vrijwilligers: zoek meer gedetailleerde informatie over wapens, wapenrustingen en andere militaire aangelegenheden. Dane 1998 bevat een uitvoerig en rijk geïllustreerd hoofdstuk over leger en wapens.

Verdere Informatie

Thera Coppens, Dageraad van Oranje-Nassau, Baarn, De Prom, 2001, 798 blz.

Bevat de volgende (uitverkochte) romans:

- De vrouwen van Willem van Oranje;
- Maurits, zoon van de Zwijger;
- Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 

De Graaf, R., Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige oorlog (1565-1648), Franeker, Van Wijnen, 2004, 686 blz.

Parker, G. & A., Europese soldaten 1550-1650, Haarlem, Fibula - Van Dishoeck, 1978, 64 blz. - met onder meer een uitvoerige bespreking van de Slag bij Nördlingen (1634) die in de Alatriste-boeken verschillende keren wordt vermeld.

Tentoonstellingscatalogi met beeldmateriaal over veldslagen en de periode van Alatriste

Dane, J. (red.), 1648: Vrede van Munster. feit en verbeelding, Zwolle, Waanders, 1998, 231 blz. - Bevat een uitvoerig en rijk geïllustreerd hoofdstuk over leger en wapens  

Duerloo, L. & W. Thomas, Albrecht en Isabella 1598-1621, Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en geschiedenis, 1998, 312 blz.

Mertens, J. & F. Aumann (redactie), Krijg en kunst. Leopold Willem (1614-1662), Habsburger, landvoogd en kunstverzamelaar, Alden Biesen, 2003, 352 blz.

Thomas, W. (redactie), De val van het Nieuwe Troje. Het beleg van Oostende 1601-1604, Leuven, Davidsfonds, 2004, 208 blz.

Internet

Straffe van verwarringe. Willem van Oranje op DVD - met uitvoerige lectuurverwijzingen  

en het drieluik:

Velázquez  

De overgave van Breda van Velasquez, 1634-1635

     
 

Met onderstaande zoekmachine kunt u zowel zoeken op het www als binnen deze site en Histoforum

Google
Search WWW Search histoforum.digischool.nl